📞 220 570 270

Prinášame vám nový Instant Team verzii 6.9.0
Formátovaný text

Nová verzia obsahuje podporu formátovaného textu, vrátane nastavenia písma, farieb, odsadenie, odrážok, číslovania odsekov, vkladanie obrázkov do textu a vkladanie webových odkazov.

Zatiaľ je formátovaný obsah k dispozícii pri nastavení hlavičky a päty pre tlač a v poznámkach k projektom a úlohám.

Thema pictureŽurnál zmien

Ďalej bola zavedená žurnalizácia všetkých zmien v dátach. Okrem používateľa a času, kedy bol záznam naposledy zmenený, je tak k dispozícii podrobný prehľad všetkých užívateľov, ktorí záznam menili a aké boli pôvodné hodnoty zmenených polí.

Pre správcov je potom k dispozícii analytická zostava, kde môžu skúmať a vyhľadávať zmeny prierezovo cez všetky záznamy.

Thema pictureNové hľadanie

Bola tiež výrazne vylepšená možnosť vyhľadávania textov v záznamoch. Vyhľadávacia kolónka je teraz prominentno k dispozícii v každej zostave, hľadá sa vo všetkých textových poliach naraz a zobrazenie výsledkov je oveľa rýchlejšie a prehľadnejšie.

Navyše je k dispozícii hľadanie cez všetky typy záznamov.

Thema pictureExport do MS Project

Projekty je novo možné exportovať do XML formátu programu MS Project.

Thema pictureZostava s vývojom rozpracovanosti

Pre porovnanie smerné a aktuálne rozpracovanosti projektu je k dispozícii graf vývoja smerné a aktuálne rozpracovanosti ukazujúce prehľadne, akým spôsobom má byť projekt postupne finalizovaný a aká bola skutočnosť a aktuálny výhľad.

Thema pictureVyťaženie zdrojov v projekte

Vyťaženie projektov je možné novo analyzovať aj v rámci okna konkrétneho projektu. V tejto analýze sú zobrazené nielen úlohy daného projektu, ale aj celkové zaťaženie ostatnými projektmi a inými činnosťami.

Thema picturePrijaté faktúry

Pri zapnutí modulu riadenie vzťahov so zákazníkmi je novo k dispozícii agenda prijatých faktúr.

Thema pictureTlač vydaných faktúr

Pri zapnutí modulu riadenie vzťahov so zákazníkmi je tiež novo k dispozícii profesionálna tlač faktúr vydaných.

Thema picture