📞 271 721 255

Přinášíme vám nový Instant Team verze 6.9.0
Formátovaný text

Nová verze obsahuje podporu formátovaného textu, včetně nastavení písma, barev, odsazení, odrážek, číslování odstavců, vkládání obrázků do textu a vkládání webových odkazů.

Prozatím je formátovaný obsah k dispozici při nastavení záhlaví a zápatí pro tisk a v poznámkách k projektům a úkolům.

Thema pictureŽurnál změn

Dále bylo zavedeno žurnálování všech změn v datech. Kromě uživatele a času, kdy byl záznam naposledy změněn, je tak k dispozici podrobný přehled všech uživatelů, kteří záznam měnily a jaké byly původní hodnoty změněných polí.

Pro správce je pak k dispozici analytická sestava, kde mohou zkoumat a vyhledávat změny průřezově přes všechny záznamy.

Thema pictureNové hledání

Byla také výrazně vylepšena možnost vyhledávání textů v záznamech. Hledací kolonka je teď prominentně k dispozici v každé sestavě, hledá se ve všech textových polích najednou a zobrazení výsledků je mnohem rychlejší a přehlednější.

Navíc je k dispozici hledání přes všechny typy záznamů.

Thema pictureExport do MS Project

Projekty je nově možné exportovat do XML formátu programu MS Project.

Thema pictureSestava s vývojem rozpracovanosti

Pro porovnání směrné a aktuální rozpracovanosti projektu je k dispozici graf vývoje směrné a aktuální rozpracovanosti ukazující přehledně, jakým způsobem měl být projekt postupně dokončován a jaká byla skutečnost a aktuální výhled.

Thema pictureVytížení zdrojů v projektu

Vytížení projektů je možné nově analyzovat i v rámci okna konkrétního projektu. V této analýze jsou zobrazeny nejen úkoly daného projektu, ale také celkové zatížení ostatními projekty a ostatními činnostmi.

Thema picturePřijaté faktury

Při zapnutí modulu řízení vztahů se zákazníky je nově k dispozici agenda přijatých faktur.

Thema pictureTisk vydaných faktur

Při zapnutí modulu řízení vztahů se zákazníky je také nově k dispozici profesionální tisk faktur vydaných.

Thema picture