Novinky

Instant Team 6.11.3

30. 4. 2024Kromě obvyklých oprav obsahuje nová verze několik výrazných změn v základním uživatelském rozhraní, dramaticky rozšířené možnosti pro řízení výrobních projektů a drobná vylepšení v oblasti řízení financí.

Popisy sestav zobrazované nad nimi a režim "Co je to?" v oknech sestav a záznamů byl nahrazen zobrazením kontextové nápovědy na pravém okraji oken. Nápověda reaguje na interakci uživatele a poskytuje tak vždy informace k té části sestavy či záznamu, se kterou uživatel naposledy interagoval. Lze si v ní snadno zobrazit i související témata a práce s ní je tudíž výrazně pohodlnější oproti původním popisům nad sestavou či režimem "Co je to?", který však byl zachován v pomocných oknech. Pro lepší přehlednost se v hlavním okně nově zobrazuje vertikální lišta pro přepínání mezi hlavními oblastmi aplikace. Nově je možné snadněji měnit editovatelnost sestav pomocí malé ikonky v pravém dolním rohu a sloupečky, které jsou z principu needitvotalné a dvojklik u nich vždy vede k otevření záznamu, jsou podbarveny šedivě.

Instant Team nově usnadňuje plánování a sledování subdávek a zadávání, evidenci a sledování vydaných objednávek. V přehledech vytížení zdrojů je nově odděleno jejich vytížení aktivními a neaktivními projekty.

Byla vylepšena integrace QR kódů do aplikace: pro generování QR kódu k otevření záznamu v Instant Teamu není nutné znát interní číslo záznamu v Instant Teamu, ale je možno použít i externí ID; QR kód pro otevření záznamu je nově možná si snadno vytisknout z okna záznamu; tyto QR kódy lze nově používat i pro vkládání hodnot typu odkaz na záznam; k dispozici je samostatná sestava pro odvádění výroby, která je speciálně přizpůsobená pro ovládání přes QR kódy, a z výrobního projektu či skupinového úkolu si lze vytisknout výrobní průvodku, která obsahuje QR kód pro aktivaci daného projektu či úkolu právě pro odvádění výroby.

Ve výrobních projektech je možné specifikovat plánovanou zmetkovitost a systém automaticky naplánuje poměrně větší množství k výrobě. Následně je možné evidovat vyrobené zmetky a počítat skutečnou zmetkovitost. Systém automaticky upozorní, pokud je třeba zadat dodělávku do výroby, a umožní ji zadat jednou operací.

Aplikace nově obsahuje řízení oběhu materiálu, počínaje evidencí stavu a pohybů na skladu přes plánování přírůstků skladu na základě vydaných objednávek a projektů vyrábějících na sklad až k rezervacím materiálu na základě plánovaných materiálových subdodávek do projektů a jejich řazením na základě priorit projektů. Opomenuto není ani sledování konkrétních šarží zboží.

Instant Team umožňuje nově přikládání dokumentů také ke konkrétním úkolům a náhled výkresů přímo v okně projektu či úkolu. Připraven je také import kusovníku z externích aplikací. Pro odvádění práce ve výrobě je k dispozici tzv. návazné přičítání práce, pomocí kterého lze v rámci přičtení práce pomocí stopek do výkazu operátora přičíst odpracovaný čas také ke stroji, se kterým pracuje.

Finanční analýzy nově zahrnují náklady a výnosy také z obchodcníh příležitostí a servisních požadavků a lze do nich zahrnout i plánované a skutečné náklady na režijní činnosti. Platby není nově nutné párovat s fakturami, ale dají se párovat přímo na konkrétní činnost.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.11.3.

Instant Team 6.11.3Máme nového klienta - společnost PAVELKA nábytek

12. 3. 2024Společnost PAVELKA nábytek je výrobce nábytku na míru s důrazem na kvalitu a rychlost. Nově jim bude s řízením menších i větších zakázek pomáhat Instant Team.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost PAVELKA nábytekMáme nového klienta - společnost MiRa19

5. 12. 2023Společnost MiRa19 se zabývá výrobou oděvů a oděvních doplňků. Instant Team jim bude hlídat kapacitu zdrojů tak, aby dokázali ihned říct zákazníkovi, v jakém termínu dokážou vyrobit požadovaný počet kusů.

Vítejte v Teamu!
Instant Team 6.11.2

27. 9. 2023Kromě celé řady oprav obsahuje nová verze především značně rozšířenou nápovědu. Ta je teď stejně podrobná jako příručka k aplikaci a tak máte všechny podrobné informaci o fungování aplikace k dispozici pohodlněji na jedno tlačítko přímo z aplikace a hlavně s ohledem na kontext, ze kterého nápovědu vyvoláte.

V nové verzi je také celá řada vylepšení uživatelského rozhraní. Dvojklik v sestavách nově zahajuje editaci buněk, pokud je možná a povolená. Nemělo by se tak již stávat, že při pokusu editovat nějaká data si omylem otevřete celé okno úkolu či jiného záznamu. Nově je možné si rozbalit podnabídku i u zakázaných tlačítek na liště a zjistit tak, jaké další zakázané volby jsou tam k dispozici, a hlavně, proč jsou zakázané. Dlouhé nadpisy v sestavách je možno nově zalamovat na více řádek. Tlačítka na liště mají pevnou šířku, čímž je zabráněno jejich věčnému "poskakování". V minikalendářích se zobrazují čísla týdnů. Koláčové grafy se nově zobrazují jako mezikruží a uprostřed je zobrazen součet všech hodnot. Shrnutí se nově zobrazují spolu s parametry sestavy a také se zalamují do více řádek, pokud jich je mnoho. Velikost obrázků vložených do formátovaných textů můžete přímo v textu měnit myší. Při výběru filtru sestavy přes parametr typu den můžete nově vybrat libovolně dlouhé období. Při výběru parametru typu odkaz na záznam můžete nově využívat fulltextového hledání.

Největší změna v projektovém řízení spočívá v tom, že ve výchozím nastavení se nově všechny úkoly se zadanou plánovanou pracností automaticky naplánuji (typem plánování D). Toto chování je však plně konfigurovatelné a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak i na úrovni celé pracovní skupiny. V zobrazení Ganttova diagramu je nově k dispozici režim pro posouvání diagramu tažením myši. V zobrazení kritické cesty se u úkolů s volnou rezervou zobrazují i termíny nejzazších zahájení a ukončení úkolu. Dále bylo značně usnadněno nahrazování zdrojů v projektech. To využijete zejména, pokud projekt vytvoříte zdvojením již existujícího projektu či zkopírováním ze šablony, kde máte nastaveny jen obecné zdroje, které v konkrétním projektu potřebujete proměnit v konkrétní osoby.

V modulu řízení vztahů se zákazníky je nově možné přebírat servisní úkoly stejným způsobem jako to je již delší dobu možné u projektových úkolů. Dále si můžete zobrazit podrobnosti ze společností zadaných jako dodavatele a odběratele přímo v okně faktury bez nutnosti otevírat další okno. Bylo také vylepšeno doporučování, do kterých kontextů zařadit nově importované e-maily. Nově také múžete snadno vytvářet nové položky příležitosti či faktury výběrem produktu, ke kterému se položka váže.

V modulu pro řízení podpory a údržby je nově možné přebírat servisní úkoly stejným způsobem jako to je již delší dobu možné u projektových úkolů. Je také nově snadné rozdělit rozpracovaný požadavek na dva a uzavřit tak již dokončenou část požadavku a zbytek práce řešit v dalším samostatném požadavku.

V licenční úrovni Professional můžete nově nastavovat barvy skupin polí v oknech záznamů a rozcestnících.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.11.2.

Instant Team 6.11.2Máme nového klienta - společnost CNS Trade Plus

29. 8. 2023Společnost CNS Trade Plus se zabývá obráběním na CNC strojích a na klasických strojích, kooperacemi v rámci strojírenské výroby, sprostředkovatelskou činností a tvorbou výrobků z 3D tiskáren pomocí 3D tiskárny Mark Two.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost CNS Trade PlusMáme nového klienta - společnost Lumiservis

4. 7. 2023Společnost Lumiservis poskytuje od roku 2002 odborné služby v oblasti vyhrazených technických zařízení (VTZ). Spolupracuje s rakouskou společností Loxone, která se již od roku 2008 věnuje smart domácnostem.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost LumiservisMáme nového klienta - společnost ZÁLESÍ

15. 6. 2023Prioritou závodu Plasty společnosti ZÁLESÍ je výroba plastových dílů technologií vstřikováním. Hlavním zaměřením je výroba pro automobilový průmysl.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost ZÁLESÍInstant Team 6.11.1

15. 1. 2023Kromě celé řady oprav obsahuje nová verze například předpřipravené kalendáře českých a slovenských svátků a možnost nastavit výchozí typ plánování úkolů.

V modulu řízení vztahů se zákazníky je nově možné zapnout automatické označování faktur za zaplacené na základě odchylky mezi zaplacenou a fakturovanou částkou, automaticky upomínat faktury po splatnosti a konvertovat faktury do PDF při jejich odeslání e-mailem. Vydané faktury nově obsahují i QR kód pro QR platbu. Navíc může být v šablonách e-mailů nově použito formátování.

V modulu pro řízení podpory a údržby je k dispozici nová role Dispečer umožňující zasahovat do požadavků všech techniků, evidence zařízení, které jsou v servisu, tisk QR štítku zařízení, přes který je možné zařízení snadno vyhledat, práce s cenami v servisním listu a možnost nechat podepsat servisní list přímo v aplikaci zákazníkem.

V mobilní verzi je nově možné iniciovat telefonní hovor přímo z aplikace a také přímo z aplikace pořídit snímek zabudovaným fotoaparátem a přiložit jej k úkolu.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.11.1.

