Přinášíme vám nový Instant Team

Verze 6.9.0

Stále pracujeme na tom, aby byla vaše práce v Instant Teamu přehledná, abyste měli termíny vždy po ruce a funkce pro vás byly co nejužitečnější. Proto aplikaci stále vylepšujeme. Nyní přicházíme s novou verzí 6.9.0. Přečtěte si o nejnovější aktualizaci.

Obrázek nebyl nalezen

Formátovaný text

Nová verze obsahuje podporu formátovaného textu, včetně nastavení písma, barev, odsazení, odrážek, číslování odstavců, vkládání obrázků do textu a vkládání webových odkazů. Prozatím je formátovaný obsah k dispozici při nastavení záhlaví a zápatí pro tisk a v poznámkách k projektům a úkolům.

Žurnál změn

Dále bylo zavedeno žurnálování všech změn v datech. Kromě uživatele a času, kdy byl záznam naposledy změněn, je tak k dispozici podrobný přehled všech uživatelů, kteří záznam měnily a jaké byly původní hodnoty změněných polí. Pro správce je pak k dispozici analytická sestava, kde mohou zkoumat a vyhledávat změny průřezově přes všechny záznamy.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Nové hledání

Byla také výrazně vylepšena možnost vyhledávání textů v záznamech. Hledací kolonka je teď prominentně k dispozici v každé sestavě, hledá se ve všech textových polích najednou a zobrazení výsledků je mnohem rychlejší a přehlednější. Navíc je k dispozici hledání přes všechny typy záznamů.

Export do MS Project

Projekty je nově možné exportovat do XML formátu programu MS Project.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Sestava s vývojem rozpracovanosti

Pro porovnání směrné a aktuální rozpracovanosti projektu je k dispozici graf vývoje směrné a aktuální rozpracovanosti ukazující přehledně, jakým způsobem měl být projekt postupně dokončován a jaká byla skutečnost a aktuální výhled.

Vytížení zdrojů v projektu

Vytížení projektů je možné nově analyzovat i v rámci okna konkrétního projektu. V této analýze jsou zobrazeny nejen úkoly daného projektu, ale také celkové zatížení ostatními projekty a ostatními činnostmi.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Přijaté faktury

Při zapnutí modulu řízení vztahů se zákazníky je nově k dispozici agenda přijatých faktur.

Tisk vydaných faktur

Při zapnutí modulu řízení vztahů se zákazníky je také nově k dispozici profesionální tisk faktur vydaných.
Obrázek nebyl nalezen