📞 220 570 270

Prinášame vám nový Instant Team verzii 6.8.1
Jednoduchší navigačný panel

Pre lepšiu orientáciu a prácu v Instant Teamu bol výrazne prepracovaný navigačný panel. Zostavy sú novo roztriedené do troch hlavných kategórií „Moje práce“, „Portfolio projektů“ a „E-maily“.

Thema pictureNové vyťaženie

Väčšia prehľadnosť vám poskytne novo pripravená zostava “Vytížení zdrojů”, kde sú potrebné dáta zobrazená vo forme prehľadných grafov.

Bunky sú výrazne farebne odlíšené podľa toho, či v danom období má zdroj naplánované úlohy (modro), schôdzky či absencie (červeno) alebo má voľno (zelene).

Thema pictureHarmonogram v okne projektu

Pre jednoduchšiu prácu s projektom sme rozšírili okno projektu o záložku “Harmonogram”, kde rýchlo nájdete všetky dostupné informácie k danému projektu.

Thema pictureKategórie projektov a dokumentov

Dokumenty a projekty je možné zaraďovať do kategórií, podľa ktorých sú následne zoskupené všetky zostavy.

Thema pictureWorkflow pre úlohy

Komfortnejšiu prácu s úlohami prinieslo nové workflow, kde názov operácie vyjadruje priamo akciu pre danú úlohu.

Thema pictureRiadenie podpory a údržby

Novo sme pre vás pripravili agendu „Řízení podpory a údržby“ zahŕňajúce databáze produktov, zmlúv, požiadaviek a ich šablóny.

Jeho aktiváciu urobíte v Nástroje / Pracovní skupina / Nastavení / Řízení podpory a údržby.

Thema picturePriame nastavenie farieb v zostavách

K zvýšeniu prehľadnosti v zostavách slúži farebná pravidlá, ktoré sú dostupné pomocou miestnej ponuky.

Thema picture