Instant Team 6.11.1Máme nového klienta - společnost Bohemia Properties

12. 11. 2022Bohemia Properties je společností s rodinnou tradicí. Pyšní se pěti moderními a jedinečnými hotely, které nejlépe reprezentují výjimečného ducha pohostinství České republiky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost Bohemia PropertiesMáme nového klienta - společnost HL PROJEKT

2. 9. 2022Společnost HL PROJEKT se zabývá projekční činností ve výstavbě. Dodává projektovou dokumentaci profesí TZB a elektro. Instant Team budou používat na kontrolu celého procesu od objednávky po předávací protokol, včetně evidence docházky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost HL PROJEKTInstant Team 6.11.0

18. 6. 2022Nová verze obsahuje dva nové typy plánování: plánování do jakékoliv volné kapacity a plánování bez přerušení. Nastavení celkového rámce projektu je srozumitelnější díky novému poli Nejdřívější zahájení a zobrazení nejdřívějšího zahájení a nejzazšího ukončení v Ganttově diagramu. Okna projektů a pracovní skupiny byla přeskupena a rozdělena na samostatné stránky, mezi kterými se přepíná pomocí tlačítek na liště. Pro zvýraznění klíčových údajů v sestavách jsou k dispozici tzv. shrnutí. A posování času zdrojů bez vlastníka již nemusíte dělat ručně, protože je nově k dispozici automatická dávková operace, která to udělá za vás.

V modulu řízení podpory a údržby máte nově možnost rozepsat k servisnímu požadavku práci a materiál, který bych při řešení požadavku použit a na základě tohoto rozpisu pak vytisknout servisní list nebo vystavit fakturu.

Instant Team je nově integrován s QR kódy a umožňuje jejich snadný tisk a ovládání aplikace přes QR kódy. A k dispozici je také nový formát pro integraci s dalšími aplikacemi: formát JSON.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.11.0.

Instant Team 6.11.0Máme nového klienta - společnost EXPOSALE - CZ s.r.o.

21. 4. 2022Psal se rok 1993, když do dynamicky se rozvíjejícího světa výstavnictví vstoupila zcela nová společnost jménem Exposale. Krédem této rodinné firmy je od samého počátku maximální důraz na kvalitu odvedené páce, pečlivé dodržování všech domluvených termínů a především individuální přístup ke každému klientovi. Instant Team budou používat hlavně pro kontrolu vytížení zdrojů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost EXPOSALE - CZ s.r.o.Máme nového klienta - společnost Tax Dušek

2. 2. 2022Daňová kancelář Tax Dušek poskytuje služby daňového poradenství již 17 let, má pobočky v Praze a Ostravě. Instant Team budou využívat pro plánování svých zakázek.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost Tax DušekMáme nového klienta - společnost Ústav technológií a inovácií

25. 1. 2022Ústav technológií a inovácií působí na trhu od roku 2008 a postupně se vyprofiloval na společnost, která nabízí nestandardní, originální technologická řešení, tvorbu vizuálního obsahu a formy netradiční prezentace pro soukromý i veřejný sektor. Instant Team budou využívat hlavně pro plánování lidských zdrojů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost Ústav technológií a inováciíMáme nového klienta - společnost Kornfeil

29. 11. 2021Společnost Kornfeil se řadí k významným evropským výrobcům pekařských pecí a technologických zařízení pro pekárny. O kvalitě a spolehlivosti pekáren vypovídá nejen dvacetiletá tradice ve vývoji a instalaci pekařských pecí, ale zejména stovky spokojených klientů napříč celou Evropou. Instant Team by v budoucnu chtěli využívat jako podnikový systém, který by používali všichni zaměstnanci.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost KornfeilMáme nového klienta - společnost DSS a.s.

16. 11. 2021DSS a.s. je výrobcem a exportérem ručních palných zbraní s důrazem na kvalitu a tuzemskou výrobu výhradně z českých materiálů, která navazuje na dlouhou tradici zbrojního průmyslu v České republice. Instant Team budou používat na řízení výroby.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost DSS a.s.Instant Team 6.10.2

6. 11. 2021Nová verze obsahuje především celou řadu oprav. A navíc mohou být nově poznámky k úkolům, projektům, příležitostem a požadavkům adresovány konkrétním uživatelům Instant Teamu a díky tomu využívány pro diskusi mezi uživateli přímo v kontextu úkolu, projektu, příležitosti či požadavku. Pro číslování projektů, ale i příležitostí či vydaných faktur je možné nově používat konfigurovatelné číselné řady.

V modulu řízení vztahů se zákazníky byla podstatně vylepšena agenda vydaných faktur. Mohou být vystavovány jménem několika společností, lze vystavovat nejprve výzvy k platbě a až na základě jejich zaplacení pak daňové doklady k platbě a do vytištěných faktur je možné vkládat podpis vystavitele. Do tohoto modulu přibyla také agenda plateb, které mohou být automaticky importovány z banky pomocí formátu GPC a automaticky párovány s fakturami vydanými i přijatými. Z Instant Teamu je teď také možné také generovat hromadné platební příkazy ve formátu ABO.

V modulu řízení podpory a údržby bylo vylepšeno vytváření servisních požadavků na základě úspěšně uzavřených obchodních příležitostí. Tyto požadavky je možné nově vytvářet na základě připravených šablon a je tak možné lépe řešit případy, kdy prodané zařízení vyžaduje složitější instalační či předávací postup.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.10.2.

Instant Team 6.10.2Máme nového klienta - společnost coffee manager s.r.o.

9. 9. 2021Společnost coffee manager se zabývá servisem a prodejem kávovarů. Instant Team budou používat na řízení servisních zakázek.

Vítejte v Teamu!
Máme nového klienta - společnost ENVEA s.r.o.

29. 6. 2021Hlavním oborem společnosti ENVEA je projektování pozemních staveb. Projekty vytvářejí pro developery, architekty a investory. Instant Team budou kromě řízení svých projektů používat například i na fakturaci .

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost ENVEA s.r.o.Máme nového klienta - společnost PanaSystem SK

4. 6. 2021Společnost PanaSystem má více než 25 let zkušeností s dodávkami vysoce kvalitního ruského technického uhlíku z největšího evropského závodu Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod - YTU. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit svoje zakázky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost PanaSystem SKInstant Team 6.10.1

17. 5. 2021Nová verze obsahuje celou řadu vylepšení uživatelského rozhraní. Zakládání projektů je ještě rychlejší, protože pro vyplnění rozpisu úkolů stačí napsat názvy jednotlivých úkolů a mezi nimi stiknout klávesu nebo vložit najednou seznam úkolů třeba z Excelu. Pro vytvoření hierachie jsou k dispozici nové klávesové zkratky pro zanoření a vynoření úkolů. V textech jsou nově automaticky detekovány webové odkazy, odrážky i číslování odstavců a aplikováno patřičné formátování. Na zobrazení historie změn pole stačí posečkat nad jeho názvem. V sestavě vytížení je nově u každého zdroje barevně indikováno, na kterém projektu daný zdroj pracuje.

Účastnící projektu mohou nově navrhovat do projektu nové úkoly a vedoucí projektu z těchto návrhu pak po případné úpravě jedním klikem vytvoří běžné úkoly. K dispozici je také nové okno, která zobrazuje podrobné plánovací parametry pro zvolený úkol včetně Ganttova diagramu omezeného jen na tento úkol a jeho předchůdce a následníky a sestavy vytížení soustředěné také pouze na daný úkol. Nově je také možné ručně plánované nebo již započaté úkoly označit za prioritní z hlediska vytížení zdrojů. A v neposlední řadě je teď mnohem snazší plánovat a sledovat rezervy v projektech.

Do modulu řízení vztahů se zákazníky byla přidána možnost podrobně vytvářet cenové nabídky včetně jejich tisku. Do modulu řízení podpory a údržaby pak byla přidána možnost evidovat zařízení a historii servisních úkonů na nich i plánovat údržby těchto zařízení na roky dopředu.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.10.1.

Instant Team 6.10.1Máme nového klienta - společnost Kreaprojekt

3. 5. 2021Hlavními obory společnosti Kreaprojekt jsou prodej meteorologických stanic, environmentální systémy, měřidla na výzkum půdy a rostlin nebo zařízení na měření kvality plodin. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit svoje zakázky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost KreaprojektMáme nového klienta - společnost ORKÁN plus, s.r.o.

11. 3. 2021Společnost ORKÁN plus, s.r.o. vznikla počátkem roku 1995 spojením odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti účetnictví a daňové problematiky s cílem poskytovat komplexní účetní a daňový servis pro podnikatele a obchodní společnosti. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit svoje zakázky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost ORKÁN plus, s.r.o.Máme nového klienta - společnost OctopusPro s.r.o.

1. 3. 2021Společnost OctopusPro s.r.o. poskytuje komplexní řešení pro realitní společnosti a makléře, investiční společnosti, znalce a odhadce, banky, média, zájemce o komplexní analýzy realitního trhu a další zájemce o realitní trh. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit svoje zakázky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost OctopusPro s.r.o.Máme nového klienta - společnost PRECIA MOLEN CZ s.r.o.

11. 1. 2021Společnost PRECIA MOLEN CZ je tradiční vahařská firma s celosvětovým zastoupením. Nabízí profesionální váhy a vážní zařízení pro všechna průmyslová odvětví. Vysokou úroveň odborných znalostí uplatňuje při vlastním výzkumu a vývoji. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit prodej a servis.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost PRECIA MOLEN CZ s.r.o.Instant Team 6.10.0

28. 10. 2020V nové verzi bylo především zrychleno přepočítávání plánů, které nově neprobíhá vždy ve všech projektech najednou, ale po jednotlivých projektových prioritách. Systém upozornění Instant Teamu byl doplněn o nové události, jako je převzetí, schválení a zrušení úkolu, schválení absence, výkazu práce či směrného plánu a potvrzení a odmítnutí schůzky. Stejně jako u stávajících upozornění je možné tato upozornění nastavovat v uživatelském účtu.

