📞 271 721 255

Instant Team - Výhody

Neomezený počet uživatelů

Instant Team je nástroj pro všechny členy projektového týmu. Sdílení informací a spolupráce na projektu zde není jako přívažek, ale jako centrální koncept.

Kromě platby podle počtu uživatelů je Instant Team nabízen i s licencí pro neomezený počet uživatelů. Nemusíte tak řešit dilema, zda přístup do aplikace a výhody z toho plynoucí poskytnout opravdu všem členům projektového týmu a zainteresovaným stranám.

Nenechte se omezovat! Dejte všem členům vašeho týmu přístup k aktuálním informacím, které potřebují, v místě a čase, který jim vyhovuje. Odmění se vám tím, že budou všichni táhnout za jeden provaz.


Neomezený počet projektů

Instant Team je navržen pro řízení portfolia projektů. Projekty mohou být organizovány hierarchicky a jejich počet není omezen. Navíc, přístupová práva jednotlivých uživatelů se mohou lišit projekt od projektu.


Windows, macOS, iOS, Linux

Instant Team je nezávislý na platformě. V současnosti je k dispozici pro systémy Windows, macOS, iOS a Linux. Funkce aplikace jsou na všech systémech totožné.


Česky, německy, anglicky

Systém včetně plné dokumentace a podpory je k dispozici v češtině, němčině a angličtině.


Integrace s Active Directory

Přihlašování do Instant Teamu je možné přes standard Kerberos a centrálně spravované účty, např. ve službě Active Directory.


Vysoká úroveň zabezpečení

Veškerá komunikace se serverem je zabezpečena průmyslově standardním 128-bitovým šifrováním. Hesla nejsou ukládána ani komunikována v čitelné podobě, ale systém pracuje pouze s jejich otisky získanými standardním algoritmem SHA-1.


Přístup kdykoliv a odkudkoliv

Hostovaný balíček Instant Teamu je hostován na našich serverech a je vám k dispozici přes Internet 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Vaše data nejsou uvězněna ve vašem počítači, právě naopak. Můžete k nim přistupovat odkudkoliv a kdykoliv. V případě zhroucení vašeho počítače se o ně nemusíte bát, protože jsou uložena na zabezpečených serverech, které jsou pravidelně zálohovány. Nemusíte se starat ani o aktualizaci systému a migraci dat, o to vše se staráme my.

Systém je optimalizován pro efektivní komunikaci přes pomalé linky a tak si jeho komfort užijete na rychlém Internetu v práci, stejně jako na cestách, kdy se budete připojovat třeba přes mobil. Přístup ke svým projektovým datům tak máte stále, nemusíte se nijak omezovat.

Plná přizpůsobitelnost

Veškeré funkce Instant Teamu lze přizpůsobovat, přidávat další nebo naopak některé nepoužívané odstranit. Možnosti přizpůsobení zahrnují:

 • Přizpůsobitelné navigace v aplikaci - včetně možnosti správy oblíbených položek
 • Přizpůsobitelné sestavy - včetně filtrování, seskupování, podmíněného barevného formátování, zobrazení štítků, nastavení písma, srovnávání časových řad a vizualizace dat formou tabulek, seznamů, kalendářů a sloupcových, čárových, hladinových, koláčových, mapových, měřidlových a titulkových grafů
 • Přizpůsobitelná přístupová práva - včetně vytváření nových rolí, omezení přístupu ke konkrétním polím a sestavám a definice přístupových práv pomocí datových filtrů
 • Přizpůsobitelná pole - včetně přizpůsobení výběrových seznamů, vypočítávaných polí, práce s měnami, agregací, polí s více hodnotami a polí propojujících jednotlivé databáze
 • Přizpůsobitelný Ganttův diagram - včetně nastavení barevnosti
 • Přizpůsobitelné obrazovky - včetně vytváření nových záložek a přeskupování stávajících a uživatelského či podmíněného skrývání části obrazovek
 • Přizpůsobitelné databáze - včetně možnosti vytváření zcela nových typů záznamů a jejich propojování se stávajícími záznamy
 • Přizpůsobitelné pracovní postupy - tedy úkoly či jiné záznamy generované automaticky v závislosti na stanovených pravidlech

Vysoký komfort bez ohledu na rychlost připojení

Instant Team je nativní aplikace pro Windows, macOS, iOS a Linux založená na asynchronní komunikaci se serverem přístupným přes LAN či Internet.

Veškerá komunikace se serverem je prováděna na pozadí, nemusíte tedy trávit nekonečné minuty čekáním na odezvu ze serveru, při které dochází ke ztrátě ukládaných dat.

Na váš počítač se automaticky na pozadí stahují data, která právě potřebujete, zde zůstávají k dispozici a při jejich změně se stejně automaticky aktualizují.

Protože jde o nativní aplikaci, nabízí komfort, na který jste zvyklí a který vám jiné internetové aplikace, založené na HTML, chtějí odebrat. Ať už jde o:

 • Možnost listování sestavami pomocí klasického posuvníku namísto tlačítek <Další> a <Předchozí>
 • Klávesové zkratky
 • Plovoucí nápovědu
 • Úpravu hodnot přímo v sestavách
 • Přírůstkové hledání textu
 • Přetahování myší (drag & drop)
 • Možnost vrátit zpět provedenou akci (undo)
 • Tisk do formátu PDF
 • Hromadnou změnu více záznamů najednou