Přizpůsobení a integrace s dalšími aplikacemi

Vše, co v Instant Teamu najdete, si můžete
přizpůsobit

Funkce také můžete přidávat nebo odstranit ty, které nepotřebujete. A samozřejmě také propojit Instant Team s dalšími vašimi firemními aplikacemi.


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Nestačí vám sestavy připřavené v aplikaci?

Přizpůsobte si je, nebo si vytvořte vlastní. Využívejte filtrování, seskupování a podmíněné barevné formátování. Přizpůsobíte si i zobrazení štítků, nastavíte písmo, srovnáte časové řady a doplníte vizualizaci dat formou tabulek, seznamů, kalendářů a sloupcových, čárových, hladinových, koláčových, mapových, měřidlových a titulkových grafů. Upravit můžete i Ganttův diagram včetně barevného podání.

Nelíbí se vám připravené formuláře?

Stávající okna si můžete snadno přizpůsobit.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Propojujte a integrujte, co potřebujete

Data můžete exportovat a importovat v různých formátech, provádět je ručně nebo plánovaně v potřebných časech a zasílat je e-mailem, nebo sdílet na webu. Mezi podporované formáty patří HTML, Atom, LDIF/LDAP, CSV, SQL, JSON nebo iCalendar. Instant Team je navíc integrován s QR kódy.

Přizpůsobte
systém firmě, ne firmu systému

V Instant Teamu si můžete přizpůsobit skoro vše. Například přístupová práva, a to včetně vytváření nových rolí. Můžete také omezit přístup k vybraným polím a sestavám, nebo definovat přístupová práva pomocí filtrů. Dále pak pole, včetně výběrových seznamů, vypočítávaných polí, práce s měnami, agregací, polí s více hodnotami a polí propojujících jednotlivé databáze. Ale také databáze, které vám umožní vytvářet zcela nové typy záznamů a propojit je s těmi stávajícími. Můžete přizpůsobovat i pracovní postupy, úkoly nebo jiné záznamy, které jsou generované v závislosti na stanovených pravidlech.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Integrace s Active Directory

Do Instant Teamu se můžete přihlašovat přes standard Kerberos a centrálně spravované účty, například ve službě Active Directory.

Chci mít své projekty také aktuální a být v pohodě

60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.