Prinášame vám nový Instant Team

Verzia 6.9.0

Stále pracujeme na tom, aby bola vaša práca v Instant Teamu prehľadná, aby ste mali termíny vždy po ruke a funkcie pre vás boli čo najužitočnejšie. Preto aplikáciu stále vylepšujeme. Teraz prichádzame s novou verziou 6.9.0. Prečítajte si o najnovšej aktualizácii.

Obrázok nebol nájdený

Formátovaný text

Nová verzia obsahuje podporu formátovaného textu, vrátane nastavenia písma, farieb, odsadenie, odrážok, číslovania odsekov, vkladanie obrázkov do textu a vkladanie webových odkazov. Zatiaľ je formátovaný obsah k dispozícii pri nastavení hlavičky a päty pre tlač a v poznámkach k projektom a úlohám.

Žurnál zmien

Ďalej bola zavedená žurnalizácia všetkých zmien v dátach. Okrem používateľa a času, kedy bol záznam naposledy zmenený, je tak k dispozícii podrobný prehľad všetkých užívateľov, ktorí záznam menili a aké boli pôvodné hodnoty zmenených polí. Pre správcov je potom k dispozícii analytická zostava, kde môžu skúmať a vyhľadávať zmeny prierezovo cez všetky záznamy.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Nové hľadanie

Bola tiež výrazne vylepšená možnosť vyhľadávania textov v záznamoch. Vyhľadávacia kolónka je teraz prominentno k dispozícii v každej zostave, hľadá sa vo všetkých textových poliach naraz a zobrazenie výsledkov je oveľa rýchlejšie a prehľadnejšie. Navyše je k dispozícii hľadanie cez všetky typy záznamov.

Export do MS Project

Projekty je novo možné exportovať do XML formátu programu MS Project.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Zostava s vývojom rozpracovanosti

Pre porovnanie smerné a aktuálne rozpracovanosti projektu je k dispozícii graf vývoja smerné a aktuálne rozpracovanosti ukazujúce prehľadne, akým spôsobom má byť projekt postupne finalizovaný a aká bola skutočnosť a aktuálny výhľad.

Vyťaženie zdrojov v projekte

Vyťaženie projektov je možné novo analyzovať aj v rámci okna konkrétneho projektu. V tejto analýze sú zobrazené nielen úlohy daného projektu, ale aj celkové zaťaženie ostatnými projektmi a inými činnosťami.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Prijaté faktúry

Pri zapnutí modulu riadenie vzťahov so zákazníkmi je novo k dispozícii agenda prijatých faktúr.

Tlač vydaných faktúr

Pri zapnutí modulu riadenie vzťahov so zákazníkmi je tiež novo k dispozícii profesionálna tlač faktúr vydaných.
Obrázok nebol nájdený