Novou možností, jak sledovat a analyzovat postup práce projektu, jsou grafy měsíčního pokroku. Grafy umožňují sledovat vývoj vybraných aspektů projektu a porovnávat ho s minulým měsícem či s předpokládaným průběhem projektu. Nový způsob, jak vykazovat odpracovaný čas, nabízejí výkazy práce projektu. Finanční řízení nově kromě plánování a sledování časového průběhu nákladů a výnosů umožňuje také plánovat a sledovat průběh plateb, tedy výdajů a příjmů projektu. Skutečné výdaje a příjmy je možné napojit na evidenci vydaných a přijatých faktur.

Ke každé schůzce mohou organizátoři zadávat program a k hotové schůzce zaznamenat její zápis ve formě bodů s informacemi o průběhu a výstupech schůzky. Z bodu programu schůzky může navíc aplikace automaticky vytvořit úkol do projektu, ke kterému je schůzka přiřazena, a v následné schůzce je pak možné kontrolovat plnění úkolů z předchozích schůzek.

Nově je v Instant Teamu možné obnovit dříve odstraněné záznamy. Podpora formátování textů, kterou jsme ve verzi Instant Teamu 6.9.0 zavedli pro nastavení záhlaví a zápatí pro tisk a v poznámkách k projektům a úkolům, je nově dostupná skoro u všech textů.

V licenční úrovni Professional je pak nově možné definovat styly, zalamovat texty a nastavovat barvy dle dat také v kalendáři.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.10.0.

Instant Team 6.10.0Máme nového klienta - společnost SEA - Chomutov, s.r.o.

7. 7. 2020Společnost SEA - Chomutov nabízí rozsáhlé služby v oborech strojírenství, elektrotechniky a automatizace. Zabývá se projektováním, výrobou, opravami a modernizací jednoúčelových strojů a zařízení podle požadavků zákazníka. Dále realizují elektrická zařízení strojů a automatizace ve výrobním procesu.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost SEA - Chomutov, s.r.o.Máme nového klienta - společnost APS Engineering, s.r.o.

6. 5. 2020Společnost APS Engineering je firmou, která se zaměřuje především na automatizaci technologií, budov a strojů. Jejich zákazníky jsou různí výrobci systémů. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit vytváření projektů i jejich realizaci.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost APS Engineering, s.r.o.Instant Team 6.9.0

2. 4. 2020Nová verze obsahuje podporu formátovaného textu, včetně nastavení písma, barev, odsazení, odrážek, číslování odstavců, vkládání obrázků do textu a vkládání webových odkazů. Prozatím je formátovaný obsah k dispozici při nastavení záhlaví a zápatí pro tisk a v poznámkách k projektům a úkolům.

Dále bylo zavedeno žurnálování všech změn v datech. Kromě uživatele a času, kdy byl záznam naposledy změněn, je tak k dispozici podrobný přehled všech uživatelů, kteří záznam měnily a jaké byly původní hodnoty změněných polí. Pro správce je pak k dispozici analytická sestava, kde mohou zkoumat a vyhledávat změny průřezově přes všechny záznamy.

Byla také výrazně vylepšena možnost vyhledávání textů v záznamech. Hledácí kolonka je teď prominentně k dispozici v každé sestavě, hledá se ve všech textových polích najednou a zobrazení výsledků je mnohem rychlejší a přehlednější. Navíc je k dispozici hledání přes všechny typy záznamů.

Projekty je nově možné exportovat do XML formátu programu MS Project. Pro porovnání směrné a aktuální rozpracovanosti projektu je k dispozici graf vývoje směrné a aktuální rozpracovanost ukazující přehledně, jakým způsobem měl být projekt postupně dokončován a jaká byla skutečnost a aktuální výhled. Výtížení projektů je možné nově analyzovat i v rámci okna konkrétního projektu. V této analýze jsou zobrazeny nejen úkoly daného projektu, ale také celkové zatížení ostatními projekty a ostatními činnostmi.

Při zapnutí modulu řízení vztahů se zákazníky je nově k dispozici agenda přijatých faktur a profesionální tisk faktur vydaných. V licenční úrovni Professional je pak k dispozici přizpůsobení písma v sestavách a oknech a přizpůsobení štítků za názvy záznamů.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.9.0.

Instant Team 6.9.0Máme nového zákazníka - společnost CERGOMONT s.r.o.

16. 3. 2020Společnost CERGOMONT je specializovanou montážně-stavební firmou se zaměřením na realizaci energetických staveb a úsporných technologií v oblasti technického zařízení budov. Jejich zákazníky jsou majitelé a provozovatelé administrativních a výrobních areálů, města a obce, veřejné instituce i majitelé bytových domů. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit stavebně-montážní projekty od obchodu až k realizaci.

Vítejte v Teamu!

Máme nového zákazníka - společnost CERGOMONT s.r.o.Máme nového klienta - společnost UTILCELL s.r.o.

20. 2. 2020UTILCELL, s.r.o. je přední dodavatel snímačů sil, vyhodnocovacích jednotek a dalších prvků pro průmyslové vážení, měření sil a telemetrii, s více než 20 letou přítomností na českém, slovenském a polském trhu. Pomocí Instant Teamu budou ve firmě řídit projekty výzkumu a vývoje.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta - společnost UTILCELL s.r.o.Máme nového klienta – společnost VALERON Enviro Consulting s.r.o.

9. 1. 2020Společnost VALERON Enviro Consulting s.r.o. více než 15 let pracuje na tom, aby svět, který všichni budujeme, byl dobrým a zdravým místem pro život. Jejich studie a měření poskytují informace pro optimalizaci stavebních projektů a pro návrh opatření, která zajistí dlouhodobou udržitelnost životního a společenského prostředí.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost VALERON Enviro Consulting  s.r.o.Máme nového klienta – společnost DFC Design, s.r.o.

27. 12. 2019Společnost DFC Design se zaměřuje na čtyři hlavní obory činností a to vývoj elektroniky a elektronických systémů, vývoj firmwaru a IP funkcí pro FPGA a DSP, zpracování obrazu z kamerových systémů a vývoj a návrh testovacích průmyslových systému. Instant Team bude pomáhat s řízením projektů a kapacitního plánu.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost DFC Design, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Agile Europe, s.r.o.

4. 12. 2019Instant Team bude řídit projekty a obchod ve společnosti Agile Europe, s.r.o., která se zabývá výstavbou solárních hybridních systémů a velkých bateriových úložišť, které pomáhají podnikům, jednotlivcům a veřejným institucím efektivně řešit jejich energetické potřeby.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Agile Europe, s.r.o.Máme nového klienta – společnost LAMBDA studio, s.r.o.

22. 8. 2019LAMBDA studio, s.r.o. je inženýrská a projektová kancelář sdružující širokou skupinu projektantů napříč všemi stavebními profesemi zejména v oborech TZB. Instant Team bude pomáhat při řízení projektů projekční i technické části, plánování kapacit a financí.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost LAMBDA studio, s.r.o.Instant Team 6.8.3

20. 7. 2019Nová verze obsahuje vedle obvyklé řady oprav zcela nové ikonky a barevné pojetí, které by mělo být lahodnější pro oči. Nové úkoly lze vkládat do harmonogramu pouhým vyplněním názvu do buňky Nový úkol. Při tisku lze skrýt libovolný sloupec, tisknout sloupce bez přizpůsobení šířky a podívat se na náhled i při tisku do PDF. Odkazy na záznamy se otevírají rovnou v aplikaci bez mezikroku s webovým prohlížečem. Hodnoty pracnosti je možné zadávat i zobrazovat bez přípony s jednotkou, pokud si zvolíte konkrétní preferovanou jednotku. Při spuštění programu již nebudete zahlceni upozorněními, pokud jste program delší dobu nepoužívali, protože se objeví za každý typ upozornění maximálně jedno oznámení. V hlavním okně lze teď zobrazit najednou více sestav formou panelů a malá tlačítka vedle posuvníku ve vnořených sestavách byla ve většině případů nahrazena velkými tlačítky v nástrojové liště.

Přibylo 6 předpřipravených šablon projektů, které můžete použít pro testování či inspiraci. Různá upozornění na události kolem úkolů si nově mohou uživatelé konfigurovat individuálně - možnost hromadného nastavení zůstala však zachována. Místo jednoho pole Výsledky v úkolech je možné nově použít samostatnou databázi poznámek pro zvýšení přehlednosti. Směrný plán se ukládá automaticky při aktivaci projektu. Prodlení či předstih úkolu vůči jeho předchůdci je nově možné specifikovat procentem z pracnosti předchůdce. Okno úkolu bylo překonfigurováno, aby bylo co nejvíce prostoru pro podstatné informace. Analýza kritické cesty nově počítá rezervu podle aktuálních projektů termínů namísto ideálního plánu. Je tak snazší odhalit kritická místa či rezervy projektech. Při zobrazení Ganttova diagramu v detailu týdnů a měsíců se nově také šedivě podbarvují nepracovní dni. Při zdvojování úkolů či projektů jsou nové záznamy číslovány, aby se odlišily od původních. V analýzách byly nahrazeny poměrové ukazatele za procentní odchylky a do okna projektu přibyla nová záložka se stručným přehledem úkolů dle vlastníků a stavů.

Do schůzek byla doplněno rozesílání pozvánek na schůzky a sběr reakcí. V modulu pro řízení vztahů se zákazníky přibyla možnost vystavovat faktury, plánování a sledování výnosů a práce s projekty už v obchodní fázi. Přibyly také sestavy pro analýzu vzniku obchodních příležitostí a vývoje obchodů v čase.

