📞 271 721 255

Přinášíme vám nový Instant Team verze 6.8.2
Vyhledávání v textových polích

Pohodlnější práci v Instant Teamu přináší vyhledávání při editaci textových polí, které je podobné jako v tabulkových sestavách.

Thema pictureZvýraznění cyklů v Ganttově diagramu

Větší přehlednost vám poskytne červené zvýraznění cyklů v Ganttově diagramu.

Instant Team zároveň nově vzniku takovýchto vazeb mezi rodičem a potomkem úkolu předchází.

Thema pictureDetailní analýzy odchylek

Přesnější sledování odchylek oproti směrnému plánu umožňuje rozdělení analýz do samostatných sestav dle jednotlivých sledovaných aspektů plánu.

Thema pictureZvýraznění přetížení zdrojů

Jednodušší práci se zdroji přináší upravená sestava „Vytížení“, kde je barevně zvýrazněno přetížení jednotlivých zdrojů.

Thema pictureUpozornění v iOS

Komfortnější práci s Instant Teamem Mobile přináší integrace upozornění přímo do systémového centra upozornění iOS.

Thema picture