Prípadová štúdia

Spoľahlivé riadenie projektov
zaistilo zlepšenie efektivity

Obrázok nebol nájdený


Spoločnosť SEA - Chomutov, s.r.o. sa zaoberá projektovaním, výrobou, modernizáciou a automatizáciou jednoúčelových strojov a zariadení. Ide o firmu, ktorá potrebuje spoľahlivo a presne podľa plánov realizovať svoje zákazky a technické riešenia.

Cieľom spoločnosti SEA - Chomutov je totiž neustále zlepšovanie efektivity a účinnosti prevádzky. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa na nás jej zástupcovia obrátili s požiadavkou na zavedenie systému, ktorý urobí poriadok v ich projektoch.


Vyťažené, preťažené alebo naopak nevyužité? S Instant Team nie!

Spoločnosť, pre ktorú je kľúčová efektivita a nadväznosť jednotlivých činností v projektoch, nesmie zostať v plánovaní a riadení pozadu. A to najmä, keď sa plánovanie kríži naprieč projektmi. Pokiaľ plánujeme harmonogram v tabuľkách, alebo dokonca z hlavy či na papieri, nebude nikdy flexibilný. To nám bohužiaľ neponúknu ani niektoré iné programy.

V SEA - Chomutov sa čoraz častejšie stávalo, že projekty prebiehali súbežne a niektoré termíny vzájomne kolidovali. Vo firmách sa tento problém často prejavuje tak, že má stroj zarezervovaných viac ľudí naraz, musíme byť na dvoch miestach súčasne a v zákazkách začína byť chaos. Alebo sa naopak stane, že v určitej chvíli sú kapacity nevyťažené, stroje stoja, a to firmu pripravuje o zárobok. V SEA - Chomutov sa našťastie rozhodli tento problém vyriešiť včas, a tak oslovili nás s požiadavkou na implementáciu systému Instant Team.

Vďaka Instant Team a jeho šikovným funkciám vo firme dokážu pri plánovaní zákaziek odhaliť problémy s prideľovaním voľných kapacít. A to nielen pri preťažení, ale aj ich nevyťažení. Systém je tak cestou k efektivite a perfektnému načasovaniu.


Chcem tiež efektívne prideľovať kapacity v projektoch

Plánovanie ako kľúčová funkcia Instant Team

Hlavným dôvodom, prečo sa zástupcovia firmy rozhodli pre Instant Team, bola práve možnosť plánovať projekty v rámci voľných kapacít a prioritizácia projektov. To znamená, že v systéme je jasne vidieť, kto má rezervovaných pracovníkov, stroje alebo ďalšie potrebné súčasti projektu. Podľa toho je možné plánovať výrobu alebo zaručiť dodacie termíny zákazníkom.

Instant Team sa v SEA - Chomutov rozhodli používať najmä pre plánovanie projektov. K nášmu systému používajú ešte napríklad systém Helios. Pokiaľ bude treba, bude v budúcnosti možné používať Instant Team aj na ďalšie časti procesov.


"Pri výbere softvéru na plánovanie projektov a voľných kapacít sme vyhodnotili Instant Team ako najlepší a rozhodne by sme ho odporučili. Zároveň si chválime úplne perfektný prístup pána Broža."

Miloš Jirák, Vedúci výroby strojov

Vzťahy medzi projektmi ako na dlani

V SEA - Chomutov si najviac chvália prehľadné vzťahy medzi jednotlivými projektmi. Pri používaní staršieho systému sa totiž každý projekt zobrazoval a plánoval samostatne. Bolo tak ťažké dať si pozor na všetky súvislosti. V Instant Team vidia vzťahy všetkých projektov naraz, ako sa vzájomne ovplyvňujú aj ako sú na tom kapacity.