V licenční úrovni Professional je nově možné nastavovat barvy pro hodnoty a pozadí hodnot i v oknech záznamů a v licenční úrovni Architect pak kopírovat operace.

K dispozici je nově 64-bitová verze serveru pro Windows.

Instant Team 6.8.3Máme nového klienta – společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s.

3. 6. 2019Instant Team bude pomáhat s řízením projektů a financí ve společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s., která se zabývá developerskou, realitní a investiční činností především v oblasti komerčních, multifunkčních a rezidenčních projektů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s.Máme nového klienta – společnost MONTANA, s.r.o. Mladá Boleslav

25. 3. 2019Společnost MONTANA, s.r.o. Mladá Boleslav je předním dodavatelem průmyslových řešení a integrátor průmyslové automatizace s mezinárodním přesahem. Instant Team bude pomáhat při řízení projektů a plánování kapacit.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost MONTANA, s.r.o. Mladá BoleslavInstant Team 6.8.2

20. 2. 2019Nová verze kromě řady oprav obsahuje vyhledávání při editaci textových polí, červené zvýraznění cyklů v Ganttově diagramu, detailnější analýzy odchylek oproti směrnému plánu, upozorňování vedoucích projektů na blížící se konce úkolů v jejich projektech, centrální nastavení způsobu schvalování projektových úkolů, barevné zvýraznění přetížení zdrojů v sestavách vytížení a novou sestavu s dokončenými úkoly. Délka absencí se nově nastavuje zadáním koncového data namísto počtu kalendářních dnů. Ve výkazech práce se dá nově vykazovat práce přímo k projektům, příležitostem či požadavkům bez zadání konkrétního úkolu.

V modulu řízení vztahů se zákazníky lze nově zapnout schvalování též pro obchodní úkoly a v příležitostech lze zadat datum, kdy má být vlastník příležitosti upozorněn, že by se měl obchodu znovu věnovat. Agenda emailů byla převedena do tohoto modulu a zároveň byla vylepšena detekce kontextu pro importované emaily. V modulu řízení podpory a údržby lze obdobně zapnout schvalování servisních úkolů a být upozorněn na termín, kdy by se měl vlastník znovu věnovat požadavku.

V licenční úrovni Architect jsou nově k dispozici plánované exporty a importy, webové exporty, formáty LDAP a SQL a volání operací se záznamy přes web.

Verze pro iOS pak obsahuje nově integraci upozornění se systémovým centrem upozornění.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.8.2.

Instant Team 6.8.2Máme nového klienta – společnost Design MP, s.r.o.

1. 2. 2019Instant Team bude řídit projekty ve společnosti Design MP, s.r.o., která se zabývá zvyšováním míry automatizace ve výrobních procesech prostřednictvím dodávek jednoúčelových zařízení a automatizovaných linek.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Design MP, s.r.o.Máme nového klienta – společnost RDI technology, s.r.o.

17. 1. 2019Společnost RDI technology, s.r.o. se zabývá návrhem a realizací ČOV s patentovanou technologií tepelně-oxidační likvidace kontaminantů. Instant Team bude pomáhat při řízení projektů a financí.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost RDI technology, s.r.o.Máme nového klienta – společnost MS Technologies Prague, s.r.o.

19. 12. 2018Instant Team bude řídit projekty ve společnosti MS Technologies Prague, s.r.o., která poskytuje řešení pro moderní energetický management a inteligentní sítě.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost MS Technologies Prague, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Marimex CZ, s.r.o.

18. 10. 2018Instant Team bude řídit projekty ve společnosti Marimex CZ, s.r.o., která patří mezi největší dodavatele zboží a služeb v oblasti bazénové a relaxační techniky.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Marimex CZ, s.r.o.Instant Team expanduje

3. 9. 2018Instant Team se rozšiřuje v rámci skupiny LKQ CEE do společností Elit Česká republika, Elit Slovensko, Elit Rumunsko, Elit Polsko, Elit Ukrajina, Auto Kelly Bulharsko, Lang Maďarsko a SiM Impex Srbsko. V celé skupině LKQ CEE bude Instant Team pokrývat nákupní procesy. LKQ Corporation je vedoucí americký distributor automobilových náhradních dílů, kterému se v Evropě podařilo vytvořit největší distribuční síť.

Vítejte v Teamu!

Instant Team expandujeMáme nového klienta – společnost Hronovský, s.r.o.

6. 8. 2018Společnost Hronovský s.r.o. je předním dodavatelem kabelových svazků a součástek pro automobilový průmysl, kontaktních systémů a dílců vyrobených CNC obráběním. Instant Team bude pomáhat při řízení obchodních příležitostí, cashflow a projektů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Hronovský, s.r.o.InstantTeam 6.8.1

9. 6. 2018Nová verze Instant Teamu přináší především přepracovaný navigační panel, který všechny hlavní sestavy rozděluje do tří složek. Složka Moje práce obsahuje 5 sestav pro každodenní použití všemi uživateli, včetně úkolů k udělání, nového kalendáře činností integrujícího úkoly se schůzkami a absencemi, společných dokumentů, mých výkazů práce a kalendáře absencí všech pracovníků. Složka Portfolio projektů zahrnuje sestavy pro zadávání a analýzu projektů. A poslední složkou jsou E-maily. Několik sestav bylo přesunuto přímo do okna projektu. Konfigurační sestavy pak byly přesunuty do okna pracovní skupiny.

Pod vnořenými sestavami jsou nově k dispozici tlačítka pro práci se záznamy v sestavě. Sestavy lze nově zobrazit samostatně v odděleném okně a porovnávat tak například snadno data z více sestav. Pro lepší orientaci nových uživatelů se při prvním zobrazení sestavy zobrazuje nápověda k sestavě. Pro zabránění některých nechtěných změn v datech byla doplněna varování při přesouvání záznamů a odstraňování sestav. Z nabídek pro operace se záznamy byla odstraněna jedna úroveň, která mívala někdy matoucí název a místo ní byly použity v nabídkách oddělovače. Nový projekt ze šablony je možné nově vytvořit v libovolné sestavě - ne jen ze sestavy šablon. Zjednodušeno bylo také přepínání uživatelských účtů.

K dispozici je zcela přepracovaná sestava vytížení zdrojů, kde kromě zobrazení počtu naplánovaných hodin jsou jasně barevně odlišeny zdroje a dny, kdy mají naplánované úkoly (modře), kdy mají naplánované schůzky či absence (červeně) a kdy mají volno (zeleně). Nově je možno v některých případech najednou označit za splněný skupinový úkol včetně jeho potomků a bylo překonfigurováno workflow pro přebírání, schvalování a dokončování úkolů. Projekty a dokumenty je možné zařazovat do uživatelských kategorií.

Do výkazů práce lze nově vykazovat práci i ke schůzkám a absencím. Ve výkazech se již nezobrazují dny nespadající do období výkazu. Bylo nakonfigurováno workflow pro schvalování a uzavírání výkazů práce.

Do absencí byly přidány školení a služební cesty a opět bylo nakonfigurováno workflow pro schvalování a aktivaci absencí.

Nově jsme pro vás připravili modul „Řízení podpory a údržby“ zahrnující databázi produktů, smluv, požadavků a jejich šablony. Jeho aktivaci provedete v Nástroje / Pracovní skupina / Nastavení / Řízení podpory a údržby.

V licenční úrovni Professional je nově možné měnit barvy buněk v sestavách přímo přes místní nabídku.

Podívejte se na ukázky nové verze 6.8.1.

InstantTeam 6.8.1Máme nového klienta – společnost M-3D geo, s.r.o.

17. 5. 2018Ve společnosti M-3D geo, s.r.o., která se zabývá geodetickými službami a 3D měřením a zpracováním dat, bude Instant Team řídit projekty, obchod a finance.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost M-3D geo, s.r.o.Instant Team 6.8.0

8. 4. 2018Nová verze Instant Teamu přináší zjednodušenou nástrojovou lištu. Řada méně používaných tlačítek byla skryta a některá byla přesunuta do stavového řádku nebo vedle posuvníku pod časovou linkou. Ganttův diagram je nově možné si zobrazit bez nepracovní doby. Přihlašování do Instant Teamu je nově možné přes standard Kerberos a centrálně spravované účty, např. ve službě Active Directory.

V licenční úrovni Professional byly opět rozšířeny možnosti přizpůsobení sestav: v seskupení je možné nastavit rozpouštění skupiny žádný, lze si vybrat formát nadpisů v časové lince, do rozcestníků je možné kromě sestav zahrnovat také pole, k dispozici je nově k dispozici skládaný sloupcový graf, u sestav s časovou linkou je pak možné nastavit limit pro rozsah časové linky a při filtrování časových údajů je možné nastavit rozsah na libovolné vypočítané hodnoty. Dále došlo k výraznému rozšíření možností exportů a importů: exportovat ve formátu HTML lze nově také pro rozcestníky, výstup je možné formátovat pomocí css stylů, může zahrnovat rozbalovací hierarchii a odkazy na vybrané operace s vyexportovanými záznamy, které je pak možné provést přímo z prohlížeče, k dispozici jsou nově také import uživatelských účtů, SQL exporty a importy v dialektu MS SQL Server a LDAP importy ve formátu LDIF.

V licenční úrovni Architect lze nově povolovat vybraným uživatelům jednotlivé možnosti aplikace v rámci nastavení přístupových práv, k dispozici je nový typ agregace "počítané detaily", operátory n-tý člen množiny a jednotky zdrojů ve výrazech a je možné nově přizpůsobovat povolené změny stavů úkolů či dalších typů záznamů.

