Řízení financí

Vytvořte
finanční rozpočet projektu,

stačí zadat hodinovou sazbu zdrojů, přidat náklady na materiál a subdodávky. Jeho plnění pak můžete snadno sledovat v průběhu celého projektu i napříč projekty.


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Mějte náklady pod dohledem

Zadejte do Instant Teamu hodinovou sazbu pracovníků nebo náklady na materiál. Systém vám automaticky vypočítá předpokládané i skutečné náklady a vy tak můžete sledovat výnosy a zisk.

Řízení cash-flow

Zadejte, po jakých částech a na základě jakých termínů očekáváte fakturaci, a systém vám pomůže i s plánováním a sledováním cash-flow.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Propojte projekty s fakturací

U projektů si vytvoříte faktury, můžete sledovat přijaté faktury, pohledávky i závazky.

Propojte Instant Team s bankou

Z Instant Teamu snadno vytvoříte hromadný příkaz pro platbu přijatých faktur. A můžete jej také propojit s bankou a automaticky importovat informace o platbách a ty párovat s fakturami.

Obrázek nebyl nalezen
Chci mít své projekty také aktuální a být v pohodě

60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.