Prinášame vám nový Instant Team

Verzia 6.10.0

Stále pracujeme na tom, aby bola vaša práca v Instant Teamu prehľadná, aby ste mali termíny vždy po ruke a funkcie pre vás boli čo najužitočnejšie. Preto aplikáciu stále vylepšujeme. Teraz prichádzame s novou verziou 6.10.0. Prečítajte si o najnovšej aktualizácii.

Obrázok nebol nájdený

Plánovanie a sledovanie cash-flow

Okrem plánovania a sledovania priebehu nákladov a výnosov teraz môžete sledovať priebeh platieb, teda výdajov a príjmov projektu na záložke Cash-flow. Môžete tiež napojiť skutočné výdaje a príjmy na evidenciu faktúr.

Grafy mesačného pokroku projektu

S grafy mesačného pokroku máte možnosť analyzovať postup práce. Sledujte vývoj vybraných aspektov a porovnajte si ho. S minulým mesiacom alebo s predpokladaným priebehom. Ideálne pre vedúcich projektov i pracovníkov! Grafy nájdete na záložke Prehľad v časti Mesačný pokrok.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Štýly a zalamovanie v kalendári

Nastavujte štýl udalostí v kalendári. Farbu, zalomenie alebo štýl. Vytvorte si pravidlá pre zvýraznenie záznamov, zvoľte výšku riadku alebo prispôsobte hodnote v stĺpci. Text sa teraz automaticky zalomí.

Nová upozornenia

Doplnili sme systém upozornení o nové udalosti. Ide o prevzatie, schválenie a zrušenie úlohy, schválenie absencie, odmietnutie schôdzky a ďalšie. Nastavovať si ich môžete v užívateľskom účte.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Obnovenie odstráneného záznamu

V Instant Teamu môžete nanovo obnoviť predtým odstránené záznamy. Slúži na to tlačítko Obnoviť záznam v nástrojovej lište okna.

Program a zápisnica zo schôdzok

Ku každej schôdzke môžete pridať program. K prebehnutej schôdzke potom zaznamenať jej zápis vo forme bodov. Slúži na to nové záložky Program a Zápis. Z bodu programu navyše aplikácie vie vytvoriť úlohu. Úlohy zo schôdzky môžete sledovať medzi ostatnými a pri ďalšej schôdzke skontrolovať splnenie.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Výkazy práce projektov

Výkazy práce projektu umožňujú vykazovať odpracovaný čas. Vedúci projektu sem vykazujú čas strávený všetkými pracovníkmi na úlohách či schôdzkach. Ideálne, keď pracovníci nemajú prístup k počítaču alebo pre vyskúšanie funkcie výkazov.

Formátovaný text

V novej verzii sme zaviedli podporu formátovania pre nastavenie hlavičky a päty. Slúži pre tlač a v poznámkach k projektom a úlohám. Novo môžete texty formátovať takmer všade.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Zrýchlenie prepočítania plánov

Novo neprebieha prepočítavanie plánov vždy na všetkých projektoch naraz, ale po jednotlivých projektových prioritách. Je tak výrazne rýchlejšie, keď plánujete väčšie množstvo projektov s rôznymi prioritami.