Přinášíme vám nový Instant Team

Verze 6.8.1

Stále pracujeme na tom, aby byla vaše práce v Instant Teamu přehledná, abyste měli termíny vždy po ruce a funkce pro vás byly co nejužitečnější. Proto aplikaci stále vylepšujeme. Nyní přicházíme s novou verzí 6.8.1. Přečtěte si o nejnovější aktualizaci.

Obrázek nebyl nalezen

Jednodušší navigační panel

Pro lepší orientaci a práci v Instant Teamu byl výrazně přepracován navigační panel. Sestavy jsou nově roztříděny do tří hlavních kategorií "Moje práce", "Portfolio projektů" a "E-maily".

Nové vytížení

Větší přehlednost vám poskytne nově připravená sestava "Vytížení zdrojů", kde jsou potřebná data zobrazena ve formě přehledných grafů. Buňky jsou výrazně barevně odlišeny dle toho, zda v daném období má zdroj naplánované úkoly (modře), schůzky či absence (červeně) nebo má volno (zeleně).
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Harmonogram v okně projektu

Pro jednodušší práci s projektem jsme rozšířili okno projektu o záložku "Harmonogram", kde rychle naleznete všechny dostupné informace k danému projektu.

Kategorie projektů a dokumentů

Dokumenty a projekty je možné zařazovat do kategorií, podle kterých jsou následně seskupeny všechny sestavy.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Workflow pro úkoly

Komfortnější práci s úkoly přineslo nové workflow, kde název operace vyjadřuje přímo akci pro daný úkol.

Řízení podpory a údržby

Nově jsme pro vás připravili agendu „Řízení podpory a údržby“ zahrnující databázi produktů, smluv, požadavků a jejich šablony. Jeho aktivaci provedete v Nástroje / Pracovní skupina / Nastavení / Řízení podpory a údržby.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Přímé nastavení barev v sestavách

Ke zvýšení přehlednosti v sestavách slouží barevná pravidla, která jsou dostupná pomocí místní nabídky.