Instant Team 6.8.0Máme nového klienta – společnost Reming Consult, a.s.

2. 3. 2018Reming Consult, a.s. je projektová, inženýrská a konzultační společnost, která nabízí komplexní služby při přípravě a řízení projektů dopravní infrastruktury, občanské, bytové a administrativní výstavby, inženýrských a průmyslových staveb. Instant Team bude pomáhat pří řízení projektů a plánování kapacit.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Reming Consult, a.s.Máme nového klienta – společnost Škola šití, s.r.o.

28. 2. 2018Instant Team bude řídit obchodní příležitosti, projekty a plánovat kapacity ve společnosti Škola šití, s.r.o.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Škola šití, s.r.o.Aktualizace šablony

28. 1. 2018Tato aktualizace obsahuje kromě několika drobných oprav i řadu zajímavých nových funkcí: Nově je k dispozici sestava Dosažený pokrok nahrazující původní Graf pokroku. Sestava slouží ke srovnání dosaženého pokroku s vynaloženým úsilím. Toto srovnání je možné od úrovně projektových portfolií přes jednotlivé projekty až na úroveň fází projektu či jednotlivé úkoly.

Ve výkazech práce lze nově omezit zápisy hodin jen na specifikovaný počet minulých pracovních dnů. Nově je také možné nastavit, kdo provádí zápisy výsledků úkolů v jednotlivých projektech. Kromě výchozího režimu, kdy výsledky zapisují vedoucí projektů nebo vlastníci zdrojů, může být toto omezeno pouze na vedoucí projektů, nebo je možné zapisovatele stanovit samostatně pro každý úkol či na úrovni celého projektu. Nově je také k dispozici možnost číslovat projekty či příležitosti ručně namísto výchozího automatického číslování.
Instant Team 6.7.2

12. 12. 2017V této verzi byly podstatně vylepšeny směrné plány. Nově je možné uložit několik různých verzí směrného plánu v jeden den a směrné plány přiřazovat k definovaným scénářům, které je snadno možné přepínat u více projektů najednou. Nově je také možné porovnávat dva směrné plány mezi sebou. Do sledování odchylek oproti směrnému plánu pak byla přidáno sledování rozpracovanosti projektu k aktuálnímu datu. Lze tak snadno porovnat jak měl být projekt rozpracován dle směrného plánu a jak vypadá skutečnost.

Nově jsou k dispozici také zástupci zdrojů, kteří mají právo úkol od původního zdroje převzít a odpracovat jej namísto něj.

Instant Team 6.7.2Máme nového klienta – společnost Iltegro, s.r.o.

11. 12. 2017Společnost Iltegro, s.r.o. je dodavatel hliníkových systémů a profilů pro sektor provětrávaných zavěšených fasád. Instant Team zde bude pomáhat s řízením projektů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Iltegro, s.r.o.Máme nového klienta – společnost M&K Real Estate, a.s.

6. 12. 2017Instant Team bude řídit projekty v developerské společnosti M&K Real Estate, a.s., která má bohaté zkušenosti v oblasti přípravy a řízení stavebních projektů - od bytových a kancelářských budov po sportovní areály nebo letiště.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost M&K Real Estate, a.s.Instant Team 6.7.1

2. 12. 2017Po krátké době přichází další verze Instant Teamu nabitá užitečnými novinkami.

Kromě obvyklé sady oprav chyb a drobných vylepšení obsahuje zejména zcela novou agendu - Absence. Její pomocí lze plánovat dovolené, nemoci a další typy absencí projektových zdrojů. Plánování úkolů pak s těmito absencemi počítá a na dobu absencí neplánuje zdrojům úkoly. Požadavky na absenci mohou vytvářet běžní uživatelé, vlastníci zdrojů, a předávat je ke schválením nastaveným schvalovatelům.

V Ganttově diagramu je možné nově prostým tažením myší měnit termín naplánování úkolů. Projekty se nově vytváří ve stavu Koncept. V tomto stavu se nezobrazují v běžných sestavách určených pro členy projektového týmu, jsou zařazeny do vysoké vyěžovací skupiny a nejsou pro ně generováná běžná upozornění. Šablony projektů je možné nově využívat pro vytváření částí projektů a naopak je z částí projektů vytvářet. Vlastníci zdrojů jsou nově upozorňováni, pokud delší dobu (je možno nastavit jakou) neposunuli svůj plánovací čas a k posunutí plánovacího času je k dispozici i nová operace. Přebírání úkolů je nově směrováno na vlastníky zdrojů namísto jejich vedoucích. Úkoly k udělání jsou nově seskupeny pro větší přehlednost dle své naléhavosti a tato sestava nově zobrazuje i úkoly čekající na schválení.

Pomocí místní nabídky "Zobrazit v diagramu" je možné si časový rozsah Ganttova diagramu automaticky upravit tak, aby zobrazoval rozsah odpovídající termínům vybraných úkolů. Do nadpisu okna úkolu a odkazů na úkoly byla přidána informace o tom, do kterého projektu daný úkol patří. Pro e-maily importované do systému je nově k dispozici jejich poloautomatické zatřiďování do projektů a k příležitostem. V oknech úkolů, které mají uložený směrný plán, se nově zobrazuje záložka směrný plán s přehledem uložených údajů. Úkoly mohou nově schvalovat také vlastníci rodičovských úkolů. A nakonec se u úkolů nově indikuje jako konflikt, pokud je naplánován na větší jednotky než jsou maximální jednotky zdroje.

V licenční úrovni Architect je pak nově možné importovat data do Instant Teamu přímo z SQL serveru.

Instant Team 6.7.1Máme nového klienta – společnost OFZ, a.s.

6. 11. 2017Instant Team bude řídit projekty ve slovenské společnosti OFZ, a.s., která je významným evropským producentem feroslitin a plněných profilů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost OFZ, a.s.Instant Team 6.7.0

4. 11. 2017V této nové verzi bylo především kompletně přepracováno plánování úkolů v Instant Teamu. Nově podporuje všechny 4 typy vztahů předchůdce-následník, tedy kromě doposud podporovaného konec->začátek také konec->konec, začátek->začátek a začátek->konec. Nově je podporováno i nastavení předstihu či zpoždění následníka oproti předchůdci. Dále je nově možné plánovat úkoly s více zdroji s různými jednotkami pro jednotlivé zdroje a je možné u nich také použít automatické vytěžování zdrojů. Automatické vytěžování zdrojů lze také nově použít v šablonách projektů a mít je tak předpřipravené pro vygenerování reálného projektu. Práce s prioritami úkolů je nově mnohem flexibilnější. Prioritu mají všechny naplánované úkoly a je tak možné nastavit například, že některé ručně plánované nebudou mít přednost před automaticky plánovanými nebo že některé úkoly podzdroje nebudou mít přednost před skupinovými úkoly. V úkolech lze evidovat v poli "Skutečný konec" konec doposud dokončené práce na úkolu a zbývající práce je pak plánována až po tomto datu. Schůzky nově také vytěžují kapacitu zdrojů.

Do Instant Teamu lze nově vkládat dokumenty i mimo projekty do tzv. společných dokumentů. Jednotlivé projekty si mohou uživatelé označovat barevnými značkami a pak filtrovat sestavy podle těchto značek. Šablonové úkoly jsou nově také číslované. Upozornění se nově zobrazují v jazyce uživatele bez ohledu na nastavení jazyka pracovní skupiny.

V sestavách lze nově zvolit u jednotlivých sloupců způsob zkracování hodnot. V sestavách porovnávajících hodnoty s minulým měsícem či rokem a zobrazujících jejich rozdíl či podíl je možné nově třídit i podle této hodnoty. Při tisku sestav je možné do hlavičky či patičky zakomponovat logo firmy.

V modulu pro řízení vztahů se zákazníky je nově možné označovat příležitosti barevnými značkami a pak podle tohoto označení filtrovat sestavy. V šablonách e-mailů je možné používat v textu e-mailu náhrady, které se automaticky vyplní patřičným údajem z okna společnosti, příležitosti apod. Jako výchozí místo schůzky se nově propisuje adresa společnosti, ke které patří projekt či příležitost k níž se schůzka váže.

V licenční úrovni Architect je nově možné používat exporty ve formátu SQL a zajistit tak průběžnou synchronizaci dat z Instant Teamu do SQL databáze. Při nastavování přístupových práv je nově možné analyzovat dopad změn v právech na jednotlivé uživatele a uživatelské role. Frekvenci plánovaných exportů mohou nově správci ovládat přímo ze stavového řádku aplikace.

Instant Team 6.7.0Máme nového klienta – společnost OnSite Power Holding, a.s.

10. 10. 2017OnSite Power je největším provozovatelem malých a středních mikroelektráren v České republice. Instant Team zde bude řídit projekty jejich instalace a servisu.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost OnSite Power Holding, a.s.Máme nového klienta – společnost Universal Production Partners, a.s.

19. 9. 2017Instant team bude řídit projekty ve společnosti Universal Production Partners, a.s., která je největší a nejvšestrannější společnost v Evropě v oblasti vizuálních efektů a filmové postprodukce.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Universal Production Partners, a.s.Máme nového klienta – společnost Česká mincovna, a.s.

17. 8. 2017Instant Team bude řídit projekty ve společnosti Česká mincovna, a.s., která je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Česká mincovna, a.s.Instant Team 6.6.1

7. 8. 2017Tato verze obsahuje řadu drobných oprav a vylepšení.

Instant Team 6.6.1Video přizpůsobování Instant Teamu

4. 8. 2017Podívejte se na nové instruktážní video ukazující možnosti přizpůsobování Instant Teamu.

