Prinášame vám nový Instant Team

Verzia 6.10.1

Stále pracujeme na tom, aby bola vaša práca v Instant Teamu prehľadná, aby ste mali termíny vždy po ruke a funkcie pre vás boli čo najužitočnejšie. Preto aplikáciu stále vylepšujeme. Teraz prichádzame s novou verziou 6.10.1. Prečítajte si o najnovšej aktualizácii.

Obrázok nebol nájdený

Vytvorenie viacerých záznamov zo schránky naraz

Máte zoznam projektových úloh už napísaný, napríklad v Exceli? Stačí zoznam vybrať, skopírovať do schránky a potom vložiť do bunky "Nová úloha" v Instant Teame. A štruktúru projektu si potom ľahko upravíte pomocou skratiek Shift+Alt+→ a Shift+Alt+← pre zanorenie a vynorenie úlohy v hierarchii.

História zmien pole formou plávajúceho popisku

Ak budete chcieť zistiť, kto a kedy zmenil hodnotu ľubovoľného poľa, nemusíte ju už hľadať v histórii zmien celého záznamu. Stačí, keď posečkáte myšou nad názvom poľa, a zobrazí sa plávajúci popisok s históriou zmien práve tohto poľa.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Automatické formátovanie a ďalšie vylepšenie formátovania textu

Písanie pekne formátovaných textov je opäť ľahšie. Instant Team novo automaticky detekuje text, ktorý vyzerá ako webový odkaz a rovno ho tak sformátuje. Keď začnete odsek číslom 1, prepne sa automaticky do číslovania odsekov, a keď začnete pomlčkou či hviezdičkou, sformátuje automaticky odrážky. A naopak, ak vám formátovanie nevyhovuje, máte novo k dispozícii skratku Shift+Ctrl+T pre zrušenie formátovania a Shift+Ctrl+V pre vloženie textu zo schránky bez formátu.

Návrhy úloh

Zapojte do vytvárania plánu projektu všetkých členov tímu. Každý má teraz možnosť navrhnúť do projektu novú úlohu a vedúci projektu ho môže jedným klikom schváliť a tým z neho urobiť bežný úlohu, alebo ho schváliť až po úpravách, či prípadne odmietnuť.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Vyťaženia zdrojov s farbami podľa projektov

Vyťaženie projektov je teraz ešte zrozumiteľnejšie, pretože u každého zdroja hneď podľa farbičky spoznáte, na ktorom projekte má v danom období pracovať. A ak máte zdrojov veľa, môžete si ich rozdeliť do zložiek - kategórií a zobraziť si ľahko vyťaženia len za vybranú kategóriu zdrojov.

Podrobnosti plánu úlohy a prioritné úlohy

V okne úlohy bolo vytvorené nové podokno, ktoré zobrazuje podrobnosti plánu úlohy, a v ktorom ľahko zistíte, prečo je úloha naplánovaná práve tak, ako je. Ručne naplánované alebo už začaté úlohy tu môžete označiť ako prioritné - nedostanete sa tak do situácie, kedy na dobu ručne naplánovanej úlohy ktorej termín nemôžete meniť, alebo na dobu, kedy už práce na úlohe začala, bude systém vyťažovať zdroje úlohami z iných projektov.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Rozpisy príležitostí a tlač ponuky

Používate Instant Team aj pre riadenie obchodu? Potom iste oceníte, že teraz môžete v programe tiež vytvárať ponuky a tlačiť je pomocou šablóny, ktorú si môžete prípadne sami upraviť k obrazu svojmu.

Správa zariadení

Potrebujete v rámci konania servisu evidovať aj zariadenie, o ktoré sa staráte? Teraz už túto evidenciu môžete tiež robiť v Instant Teamu. Navyše uvidíte, ktoré servisné úkony na akých zariadeniach prebehli a môžete aj plánovať údržbu zariadení na roky dopredu.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Sledovanie rezerv projektov

Tiež si pre dokončenie projektov vytvárate časové rezervy? To robíte správne a Instant Team vám teraz pomôže sledovať, ako sa veľkosť týchto rezerv mení v čase. Stanovte projektu pevný termín najskoršieho ukončenia a Instant Team bude sledovať, koľko času zostáva medzi týmto koncovým termínom a plánovaným ukončením projektu. Ak sa táto rezerva percentuálne zníži pod vami stanovenú úroveň, Instant Team vás na tento potenciálny problém automaticky upozorní.