📞 220 570 270

Systémové požiadavky

Systémové požiadavky - Počítač
Ako klientský stroj pre prevádzku Instant Teamu potrebujete počítač spĺňajúci tieto minimálne požiadavky:
  • operačný systém: Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10, macOS Yosemite/El Capitan/Sierra/Mojave/Catalina s procesorom Intel alebo niektorou z novších distribucií Linuxu
  • procesor: Intel Pentium a lepší
  • pamäť: 1 GB RAM a viac
  • miesto na disku 200 MB a viac
Systémové požiadavky - Pripojenie
Pre používanie hostovaného alebo skúšobného Instant Teamu potrebujete stále pripojenie k Internetu, ktoré neblokuje odchádzajúce spojenie na porte 5370. Alternatívne je možné na komunikáciu použiť protokol HTTP, ktorý vyžaduje len štandardný port 80.

Ak sa Vám nedarí pripojiť na server Instant Teamu, postupujte nasledovne:
  • Skontrolujte, že Vaše internetové pripojenie funguje správne (môžete sa skúsiť pripojiť na inú internetovú službu, ako napríklad k niektorým verejným webovým stránkam).
  • Skontrolujte, či ste nezmenili adresu serveru v dialógovom okne pre prihlásenie. Malo by tam byť zobrazené hosted.instant-team.com.
  • Skúste sa pripojiť pomocou protokolu HTTP namiesto Sockets (možnosť výberu v prihlasovacom okne).
  • Skontrolujte, či Váš firewall ani proxy neblokuje odchádzajúce pripojenie na porte 5370. Poraďte sa s Vašimi sieťovými administrátormi, ako sú v súčasnosti nastavené pravidlá. Povolenie odchádzajúcich pripojení by nemalo otvoriť žiadne slabé miesta vo Vašej sieti, pretože prichádzajúce pripojenia na tomto porte by mali zostať zakázané.
  • Kontaktujte našu podporu na adrese support@heaven-industries.com, aby Vám s týmto problémom pomohla.