Video přizpůsobování Instant TeamuInstant Team 6.6.0

20. 6. 2017U projektu je nově možné zadat tzv. vytěžovací skupinu projektu, která funguje jako jakási priorita projektu a zajišťuje, že úkoly plánované automaticky s vytěžováním zdrojů z jednoho projektu mají vždy přednost před úkoly jiného projektu. Priority úkolů jsou pak lokální v rámci všech projektů se stejnou vytěžovací skupinou. Nově může také správce pracovní skupiny kdykoliv vypnout automatické přepočítávání a poté provádět přepočítávání buďto jen jednorázově nebo je opět později přepnout na automatické. To může být užitečné v případě, že se dělají velmi rozsáhle úpravy v plánu. Nastavení záhlaví a zápatí tisku se nově ukládá na server a je možno jej také sdílet v rámci pracovní skupiny.

V licenční úrovni Professional je nově možné nastavovat pravidla pro podmíněné barevné formátování přímo v okně pro přizpůsobení sestavy. Tato pravidla se pak aplikují jen v dané sestavě a pokud je správce neuloží do nastavení pracovní skupiny, jsou privátní pro přihlášeného uživatele. Pomocí pravidel barevného formátování je pak nově možné měnit i barvu obdélníčků v Ganttově diagramu. V Ganttově diagramu je pak nově možné zcela vypnout zobrazení šipek.

Kromě toho lze v licenční úrovni Professional nově možné nastavit názvy sloupců v sestavě nezávisle na názvu podkladových polí a podobně v okně záznamu nastavit názvy vložených polí a sestav nezávisle na jejich standardním pojmenování. V exportech je pak k dispozici nový formát - PDF. Ten funguje obdobně jako Tisk do PDF, ale navíc je možné exportovat do PDF podrobnosti všech záznamů zobrazených v sestavě a to buď vzhled jejich hlavního okna nebo libovolného podokna. U úkolů se nově eviduje, kdy byly naposledy automaticky přeplánovány a toto pole je v licenční úrovni Professional také k dispozici k zobrazení v sestavě či okně.

V licenční úrovni Architect lze nově zapnout pro libovolnou databázi označování záznamů vlaječkami. V takovém případě si bude moci každý uživatel označit některé záznamy z dané databáze jednou ze šesti předdefinovaných barev a pomocí filtru "Označil jsem" si pak snadno vyfiltrovat právě ty záznamy, které označil jednou z těchto barev. Ve výrazech jsou k dispozici nové operátory minimum a maximum, předchozí před hodnotou a následující za hodnotou a dále možnost vyhodnocovat výraz u pole lokálně v každém použitém jazyce.

Instant Team 6.6.0Máme nového klienta – společnost ŽOS Trnava, a.s.

19. 6. 2017Slovenská společnost ŽOS Trnava, a.s. je největší dílnou na opravy železničních vozů ve střední Evropě. Vyrábí nové nákladní železniční vozy, provádí revize nákladních a osobních železničních vozů, jejich přestavby a modernizace. Instant Team zde bude řídit projekty a plánovat výrobu.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost ŽOS Trnava, a.s.Instant Team 6.5.5

31. 5. 2017Tato verze obsahuje řadu drobných oprav. Kromě toho byl zásadně změněn způsob automatického plánování úkolů bez nedokončených předchůdců. Nově se již nepřeplánovávají každý den na aktuální den ráno, ale drží se času dokončení předchůdců nebo započetí úkolu. Dále bylo do zájemců v modulu CRM přidán odkaz na společnost, která vznikla jeho konverzí.

Instant Team 6.5.5Máme nového klienta – společnost IEG, s.r.o.

21. 4. 2017Společnost IEG je slévárna přesného lití s více než padesátiletou tradicí výroby odlitků ze slitin železa včetně následných povrchových úprav. Instant Team zde bude mít na starosti řízení obchodních případů, financí a celé výroby.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost IEG, s.r.o.Instant Team 6.5.4

8. 4. 2017Tato verze obsahuje různé drobné opravy, zejména ohledně tisku s nastaveným měřítkem. Dále je nově možné ručně třídit šablony projektů a obchodní procesy.

Instant Team 6.5.4Máme nového klienta – společnost Sokol design, s.r.o.

21. 3. 2017Společnost Sokol design s.r.o. se zabývá návrhem a realizací interiérů. Soustředí se především na práci se starým dřevem, ultratenkými kamennými obklady a ručně kovanými doplňky. Instant team zde bude pomáhat s řízením projektů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Sokol design, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Confis Conference, s.r.o.

17. 3. 2017Instant Team bude pomáhat ve společnosti Confis Conference s.r.o. s organizací mezinárodních i národních vědeckých a průmyslových setkání, kongresů, konferencí a výstav.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Confis Conference, s.r.o.Instant Team 6.5.3

1. 3. 2017Kromě obvyklé sady oprav a menších vylepšení obsahuje zejména možnost plánování projektů podle výrobních norem. U projektů a šablon projektů lze nově nastavit typ projektu na výrobní s použitím norem pro výrobu daného počtu kusů nebo norem výroby za dané časové období. Následně lze pracnost a potažmo harmonogram pro vybrané úkoly v takovém projektu počítat dle počtu kusů k výrobě v projektu, zadaného koeficientu a normy pro daný úkol. K dispozici je i kusový plán projektu, možnost upravovat normy v průběhu projektu a porovnání norem se skutečnou výkonností.

Dále je nově možné konfigurovat, kdo a zda má v projektu schvalovat úkoly. Možné nastavení zahrnuje vedoucí projektů, kteří úkoly schvalovali doposud, autory úkolů, vlastníky následných úkolů, či přímo zadané uživatele na úrovni projektu či úkolu.

Při zapnutí řízení vztahů se zákazníky jsou nově k dispozici tzv. role kontaktů, které umožňují přiřazení více kontaktů k projektu či příležitosti a specifikovat, jakou roli v projektu či příležitosti hrají. A nakonec je nově k dispozici možnost opravy a doplňování nerozpoznaných adres u automaticky importovaných e-mailů.

Instant Team 6.5.3Máme nového klienta – společnost AQ SPOL, s.r.o.

22. 12. 2016Instant Team bude řídit projekty ve společnosti AQ SPOL, s.r.o., která se zabývá výrobou, prodejem a servisem čerpadel a průmyslových armatur. Zároveň patří mezi největší distributory čerpací techniky a je jednou z předních firem vyrábějící technologické celky pro systémy tlakové kanalizace.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost AQ SPOL, s.r.o.Instant Team 6.5.2

30. 11. 2016Kromě řady oprav obsahuje tato verze zejména zjednodušené pojetí přístupových práv. Není již potřeba v takové míře kombinovat přístupové role u uživatelů. Uživatelé, kteří mají jinou roli, již nemusí mít přiřazenu také roli Člen. Roli Vedoucí musí mít jen uživatelé, kteří mají mít právo vytvářet úplně nové projekty. Roli Obchodník naopak musí mít jen uživatelé, kteří mají mít právo vytvářet nové příležitosti.

Další důležitou novinkou je několikanásobné zrychlení výpočtů a přepočtů automatických plánů.

A nakonec nová verze obsahuje několik drobných vylepšení uživatelského rozhraní: konflikt spočívající v přetížení zdroje obsahuje výrazně podrobnější vysvětlení, stopky zobrazují čas i přes půlnoc a je možné je vynulovat jedním použitím tlačítka přeskočit, v nastavení šířky sloupců při tisku je k dispozici tlačítko Nastavit doporučenou šířku a odkazy na záznamy v Instant Teamu jsou nově ve formě webových odkazů namísto souborů a je tak mnohem snadnější jejich případné sdílení.

Instant Team 6.5.2IT produkt roku 2016

16. 11. 2016Instant Team získal 1. místo v kategorii Podnikový software v prestižní soutěži časopisu Computerworld. Děkujeme redakci za ocenění a našim klientům za pomoc při rozvoji.

Tým Heaven Industries

IT produkt roku 2016Máme nového klienta – společnost RF elements, s.r.o.

14. 11. 2016Slovenská společnost RF elements je výrobce bezdrátových síťových zařízení. Jejich cílem je stát se nejvíce inovativním výrobcem a prodejcem bezdrátové techniky. Instant Team zde bude mít na starosti plánování výroby.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost RF elements, s.r.o.Instant Team 6.5.1

30. 9. 2016Nová verze přináší kromě množství oprav a drobných změn hlavně skupinové zdroje. Databáze zdrojů je nově hierarchická, zdroje tedy mohou mít podzdroje a tyto zase podpodzdroje. Kapacita skupinových zdrojů (tj. zdrojů s podzdroji) se pak skládá z vlastní kapacity, která může být i nulová, a nevyužité kapacity svých podzdrojů.

Díky tomu je možné například vytvořit skupinový zdroj, který zahrnuje 10 individuálních zdrojů, a plánovat úkoly, které může udělat libovolný z těchto 10 zdrojů, na skupinový zdroj a úkoly, na kterých musí pracovat jeden konkrétní zdroj, plánovat na individuální zdroje. Instant Team pak správně kontroluje, že nebyla překročena kapacita individálních zdrojů úkoly, které jim byly přiděleny přímo, ani celková kapacita skupiny zdrojů úkoly přidělenými skupinovému zdroji nebo některému z individiuálních zdrojů. Plánování je tak ještě pružnější a snažší než dříve.

Mezi drobnými změnami pak jsou: upozornění na odmítnuté úkoly; sestava Skutečnost nahrazující původní Rozpis pokroku; přejmenování databáze Poznámky na Dokumenty; plánování úkolů s více zdroji jen na čas, kdy mají všechny zdroje pracovní dobu; plánování úkolů využívajících automatické vytěžování zdrojů jen na čas, kdy má zdroj k dispozici plnou pro úkol plánovanou kapacitu a nové sestavy přijatých, odeslaných, nezařazených a rozpracovaných e-mailů.

