7 hlavních výhod systému Instant Team

Instant Team je tu pro vás
a pro vaše pohodlnější a efektivnější řízení projektů.

Dali jsme dohromady funkce, díky kterým budete vědět, co vás při používání systému čeká. Usnadní vám čas, zjednoduší práci a ušetří spoustu starostí. A ještě mnoho dalšího!


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Máte projekty vždy aktuální

Věci nikdy nejdou přesně tak, jak jste si naplánovali. Proto mnoho lidí plánování projektů vzdává, protože si vyzkoušela, že drahý čas, který věnují naplánování projektu, může už zítra být k ničemu. Změna plánu a přeplánování všech navazujících a souvisejících věcí je totiž v běžných nástrojích, jako je Excel, ale i většina nástrojů pro projektové plánování, příliš časově náročná.

Instant Team je ale od začátku vyvíjen tak, aby tento problém odstranil. Plán projektu můžete aktualizovat klidně několikrát za hodinu a všechny závislosti se vám hned přepočtou a plán automaticky upraví. To ale neznamená, že včerejší plán už zítra ani nepoznáte. Vždy se přepočítává opravdu jen to, na co má daná změna vliv.

Neplánujete projekty samostatně, ale dohromady v kontextu dalších projektů

Jednotlivé projekty či zakázky se mohou zdát na první pohled nezávislé, ale většinou využívají společné zdroje - pracovní nebo stroje - a tím se navzájem ovlivňují. Když se opozdí práce na jednom projektu, tak to nemusí znamenat, že se opozdí jenom tento projekt, ale stroj, který už měl pracovat na jiné zakázce, nebude dostupný a zpozdí se tudíž i tato druhá zakázka. Proto nestačí plánovat jednotlivé projekty odděleně.

V Instant Teamu všechny projekty sdílejí zdroje a vy v plánech tudíž snadno zohledníte tyto závislosti.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Nemusíte mít věšteckou kouli

Předvídání budoucnosti - a tudíž i plánovaní projektů - je nesmírně těžké. Ale protože vám Instant Team umožňuje plány projektů snadno kdykoliv změnit a přepočítá podle vašeho zadání všechny návaznosti a závislosti, nemusí být hned první verze plánu zcela přesná a podrobná.

Můžete začít s hrubým plánem s hlavními okruhy potřebných činností naplánovanými na oddělení firmy a postupně se dopracovat, až to bude potřebné, k detailnímu plánu pro konkrétní pracovníky. A když se někde netrefíte, můžete jakékoliv nové informace do plánu kdykoliv snadno zapracovat.

Zapojíte do projektů všechny členy týmu

Zapomeňte na e-maily, kterými pracovníky informujete o nových projektech a jejich zapojení do nich a kterými oni informují vás o práci, kterou již dokončili.

V Instant Teamu každý pracovník přesně ví, na čem má pracovat, a úkoly má přehledně rozřazené podle toho, jak jsou důležité. Všichni pracují se stejnými aktuálními informacemi směrem ke společnému cíli. A informace o postupu plnění či otázky k zadání úkolu můžete zapisovat přímo k úkolu a tyto budou vždy pro každého zpětně dohledatelné.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Máte projekty provázané s obchodem i podporou a údržbou

Úspěšný projekt začíná daleko před tím, než se začne realizovat první jeho úkol. Proto obsahuje Instant Team modul pro řízení vztahů se zákazníky, který dává obchodníkům mimo jiného i stejné nástroje pro plánování a rozpočtování projektů, které se používají pozdějí při realizaci a vyhodnocení projektů.

A ukončením projektu práce často také nekončí, protože projektový výstup většinou vyžaduje následnou podporu a údržbu, které se navíc většinou věnují stejní pracovníci, kteří pracují na projektech. Proto Instant Team obsahuje i modul pro řízení podpory a údržby, integrovaný s řízením kapacit na projektech.

Přizpůsobíte si systém
k obrazu svému

Dobře víme, že žádné dvě firmy nefungují úplně stejně. Proto jsme od začátku Instant Team vyvíjeli tak, abyste si ho mohli snadno přizpůsobit. Začněte drobnými úpravami vzhledu sestav, pokračovat můžete sestavami zcela novými, odstraněním kolonek, které nepotřebujete, a přidáním nových, které jsou pro váš byznys naopak důležité. Možnosti přizpůsobení aplikace jsou téměř neomezené.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Systém snadno propojíte s dalšími svými systémy

Data můžete exportovat a importovat v různých formátech, provádět je ručně nebo plánovaně v potřebných časech a zasílat je e-mailem, nebo sdílet na webu. Mezi podporované formáty patří HTML, Atom, LDIF/LDAP, CSV, SQL, JSON nebo iCalendar. Instant Team je navíc integrován s QR kódy.

A co všechno Instant Team umí?

Od iniciace projektů, plánování termínů, vytěžování kapacit, řízení financí, spolupráce na projektech, sledování a vyhodnocení projektů po přizpůsobení a integraci s dalšími aplikacemi.