📞 220 570 270

Instant Team - Výhody

Neobmedzený počet používateľov

Instant Team je nástroj pre všetkých členov projektového tímu. Zdieľanie informácií a spolupráca na projekte tu nie je ako prídavok, ale ako centrálny koncept.

Okrem platby podľa počtu používateľov je Instant Team ponúkaný aj s licenciou pre neobmedzený počet používateľov. Nemusíte tak riešiť dilemu, či prístup do aplikácie a z toho plynúce výhody poskytnúť naozaj všetkým členom projektového tímu a zainteresovaným stranám.

Nenechajte sa obmedzovať! Dajte všetkým členom vášho tímu prístup k aktuálnym informáciám, ktoré potrebujú, v mieste a čase, ktorý im vyhovuje. Odmenia sa vám tým, že budú všetci ťahať za jeden koniec.


Neobmedzený počet projektov

Instant Team je navrhnutý pre riadenie portfólia projektov. Projekty môžu byť organizované hierarchicky a ich počet nie je obmedzený. Navyše, prístupové práva jednotlivých používateľov sa môžu líšiť projekt od projektu.


Windows, macOS, iOS, Linux

Instant Team je nezávislý na platforme. V súčasnosti je k dispozícii pre systémy Windows, macOS, iOS a Linux. Funkcie aplikácie sú na všetkých systémoch totožné.


Česky, nemecky, anglicky

Systém vrátane plnej dokumentácie a podpory je k dispozícii v čestine, nemčine a angličtine.


Integrácia s Active Directory

Prihlasovanie do Instant Teamu je možné cez štandard Kerberos a centrálne spravované účty, napr. v službe Active Directory.


Vysoká úroveň zabezpečenia

Celá komunikácia so serverom je zabezpečená priemyslovo štandardným 128-bitovým šifrovaním. Heslá nie sú ukladané ani komunikované v čitateľné podobe, ale systém pracuje iba s ich vzorkami získanými štandardným algoritmom SHA-1.


Prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Hostovaný balíček Instant Teamu je hostovaný na našich serveroch a je vám k dispozícii cez Internet 24 hodín, 7 dní v týždni. Vaše dáta nie sú uväznené vo vašom počítači, práve naopak. Môžete k nim pristupovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. V prípade zrútenia sa vášho počítača sa o ne nemusíte báť, pretože sú uložené na zabezpečených serveroch, ktoré sú pravidelne zálohované. Nemusíte sa starať ani o aktualizáciu systému a migráciu dát, o to všetko sa postaráme my.

Systém je optimalizovaný pre efektívnu komunikáciu cez pomalé linky a tak si jeho komfort užijete na rýchlom Internete v práci, rovnako ako na cestách, kedy sa budete pripájat napríklad cez mobil. Prístup k svojim projektovým dátam tak máte stále, nemusíte sa nijako obmedzovať.

Plná prispôsobiteľnosť

Všetky funkcie Instant Teamu je možné prispôsobovať, pridávať ďaľšie alebo naopak niektoré nepoužívané odstrániť. Možnosti prispôsobenia zahŕňajú:

 • Prispôsobiteľné navigácie v aplikácii - vrátane možnosti správy obľúbených položiek
 • Prispôsobiteľné zostavy - vrátane filtrovania, zoskupovania, podmieneného farebného formátovania, zobrazenie štítkov, nastavenie písma, porovnávania časových radov a vizualizácie dát formou tabuliek, zoznamov, kalendárov a stĺpcových, čiarových, hladinových, koláčových mapových, meradlových a titulkových grafov
 • Prispôsobiteľné prístupové práva - vrátane vytvárania nových rolí, obmedzenia prístupu ku konkrétnym poliam a zostavám a definícia prístupových práv pomocou dátových filtrov
 • Prispôsobiteľné polia - vrátane prispôsobenia výberových zoznamov, vypočítavaných polí, práce s menami, agragáciou, polí s viacerými hodnotami a polí prepájajúcich jednotlivé databázy
 • Prispôsobiteľný Ganttov diagram - vrátane nastavenia farebnosti
 • Prispôsobiteľné obrazovky - vrátane vytvárania nových záložiek a preskupovanie existujúcich a užívateľského či podmieneného skrývania častí obrazoviek
 • Prispôsobiteľné databázy - vrátane možnosti vytvárania úplne nových typov záznamov a ich prepájania s existujúcimi záznamami.
 • Prispôsobiteľné pracovné postupy - teda úlohy či iné záznamy generované automaticky v závislosti na stanovených pravidlách

Vysoký komfort bez ohľadu na rýchlosť pripojenia

Instant Team je natívna aplikácia pre Windows, macOS, iOS a Linux založená na asynchrónnej komunikácii so serverom prístupným cez LAN alebo Internet.

Všetká komunikácia so serverom je vykonávaná na pozadí, nemusíte teda tráviť nekonečné minúty čakaním na odozvu na serveri, pri ktorej dochádza k strate ukladaných dát.

Na váš počítač sa automaticky na pozadí sťahujú dáta, ktoré práve potrebujete, tu zostávajú k dispozícii a pri ich zmene sa sa rovnako automaticky aktualizujú.

Pretože ide o natívnu aplikáciu, ponúka komfort, na ktorý ste zvyknutí a ktorý vám iné internetové aplikácie, založené na HTML, chcú vziať. Nech už ide o:

 • Možnosť listovania zostavami pomocou klasického posuvníka namiesto tlačidiel <Ďaľší> a <Predchádzajúci>
 • Klávesové skratky
 • Plávajúcu nápovedu
 • Úprava hodnôt priami v zostavách
 • Prírastkové hľadanie textu
 • Pretiahnutie myšou (drag & drop)
 • Možnosť vrátiť späť vykonanú akciu (undo)
 • Tlač do formátu PDF
 • Hromadnú zmenu viacerých záznamov naraz