Instant Team 6.5.1Instant Team 6.5.0

7. 9. 2016Nová verze přináší novinky zejména v integraci s jinými aplikacemi.

V licenční úrovni Professional je nově možné definovat importy také ve formátu iCalendar a specifikovat u importů, že se mají některá pole v rámci importu nastavit na stejnou hodnotu pro všechny importované záznamy nezávisle na obsahu importního souboru. Nově je také možné definovat pole typu Pole.

V licenční úrovni Architect pak jsou nově k dispozici serverové plánované importy získávající importní data z webu a serverové plánované exporty nahrávající exportovaná data na web.

Instant Team 6.5.0Máme nového klienta – společnost Timm Slovakia, s.r.o.

16. 8. 2016Společnost Timm Slovakia, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Wilhelmsen Ship Service, která je předním poskytovatelem produktů a služeb pro námořní průmysl. Instant Team zde bude řídit projekty vývoje a výroby lan.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Timm Slovakia, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Cegelec, a.s.

28. 7. 2016Cegelec, a.s. je významným hráčem na trhu dodavatelů řešení pro městskou hromadnou dopravu a tradičním partnerem pro dodávky trakčních zařízení a příslušenství pro tramvaje, trolejbusy a vozy metra. Instant Team bude mít na starosti řízení projektů a nákladů na ně.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Cegelec, a.s.Máme nového klienta – společnost EMP, s.r.o.

22. 7. 2016Instant Team bude řídit projekty ve slovenské společnosti EMP, s.r.o., která je zaměřená na strojírenskou výrobu v segmentu kovoobrábění a zámečnictví.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost EMP, s.r.o.Instant Team 6.4.1

14. 7. 2016V této verzi byl rozšířen zabudovaný mechanismus upozornění o: upozornění účastníků schůzek na nadcházející schůzky, upozornění vedoucích projektů na konflikty v plánu, upozornění vlastníků úkolů na prošvihnutí plánovaného dokončení úkolu a možnost nastavení časového předstihu upozornění na zmeškané začátky úkolů.

K tomu bylo přidáno několik menších vylepšení. Nově je možné vrátit zpět více akcí najednou a také vymazat historii akcí. Tlačítko "Označit jako splněný" pak nově funguje jako přepínač a je pomocí něho možné nastavit libovolný stav úkolu. V sestavách s časovou linkou je nově k dispozici místní nabídka pro přechod na aktuální den. Podprojekty nově zdědí tým projektu ze svého rodiče a není tudíž třeba údaje o členech opakovat. Nakonec ve výkazech práce jsou nově dny mimo vykazované období zvýrazněny červeně a nelze do nich vykazovat čas.

V licenční úrovni Professional lze nově při nastavování barev zvolit kromě předdefinovaných barev jakoukoliv jinou barvu z barevné palety.

V licenční úrovni Architect pak lze nově při zapnutí hierarchických zdrojů využívat funkcionalitu týmového plánování práce. Skupinový zdroj totiž nově ke své kapacitě přidává i zbývající kapacitu svých podzdrojů. Je možné tak plynule přecházet z plánování úkolů na úrovni týmu na plánování pro jednotlivé zdroje a naopak.

Instant Team 6.4.1Máme nového klienta – společnost harna.cz, s.r.o.

4. 7. 2016Společnost harna.cz, s.r.o. je bezdrátový poskytovatel internetu pro firmy i domácnosti. Instant team zde bude pomáhat s řízením projektů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost harna.cz, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Plastic People, s.r.o.

23. 6. 2016Instant Team bude řídit projekty ve slovenské společnosti Plastic People, s.r.o., která působí v oblasti environmentálních projektů – především při zneškodňování a zhodnocování odpadů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Plastic People, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Thermoplastik, s.r.o.

16. 6. 2016Thermoplastik, s.r.o. je dynamická firma se zaměřením na výrobu a montáž výrobků z plastu. Její hlavní specializací jsou termoplasty pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Instant Team se bude podílet na řízení projektů s propojením na SW pro řízení výroby.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Thermoplastik, s.r.o.Instant Team Mobile - doplňková aplikace pro iPhone a iPad

1. 6. 2016Nově je k dispozici BETA verze aplikace Instant Team Mobile, která umožňuje práci se všemi daty Instant Teamu i z Vašeho iPhonu nebo iPadu. Pokud budete chtít aplikaci vyzkoušet, napište prosím na beta@heaven-industries.com.

Instant Team Mobile - doplňková aplikace pro iPhone a iPadMáme nového klienta – společnost DIPRO, s.r.o.

30. 5. 2016DIPRO, s.r.o. je společnost poskytující komplexní projektové a inženýrské služby při přípravě staveb městských komunikací, silnic, staveb pro kolejovou dopravu a trubních sítí technické infrastruktury. Instant Team zde bude řídit celé portfolio projektů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost DIPRO, s.r.o.Instant Team 6.4.0

28. 5. 2016V nové verzi byla zásadně přepracována práce s časovými záznamy. Nově jsou časové záznamy (nově pojmenované "položky výkazů práce") patřící k jednomu období sdružovány do tzv. výkazů práce. Výkazy práce jsou generovány periodicky podle nastavených pravidel automaticky pro vybrané zdroje.

Odevzdávání a schvalování se již neprovádí po jednotlivých položkách, ale celkově za všechny položky v daném období - výkazu práce. Nově lze u každého zdroje konfigurovat, kdo jeho výkazy práce schvaluje. Nově je také uživatel upozorněn na konci období, že má výkaz práce odevzdat, a schvalovatel že má odevzdaný výkaz práce schválit. Při schvalování je k dispozici výpočet pracovní doby zdroje a skutečně vykázané práce v daném období.

Výrazně komfortnější je ruční vytváření výkazů práce - bez použití stopek. K dispozici je operace, která předvyplní do výkazu úkoly zdroje naplánované na vykazované období, a operace, která následně provede úpravu zbývající pracnosti úkolů na základě vykázané práce.

Dalším vylepšením, které přináší verze 6.4.0, je komplexnější pojetí odstraňování záznamů. Nově při odstranění některých typů záznamů dojde automaticky k odstranění s ním svázaných podzáznamů. Takto například při odstranění projektu dojde automaticky k odstranění jeho úkolů, při odstranění skupinového úkolu dojde k odstranění jeho podúkolů apod.

Dále byla komplexněji pojata práce s údaji typu pracnost a doba trvání. Přepočet hodin na dny a dnů na týdny se nově řídí výchozím kalendářem pracovní skupiny. Nově tedy například při nastavení 7-hodinové pracovní doby bude údaj 1d odpovídat 7 hodinám. Navíc v případě, že se pracnost vztahuje ke konkrétnímu zdroji, který nepoužívá výchozí kalendář, provádí se přepočet podle jeho kalendáře. Aby v tom byl pořádek, pokud se ve firmě používá více kalendářů s různými počty pracovních hodin do dne a/nebo různými počty pracovních dnů v týdnu, je možné nově kalendáře rozlišovat zkratkami, které se vypisují v údajích typu pracnost.

Nakonec u doby trvání se přepočet na dny, týdny a měsíce provádí kalendářně zcela bez ohledu na pracovní dobu. Nově je také možné zadat automaticky plánovaný úkol (s prioritou P nebo S), jehož plán se neřídí pracností ale pouze zadanou dobou trvání. Tato se pak striktně dodržuje a to včetně přesného plánování na kalendářní měsíce.

Při použití modulu pro řízení vztahů se zákazníky je nově k dispozici komplexní operace Konvertovat zájemce, která z údajů o zájemci vytvoří zároveň příležitost, společnost i primární kontakt pro tuto společnost.

V licenční úrovni Professional je nově možné definovat pole typu obrázek. Obrázky je možné poté zobrazovat přímo v oknech záznamů a v sestavách. Je možné konfigurovat i doporučenou výšku a/nebo šířku těchto obrázků a při vkládání obrázků využít automatickou konverzi na takto doporučenou velikost.

V přizpůsobení vzhledu sestav je nově možné nastavit skrytí všech štítků za názvy záznamů.

V licenční úrovni Architect pak byly výrazně rozšířeny možnosti konfigurace operací. Nově jsou k dispozici operace typu "změnit nebo vložit" a odstranit. Zabudované operace pro odstraňování záznamů a přičítání práce ze stopek jsou nově v licenční úrovni Architect plně konfigurovatelné.

Instant Team 6.4.0Máme nového klienta – společnost Plemdat, s.r.o.

11. 5. 2016Instant Team bude řídit projekty IT oddělení Plemdat. Tato společnost vznikla v roce 1997 a zabývá se automatizovaným zpracováním chovatelských a plemenářských dat.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Plemdat, s.r.o.Máme nového klienta – společnost Sisban Slovakia, s.r.o.

12. 4. 2016Ve spolupráci se společností Signum Ltd, s.r.o. bude Instant Team využíván pro řízení developerského projektu. Jedná se o logistické centrum o rozloze 400.000 m2 určené jako centrum pro výrobu, skladování a distribuci zboží.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Sisban Slovakia, s.r.o.Instant Team 6.3.2

20. 3. 2016Tato verze obsahuje několik oprav a drobných vylepšení. Komfortnější je práce s přílohami a u materiálových nákladů na projektu je nově možné sledovat plán versus skutečnost i jejich průběžné čerpání.

Instant Team 6.3.2Instant Team 6.3.1

27. 2. 2016Kromě opravy několika chyb přináší tato verze upozornění na úkoly k převzetí. Tato upozornění dostanou vedoucí zdrojů v případě, že je v projektu zaškrtnuto "Přebírání" úkolů.

Instant Team 6.3.1Instant Team 6.3.0

31. 1. 2016Nová verze přináší zásadní novinku. V licenční úrovni Architect lze nově zapnout podporu offline režimu. Je třeba pouze nastavit pro jednotlivé role, jaká část dat a které sestavy mají být k dispozici offline.

