Sledovanie a vyhodnotenie projektov

Chápeme dôležitosť vašich projektov,
preto sa po každej zmene projekt prepočíta

a vy ihneď vidíte odchýlenie od plánu a vplyv na ďalšie vstupujúce faktory, kapacity, procesy a nadväzujúce projekty. Pre vyhodnotenie úspešnosti projektov a poučenie z prípadných chýb máte k dispozícii podrobné štatistiky a analýzy.


Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Vykazujte skutočný čas strávený na úlohách

Pracovníci iste vedia, koľko času môžu nad úlohami stráviť. Pomocou systému môžu ale tento čas tiež vykazovať s pomocou zabudovaných stopiek. Vykázať si môžu aj čas stretnutí a absencií. Vedúci tak majú prehľad nad nákladmi a stavom úloh.

Porovnávajte rôzne verzie projektov

Instant Team umožňuje uloženie aktuálneho plánu, odhadov prácnosti, nákladov, výnosov a zisku do neobmedzeného množstva tzv. smerných plánov projektu. Tie sú následne k dispozícii na porovnanie s aktuálnym plánom alebo medzi sebou. Grafické porovnanie je k dispozícii v okne projektu formou prehľadných budíkov aj formou detailného porovnania.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Sledujte rezervy v projektoch

Tiež si pre dokončenie projektov vytvárate časové rezervy? To robíte správne a Instant Team vám pomôže sledovať, ako sa veľkosť týchto rezerv mení v čase. Stanovte projektu pevný termín najskoršieho ukončenia a Instant Team bude sledovať, koľko času zostáva medzi týmto koncovým termínom a plánovaným ukončením projektu. Ak sa táto rezerva percentuálne zníži pod vami stanovenú úroveň, Instant Team vás na tento potenciálny problém automaticky upozorní.

Analyzujte zľava aj sprava

Milovníci štatistiky a analýz budú nadšení. V Instant Teamu môžete vytvárať zostavy, ktoré vám zobrazí predpokladané vyťaženie oddelenia a pracovníkov, pokrok, vykázanou prácu na projekte a ďalšie potrebné údaje. Zostavy si môžete triediť podľa parametrov. Zobrazíte si detaily aj súhrny, zmeníte obdobie a zobrazíte záznamy.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Nenechajte si ujsť žiadnu zmenu

Už si nemusíte pamätať a ručne zaznamenávať zmeny. V systéme nájdete funkciu nazývanú Žurnál. Jednoduchá tabuľka vám zobrazí, čo ktorý pracovník v zázname zmenil. Dostupná je aj história. Systém vám tučne zvýrazní nové a zmenené úlohy, projekty aj záznamy, ktoré ste ešte nevideli. A ak budete chcieť, zašle vám o akýchkoľvek zmenách e-mail.

Pomocník pre
riadenie podpory a údržbu

Ukončením projektu však často práca nekončí. V Instant Teame môžete spravovať aj servisné zmluvy a požiadavky. A úlohy z toho vyplývajúce môžete opäť plánovať a efektívne riadiť. U požiadaviek môžete evidovať vykonané práce a spotrebovaný materiál a na tomto základe tlačiť servisné listy alebo vystavovať faktúry.

Potrebujete v rámci konania servisu evidovať aj zariadenie, o ktoré sa staráte? Aj túto evidenciu môžete robiť v Instant Teamu. Navyše uvidíte, ktoré servisné úkony na akých zariadeniach prebehli a môžete aj plánovať údržbu zariadení na roky dopredu.

Obrázok nebol nájdený
Chcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.