📞 220 570 270

Prinášame vám nový Instant Team verzii 6.10.0


Stále pracujeme na tom, aby bola vaša práca v Instant Teamu prehľadná, aby ste mali termíny vždy po ruke a funkcie pre vás boli čo najužitočnejšie. Preto aplikáciu stále vylepšujeme. Teraz prichádzame s novou verziou 6.10.0. Prečítajte si o najnovšej aktualizácii.

Plánovanie a sledovanie cash-flow

Okrem plánovania a sledovania priebehu nákladov a výnosov teraz môžete sledovať priebeh platieb, teda výdajov a príjmov projektu na záložke Cash-flow. Môžete tiež napojiť skutočné výdaje a príjmy na evidenciu faktúr.

Thema pictureGrafy mesačného pokroku projektu

S grafy mesačného pokroku máte možnosť analyzovať postup práce. Sledujte vývoj vybraných aspektov a porovnajte si ho. S minulým mesiacom alebo s predpokladaným priebehom. Ideálne pre vedúcich projektov i pracovníkov! Grafy nájdete na záložke Prehľad v časti Mesačný pokrok.

Thema pictureŠtýly a zalamovanie v kalendári

Nastavujte štýl udalostí v kalendári. Farbu, zalomenie alebo štýl. Vytvorte si pravidlá pre zvýraznenie záznamov, zvoľte výšku riadku alebo prispôsobte hodnote v stĺpci. Text sa teraz automaticky zalomí.

Thema pictureNová upozornenia

Doplnili sme systém upozornení o nové udalosti. Ide o prevzatie, schválenie a zrušenie úlohy, schválenie absencie, odmietnutie schôdzky a ďalšie. Nastavovať si ich môžete v užívateľskom účte.

Thema pictureObnovenie odstráneného záznamu

V Instant Teamu môžete nanovo obnoviť predtým odstránené záznamy. Slúži na to tlačítko Obnoviť záznam v nástrojovej lište okna.

Thema pictureProgram a zápisnica zo schôdzok

Ku každej schôdzke môžete pridať program. K prebehnutej schôdzke potom zaznamenať jej zápis vo forme bodov. Slúži na to nové záložky Program a Zápis. Z bodu programu navyše aplikácie vie vytvoriť úlohu. Úlohy zo schôdzky môžete sledovať medzi ostatnými a pri ďalšej schôdzke skontrolovať splnenie.

Thema pictureVýkazy práce projektov

Výkazy práce projektu umožňujú vykazovať odpracovaný čas. Vedúci projektu sem vykazujú čas strávený všetkými pracovníkmi na úlohách či schôdzkach. Ideálne, keď pracovníci nemajú prístup k počítaču alebo pre vyskúšanie funkcie výkazov.

Thema pictureFormátovaný text

V novej verzii sme zaviedli podporu formátovania pre nastavenie hlavičky a päty. Slúži pre tlač a v poznámkach k projektom a úlohám. Novo môžete texty formátovať takmer všade.

Thema pictureZrýchlenie prepočítania plánov

Novo neprebieha prepočítavanie plánov vždy na všetkých projektoch naraz, ale po jednotlivých projektových prioritách. Je tak výrazne rýchlejšie, keď plánujete väčšie množstvo projektov s rôznymi prioritami.

Thema picture