Když uživatel vstupuje do offline režimu, načte systém data všech záznamů a sestav, které jsou nakonfigurovány pro práci offline, a poté se odpojí od serveru. V offline režimu je možné s aplikací normálně pracovat, ale k dispozici jsou jen vybraná data a změny v datech se nezapisují průběžně na server. Při návratu zpět do online režimu dojde k opětovnému připojení k serveru a synchronizaci dat.

V licenční úrovni Professional je nově možné nově nastavit u polí typu den a čas, že se budou v sestavách zobrazovat pouze formou dne, bez detailního času.

Instant Team 6.3.0Instant Team 6.2.2

22. 1. 2016Nová verze přináší funkci "Znovu" vracející předchozí akci zpět a vylepšuje nastavení tisku.

Nově je možno tisknout v záhlaví a zápatí stránky hodnoty polí z databáze. Stačí v textu záhlaví či zápatí použít značky %1 až %9 a nakonfigurovat až 9 polí, jejichž hodnoty tyto značky nahradí v tištěném výstupu.

Instant Team 6.2.2Máme nového klienta – společnost Vipo, a.s.

10. 12. 2015Instant Team bude řídit projekty vývoje a výroby slovenské společnosti Vipo, a.s., která produkuje stroje a zařízení na výrobu automobilových plášťů a výrobu uhlíkových kartáčů.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Vipo, a.s.Instant Team 6.2.1

29. 11. 2015Nová verze přináší řadu oprav, ale i několik zajímavých novinek. Nově je možné projekty plánovat nejen po linii vedoucích projektů, ale také po linii vedoucích zdrojů. V systémové liště se nově zobrazuje počet aktivních upozornění. Systém nově upozorňuje také vedoucí na úkoly ke schválení. U směrných plánů se nově ukládá přesný čas uložení a je k nim možné také zapsat poznámku. Do kontaktů bylo přidáno pole Titul a správcům bylo povoleno spravovat všechny kontakty a odstranit libovolný úkol.

V licenční úrovni Professional bylo umožněno nastavit potlačení hierarchie nejen u detailních řádek, ale také ve zvolených úrovních seskupení. V licenční úrovni Architect pak byla do okna pro přizpůsobení databází přidána záložka Přístup shrnující přístupová práva všech rolí k dané databázi.

Instant Team 6.2.1Máme nového klienta – společnost Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

20. 11. 2015Společnost Samsung Electronics působí na Slovensku od roku 2002 a její výrobní závod v Galantě se v průběhu několika let stal největším výrobním závodem v Evropě. Instant Team zde bude řídit rozšíření výrobních prostor a výrobních technologií.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.Instant Team 6.2.0

17. 10. 2015Nová verze přináší celou řadu novinek. Zásadním rozšířením je možnost řídit v Instant Teamu kromě projektů také obchodní činnosti. Po zapnutí funkce "Řízení vztahů se zákazníky" v nastavení pracovní skupiny mohou uživatelé v roli "Obchodník" začít v Instant Teamu evidovat společnosti, kontakty, zájemce a obchodní příležitosti. Pro práci s příležitostmi je možné předdefinovat obchodní procesy, které obchodníky vedou k postupnému získání zákazníka a zároveň sjednocují analýzu obchodních činností a umožňují snadnější předpověď budoucích obchodů.

Kromě toho je nově možné do Instant Teamu snadno automaticky importovat e-mailovou komunikaci o projektech a příležitostech, případně používat Instant Team i k odesílání e-mailů. Dále byla celkově předělána práce se zmeškanými úkoly. Upozornění na ně se nově objevují na systémové liště a jsou díky tomu méně obtěžující a zároveň se zobrazují, ikdyž samotná aplikace není v popředí. Navíc je možné si nově nechat upozornění na zmeškané úkoly posílat e-mailem. Drobně vylepšena byla také práce se schůzkami.

V licenční úrovni Professional je nově možné exportovat ve formátu Atom. U polí typu webový odkaz lze nově zapnout zobrazení náhledu, což způsobí zobrazení webové stránky, na kterou odkaz míří, přímo v Instant Teamu. Je také nově možné definovat u polí, které se nacházejí ve více databázích, různý název v každé z nich.

V licenční úrovni Architect lze nově definovat zcela libovolná upozornění, která doplní nebo nahradí upozornění na zmeškané úkoly. Tato upozornění jsou automaticky integrovaná se systémovou lištou a je možné je posílat také e-mailem. Dále je nově možné definovat výchozí vypočítávané hodnoty i pro zabudovaná pole. Nakonec je nově možné v pracovní skupině nastavit expiraci hesel uživatelských účtů.

Instant Team 6.2.0Máme nového klienta – společnost Tesla Stropkov, a.s.

12. 10. 2015Tesla Stropkov, a.s. je firma s dlouholetou tradicí vývoje a výroby v oblasti telekomunikační a elektro techniky. Od roku 2001 se působnost rozšířila o segment automotive, kde bude Instant Team řídit a zefektivňovat vývoj a výrobu pro značky VW, Audi, Škoda, Seat, Continental, Valeo, Hella, Visteon, Magneti Marelli, Kiekert atd.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost Tesla Stropkov, a.s.Máme nového klienta – společnost emProject, s.r.o.

6. 10. 2015Instant Team se bude podílet na řízení pro slovenskou společnost emProject, s.r.o., která podniká v oblasti projektování staveb, inženýrské činnosti a bezpečnostně-technických služeb.

Vítejte v Teamu!

Máme nového klienta – společnost emProject, s.r.o.Instant Team 6.1.2

30. 8. 2015Nová verze opravuje problém při otevírání příloh z Instant Teamu.

Instant Team 6.1.2Byla vydána verze 6.1.1 Instant Teamu

31. 7. 2015Nová verze obsahuje řadu oprav, ale také zjednodušení okna úkolu a způsobu přidávání příloh k úkolům. Dále byl změněn export úkolů ve formátu iCalendar, aby byl kompatibilnější s aplikacemi třetích stran.

Byla vydána verze 6.1.1 Instant TeamuMáme nového klienta – společnost HENNLICH, s.r.o.

8. 7. 2015HENNLICH s.r.o. je obchodně-technická a výrobní společnost, jejíž historie sahá až do roku 1922. Jako součást mezinárodní skupiny HENNLICH podniká v 10 technických oborech. Instant Team bude využívat pro řízení projektů výroby.

Máme nového klienta – společnost HENNLICH, s.r.o.Instant Team 6.1.0

7. 6. 2015Nová verze přináší řadu zásadních vylepšení. Nově lze exportovat sestavy ve formátu HTML a také plánovat hromadné exporty, které se automaticky v předdefinovaný čas odešlou vybraným uživatelům.

Exporty jsou nově také dostupné přes web. Díky tomu lze snadno automaticky importovat schůzky a úkoly z Instant Teamu do Outlooku či jiných kalendářových aplikací, případně do chytrého telefonu. V Ganttově diagramu lze nově konfigurovat popisky vlevo a vpravo od obdélníčku s úkolem.

Instant Team také nově automaticky eviduje skutečný čas započetí práce na úkolu, který lze případně i zadat ručně, a ten je pak využíván při práci se směrným plánem.

Dále bylo zjednodušeno automatické vytěžování zdrojů, které lze nově zapnout hromadně u více úkolů najednou a také jednoduše zařadit úkol na konec fronty pro vytěžování.

Instant Team 6.1.0Video o Ganttově diagramu

30. 4. 2015Podívejte se na nové instruktážní video o práci s Ganttovým diagramem v Instant Teamu.

Video o Ganttově diagramuVydána verze Instant Teamu 6.0.4.

24. 4. 2015V rámci verze 6.0.4 byly vyřešeny problémy týkající se komunikace přes protokol HTTP, překladu, automatického vytěžování zdrojů a konfigurace Windows serveru.

Vydána verze Instant Teamu 6.0.4.Byla vydána verze 6.0.3 Instant Teamu.

19. 4. 2015Verze 6.0.3 řeší několik drobných problémů.

Byla vydána verze 6.0.3 Instant Teamu.Publikován Instant Team verze 6.0.2.

15. 4. 2015Nová verze přináší automatické aktualizace klientů a opravuje několik problémů, zejména s tiskem a plánováním úkolů s více zdroji.

Publikován Instant Team verze 6.0.2.Společnost BRISK Tábor a.s. se stala naším zákazníkem.

18. 3. 2015BRISK Tábor a.s. je renomovaná firma se světovým záběrem vyrábějící již 80 let. Jejími hlavními produkty jsou zapalovací svíčky, snímače a technická keramika. Instant Team bude využívat pro řízení projektů vývoje a obchodu.

Společnost BRISK Tábor a.s. se stala naším zákazníkem.Společnost CD - profil s.r.o. se stala naším klientem.

21. 1. 2015CD - profil s.r.o. je slovenská společnost zabývající se lisováním tenkostěnných ocelových profilů. Na trhu se úspěšně pohybuje již od roku 1994 a v současnosti má 7 lisovacích linek a 130 zaměstnanců. Její zboží se prodává nejen na Slovensku a v Čechách ale i v blízkém a dalekém zahraničí. Instatnt Team ve firmě používají k plánování projektů zavádění nových produktů a podporu obchodních procesů.

Společnost CD - profil s.r.o. se stala naším klientem.Vydána verze Instant Teamu 5.81.

16. 1. 2015Tato verze obsahuje optimalizaci výpočtů sestav, přidání nových operací do projektové šablony a nové třídění nabídky Zobrazit/Databáze. Dále byla nově přidána položka Kopírovat do místní nabídky nad vnořenou sestavou a byly opraveny některé chyby.

Vydána verze Instant Teamu 5.81.