📞 271 721 255

Přinášíme vám nový Instant Team verze 6.8.1
Jednodušší navigační panel

Pro lepší orientaci a práci v Instant Teamu byl výrazně přepracován navigační panel. Sestavy jsou nově roztříděny do tří hlavních kategorií „Moje práce“, „Portfolio projektů“ a „E-maily“.

Thema pictureNové vytížení

Větší přehlednost vám poskytne nově připravená sestava „Vytížení zdrojů“, kde jsou potřebná data zobrazena ve formě přehledných grafů.

Buňky jsou výrazně barevně odlišeny dle toho, zda v daném období má zdroj naplánované úkoly (modře), schůzky či absence (červeně) nebo má volno (zeleně).

Thema pictureHarmonogram v okně projektu

Pro jednodušší práci s projektem jsme rozšířili okno projektu o záložku „Harmonogram“, kde rychle naleznete všechny dostupné informace k danému projektu.

Thema pictureKategorie projektů a dokumentů

Dokumenty a projekty je možné zařazovat do kategorií, podle kterých jsou následně seskupeny všechny sestavy.

Thema pictureWorkflow pro úkoly

Komfortnější práci s úkoly přineslo nové workflow, kde název operace vyjadřuje přímo akci pro daný úkol.

Thema pictureŘízení podpory a údržby

Nově jsme pro vás připravili agendu „Řízení podpory a údržby“ zahrnující databázi produktů, smluv, požadavků a jejich šablony.

Jeho aktivaci provedete v Nástroje / Pracovní skupina / Nastavení / Řízení podpory a údržby.

Thema picturePřímé nastavení barev v sestavách

Ke zvýšení přehlednosti v sestavách slouží barevná pravidla, která jsou dostupná pomocí místní nabídky.

Thema picture