Prípadová štúdia

Rozvoj spoločnosti si žiadal zmeny v procesoch.
Pomohol Instant Team

Obrázok nebol nájdený


S každou spoluprácou, ktorá sa vydarí, prichádza skvelý pocit, že sme ďalšiemu klientovi pomohli k lepším výsledkom v práci, prehľadnejšiemu radeniu úloh a systému v spracovaní zákaziek. Jednou takouto spoluprácou bola aj tá so spoločnosťou VALERON Enviro Consulting.

Spoločnosť VALERON Enviro Consulting sa venuje projektovým štúdiám pre povoľovacie konanie v jednotlivých stupňoch prípravy a realizácie stavebných projektov. V rámci projektov tak pre pripravované stavby spracováva imisné štúdie, akustické štúdie a ďalšie odborné posudky.


S čím potrebovala firma pomôcť

S rozvojom firmy sa zvyšuje aj počet klientov. To je pre všetkých pracovníkov vždy radosťou, ale zároveň s portfóliom rastie aj zložitosť procesov. Je tak stále ťažšie všetko plánovať tak, aby projekty išli efektívne riadiť. A pretože je pre VALERON Enviro Consulting jednou z najdôležitejších hodnôt dodržiavanie dohodnutých termínov, rozhodli sa zástupcovia spoločnosti riešiť situáciu skôr, než sa naozaj stane problémom.

Vo VALERON Enviro Consulting skúšali projekty riadiť rôznymi spôsobmi. Skrze zoznamy, to-do listy, excelové tabuľky aj ďalšie varianty pre plánovanie. Žiadny z nich však nebol pre potreby takto zložitých projektov dostačujúci a efektívny.

Nastala potreba zmeny

V určitej chvíli došlo vedenie spoločnosti k záveru, že pokiaľ sa má firma ďalej rozvíjať, a pritom zachovať kvalitu produktov, musí prísť na rad profesionálny a efektívny nástroj na riadenie projektov. Preto sa rozhodli hľadať taký, ktorý splní ich náročné požiadavky a pomôže im v dodržiavaní termínov.

Hľadanie medzi nástrojmi

A ako vyzerala predstava ideálneho produktu? Mal byť hlavne vyhovujúce pre potreby firmy. Významnú úlohu hral aj prístup dodávateľa. Zástupcovia firmy chceli partnerský vzťah pri riešení potrieb a taktiež mať možnosť ovplyvniť výslednú podobu programu. A práve v Instant Team je možné upravovať funkcionality podľa individuálnych požiadaviek. A tak náš systém vyhral na plnej čiare.

Instant Team sa prispôsobí vašej firme a uľahčí projektové riadenie.

Čo všetko dokáže?


Pozrite sa

Instant Team do firmy spoľahlivo zapadol

Implementácia takto dôležitého softvéru do firmy je skutočne významným krokom, na ktorom si dávame záležať. Kolektív VALERON Enviro Consulting je mladý a dynamický. Navyše, termíny nepočkajú! Preto vo firme od nového systému riadenia projektov očakávali bezproblémový prechod. A to sa viac-menej potvrdilo.


"Všetci kolegovia sa naučili so systémom pracovať, každý na úrovni potrebnej pre výkon práce. Riadenie projektov sme zverili referentovi na obchodnom oddelení. V priebehu prvého roku sme ale identifikovali potrebu otvorenia novej pozície, a to Projektový manažér. Museli sme úlohy spojené s riadením projektov v Instant Team úplne oddeliť od inej agendy a prijať špecialistu, ktorý sa plnohodnotne venuje riadeniu projektov."

Mgr. Milan Candrák, konateľ spoločnosti

S Instant Teamom prišli do firmy zmeny

A v čom náš softvér na riadenie projektov klientovi zmenil život? Vďaka nemu sa vo firme definitívne rozhodli nielen pre zmeny v riadení projektov, ale zmenili aj prístup k riadeniu spoločnosti ako celku. Nástroj umožnil klientovi delegovať časť riadiacich úloh na projektového manažéra. Posilnila sa aj pozícia vedúceho obchodného oddelenia. Ďalšou pozitívnou zmenou bolo to, že sa minimalizovalo operatívne rozhodovanie spoločníkov, ktorí sa tak môžu venovať efektívnejšej práci.


"Najväčšie výhody Instant Team vidíme v tom, že ide o lokálneho dodávateľa, ktorý nám umožnil priamy prístup k technickej podpore a úpravám systému pre potreby našej spoločnosti. Výhodou pre nás bola aj cena, ktorá je oveľa nižšia ako u konkurencie. Z užívateľského hľadiska tiež považujeme prácu v Instant Team za jednoduchšiu. Pre ostatných kolegov ide o oveľa zrozumiteľnejší program, ktorý je navyše v češtině."

Mgr. Milan Candrák, konateľ spoločnosti

A firma sa môže rozrastať ďalej!

Instant Team pomohol firme zvládnuť rozvoj a pokračovať v zapojení ďalších projektov. Súčasne s tým pomohol naďalej plniť termíny, ktoré požadovali zákazníci.

Ďakujeme! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na postupný vývoj systémov podľa požiadaviek. Veríme, že vám aj naďalej budeme vnášať do práce poriadok a pokoj.