Sledování a vyhodnocení projektů

Chápeme důležitost vašich projektů,
proto se po každé změně projekt přepočítá

a vy ihned vidíte odchýlení od plánu a dopad na další vstupující faktory, kapacity, procesy a navazující projekty. Pro vyhodnocení úspěšnosti projektů a poučení z případných chyb máte k dispozici podrobné statistiky a analýzy.


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Vykazujte skutečný čas strávený na úkolech

Pracovníci jistě vědí, kolik času mohou nad úkoly strávit. Pomocí systému můžou ale tento čas také vykazovat s pomocí zabudovaných stopek. Vykázat si můžou i čas schůzek a absencí. Vedoucí tak mají přehled nad náklady a stavem úkolů.

Porovnávejte různé verze projektů

Instant Team umožňuje uložení aktuálního plánu, odhadů pracnosti, nákladů, výnosů a zisku do neomezeného množství tzv. směrných plánů projektu. Ty jsou následně k dispozici pro srovnání s aktuálním plánem nebo mezi sebou. Grafické srovnání je k dispozici v okně projektu formou přehledných budíků i formou detailního srovnání.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Sledujte rezervy v projektech

Také si pro dokončení projektů vytváříte časové rezervy? To děláte správně a Instant Team vám pomůže sledovat, jak se velikost těchto rezerv mění v čase. Stanovte projektu pevný termín nejzazšího ukončení a Instant Team bude sledovat, kolik času zbývá mezi tímto koncovým termínem a plánovaným ukončením projektu. Pokud se tato rezerva procentuálně sníží pod vámi stanovenou úroveň, Instant Team vás na tento potenciální problém automaticky upozorní.

Analyzujte zleva i zprava

Milovníci statistiky a analýz budou nadšení. V Instant Teamu můžete vytvářet sestavy, které vám zobrazí předpokládané vytížení oddělení a pracovníků, pokrok, vykázanou práci na projektu a další potřebné údaje. Sestavy si můžete třídit podle parametrů. Zobrazíte si detaily i souhrny, změníte období a zobrazíte záznamy.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Nenechte si ujít žádnou změnu

Už si nemusíte pamatovat a ručně zaznamenávat změny. V systému najdete funkci zvanou Žurnál. Jednoduchá tabulka vám zobrazí, co který pracovník v záznamu změnil. Přístupná je i historie. Systém vám tučně zvýrazní nové a změněné úkoly, projekty i záznamy, které jste ještě neviděli. A pokud budete chtít, zašle vám o jakýchkoliv změnách e-mail.

Pomocník pro
řízení podpory a údržby

Ukončením projektu však často práce nekončí. V Instant Teamu můžete spravovat i servisní smlouvy a požadavky. A úkoly z toho vyplývající můžete opět plánovat a efektivně řídit. U požadavků můžete evidovat provedené práce a spotřebovaný materiál a na tomto základě tisknout servisní listy nebo vystavovat faktury.

Potřebujete v rámci řízení servisu evidovat i zařízení, o které se staráte? I tuto evidenci můžete dělat v Instant Teamu. Navíc uvidíte, které servisní úkony na jakých zařízeních proběhly a můžete i plánovat údržbu zařízení na roky dopředu.

Obrázek nebyl nalezen
Chci mít své projekty také aktuální a být v pohodě

60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.