📞 271 721 255

Případová studie - Plemdat

Plemdat, s.r.o.
Společnost Plemdat, s.r.o. byla založena Českomoravskou společností chovatelů v roce 1997. Hlavní činností firmy je rutinní zpracování chovatelských a plemenářských dat, které využívají zejména ČMSCH, chovatelské svazy, chovatelé a Státní veterinární správa.

Takto získaná data pomáhají především při kontrole užitkovosti a určování plemenných hodnot (např. produkční znaky, reprodukce, exteriér, dojitelnost, užitkovost atd.) včetně návaznosti na mezinárodní genetické hodnocení skotu Interbull.

logo
Co potřebovali v Plemdat vyřešit a jak?
V souvislosti s rozvojem firmy a příchodem nových zaměstnanců bylo rozhodnuto o zavedení systému pro řízení projektů. Instant Team byl z nabízených řešení vybrán pro široké spektrum nabízených funkcí, lokalizaci a technickou podporu v českém jazyce.

Po krátkém úvodním nastavení a rozšíření mezi všechny zaměstnance došlo zejména ke zpřehlednění a zefektivnění chodu společnosti. Velkým přínosem byla také eliminace každodenní neproduktivní činnosti firmy. Instant Team dále přispěl k lepšímu plánovaní kapacit zdrojů, detailnímu sledování průběhu projektů při porovnávání aktuálních a směrných plánů a vyhodnocování výsledků projektů.

S ohledem na velikost společnosti bylo dodáno řešení Instant Team Hosted a postupem času by měl být využit i systém na řízení podpory a údržby.

Děkujeme společnosti Plemdat, s.r.o. za průběžné poskytování zpětné vazby a pomoci při vývoji systému.
Co v Plemdat nejvíce oceňují?
  • Implementaci požadovaných nových funkcionalit
  • Flexibilitu systému
  • Technickou podporu