Případová studie

Společnost Plemdat, s.r.o. byla založena
Českomoravskou společností chovatelů v roce 1997.

Obrázek nebyl nalezen


Hlavní činností firmy je rutinní zpracování chovatelských a plemenářských dat, které využívají zejména ČMSCH, chovatelské svazy, chovatelé a Státní veterinární správa.

Takto získaná data pomáhají především při kontrole užitkovosti a určování plemenných hodnot (např. produkční znaky, reprodukce, exteriér, dojitelnost, užitkovost atd.) včetně návaznosti na mezinárodní genetické hodnocení skotu Interbull.


Co potřebovali v Plemdat vyřešit a jak?

V souvislosti s rozvojem firmy a příchodem nových zaměstnanců bylo rozhodnuto o zavedení systému pro řízení projektů. Instant Team byl z nabízených řešení vybrán pro široké spektrum nabízených funkcí, lokalizaci a technickou podporu v českém jazyce. Po krátkém úvodním nastavení a rozšíření mezi všechny zaměstnance došlo zejména ke zpřehlednění a zefektivnění chodu společnosti. Velkým přínosem byla také eliminace každodenní neproduktivní činnosti firmy. Instant Team dále přispěl k lepšímu plánovaní kapacit zdrojů, detailnímu sledování průběhu projektů při porovnávání aktuálních a směrných plánů a vyhodnocování výsledků projektů.

S ohledem na velikost společnosti bylo dodáno řešení Instant Team Hosted a postupem času by měl být využit i systém na řízení podpory a údržby. Děkujeme společnosti Plemdat, s.r.o. za průběžné poskytování zpětné vazby a pomoci při vývoji systému.

Co v Plemdat nejvíce oceňují

  • Implementaci požadovaných nových funkcionalit.
  • Flexibilitu systému.
  • Technickou podporu.