Referencie podľa odborov
Automobilový priemysel

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Obchod, distribúcia, servis

Developerské firmy, projekčné kancelárie, architektonické štúdiá

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Automatizácia, strojárenská a zlievarenská výroba

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Energetika, fotovoltaika, montáže

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Výroba / vývoj - elektro

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Výroba / vývoj - technika, technológia

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Výroba / vývoj - ostatné

IT, digital

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Služby, ostatné

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logoChcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.