📞 220 570 270

Používateľská príručka
III  Řízení podpory a údržby

Kapitola 33 - Šablony zařízení

V tejto kapitole:

Správci pracovní skupiny mohou definovat šablony zařízení s předpisy opakovaných servisních úkolů. Při vytvoření zařízení ze šablony se pro zařízení automaticky vygenerují i úkoly na jeho pravidelný servis.

Vytvoření šablony zařízení

Pro vytvoření šablony zařízení je třeba se nejdříve přepnout do okna s nastavením funcionality Řízení podpory a údržby (pomocí nabídky Nástroje/Pracovní skupina/záložka Nastavení) na podzáložku Šablony zařízení. Novou šablonu zařízení vytvoříte zadáním požadovanho názvu do šedivé buňky Nová šablona zařízení a jeho potvrzením. Poté dvojklikem na tento řádek otevřete okno s podrobnostmi šablony smlouvy.


PIC

Obrázek 33.1: Přehled šablon zařízení

V polích Poznámka, Výrobce a Model můžete zařízení specifikovat. V poli Kategorie můžete vybrat jednu z předem definovaných kategorií zařízení, případně založit novou kategorii zařízení a vytvořit tak seskupení pro vybraný typ zařízení. Podrobnosti naleznete v kapitole 17, sekce Kategorie.


PIC

Obrázek 33.2: Okno šablony zařízení

Nejdůležitější částí šablony zařízení je vnořená sestava Opakované úkoly, ve které můžete definovat předpis pro opakované úkoly vážící se k danému zařízení, např. pro pravidelně se opakující revize.

Nový opakovaný úkol vytvoříte zadáním jeho názvu do šedivé buňky Nová šablona opakovaného úkolu pro zařízení a potvrzením zadané hodnoty. V jednotlivých sloupcích tabulky pak definujete frekvenci, s jakou se mají výskyty opakovaného úkolu opakovat, zvolíte, zda se mají opakovat s měsíční či roční periodou a určíte jejich pracnost.

Používání šablon zařízení

Technici mohou k vytvoření zařízení ze šablony používat nabídku Záznam/Nový/Nové zařízení ze šablony/výběr konkrétního záznamu či obdobnou volbu místní nabídky nad sestavou Zařízení.

Při vytvoření se do sestavy nezařazených úkolů automaticky vygenerují výskyty servisního úkolu podle předpisu zadaného v šabloně. Standardně je pro opakované úkoly ze šablony zařízení jako způsob zahájení úkolu nastavena možnost "od zahájení"a je umožněno průběžné generování úkolů – úkoly se začínají generovat dnem vytvoření zařízení, přičemž první výskyt úkolu (spadající na den vytvoření) je vynechán, a to vždy na rok dopředu. Předpis pro opakování úkolů propsaný ze šablony si můžete pro konkrétní zařízení upravovat (podrobnosti naleznete v kapitole 5, sekce Plán projektu).