📞 271 721 255

Ceník - školení

Školení řízení projektů s Instant Teamem v rozsahu 1 dne pro max. 10 osob pokrývá tyto oblasti:
 • základní ovládání
 • nastavení projektu
 • přidávání úkolů
 • práce s hierarchií úkolů
 • práce s opakovanými úkoly
 • vkládání závislostí
 • kritická cesta
 • tisk Ganttova diagramu
 • porovnání se směrným plánem
 • zaznamenávání pokroku
 • přiřazení úkolů zdrojům
 • vytěžování zdrojů
 • kalendář projektu
 • správa mých úkolů
 • schvalování úkolů
 • vytváření výkazů práce
 • použití stopek
 • absence
 • kopírování úkolů
 • nastavení zdrojů
Cena: 20.990 Kč
Školení přizpůsobování Instant Teamu v rozsahu 1 dne pro max. 5 osob pokrývá tyto oblasti:
 • architektura Instant Teamu
 • nastavení uživatelských účtů
 • přizpůsobení databází
 • přizpůsobení polí
 • přizpůsobení vzhledu záznamů
 • přizpůsobení sestav
 • nastavování filtrů
 • přizpůsobení grafů a sestav s pravou částí
 • nastavování výrazů
 • přizpůsobení barev
 • přizpůsobení rolí
 • automatické záznamy
 • přizpůsobení operací
 • použití map
 • přizpůsobení možností
 • práce s importy a exporty
 • práce s historickými poli
 • lokalizace textů
 • integrace s e-maily
 • přizpůsobení instalace
Cena: 20.990 Kč
Rozsah školení lze libovolně přizpůsobovat, neváhejte nás kontaktovat na adrese sales@heaven-industries.com pro sestavení individuálního plánu.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a neobsahují cestovné.