Riadenie výroby

Plánujte jednoducho výrobné projekty.

Hľadáte dokonalý nástroj na riadenie výroby? Instant Team zvláda aj túto úlohu s ľahkosťou.


Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Plánujte projekty podľa noriem

Nastavte typ projektu na výrobný a použite k tomu normy pre výrobu počtu kusov alebo normy za daný čas. Budete tak mať lepší prehľad o prácnosti a normách. Využiť môžete aj kusový plán projektu a normy upravovať priebežne, alebo je porovnávať s reálne odvedenou prácou.

Plánovanie a sledovanie miery nepodarkov

Plánujte pre výrobu vyššie ako požadované množstvo, aby ste pokryli predpokladané nepodarky. Sledujte skutočnú mieru nepodarkov a pokiaľ prekročí plánovanú úroveň, buďte na to automaticky upozornení a ľahko zadajte dorábku do výroby.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Jednoduché plánovanie a sledovanie subdodávok

Plánujte ľahko subdodávky a kooperácie na základe dodacích lehôt dodávateľov a potvrdených termínov. Pomocou evidencie vydaných objednávok prenášajte ľahko aktuálne informácie z nákupného oddelenia do projektov.

Riadenie obehu materiálu

Plánujte spotrebu materiálu v projektoch a termíny vyskladnenia pre projekt podľa množstva na sklade, objednaného množstva a termínov dodávok a množstva zadaného do výroby a očakávaných termínov dokončenia výroby. Počítajte náklady na materiál v projekte podľa skutočných skladových, nákupných a výrobných cien.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Kontrolujte kapacity práce

Po priradení úloh zdrojom začne systém sledovať vyťaženie ich kapacít cez všetky projekty. Máte tak ihneď prehľad, či máte pre plánované projekty dostatočné kapacity, prípadne kde je potrebné zdroje pridať.

Zabráňte preťaženiu zdrojov

Máte tiež možnosť plánovať termíny automaticky tak, aby zdroje neboli preťažené. Systém potom automaticky nájde najbližší voľný termín a naň úlohu naplánuje. Vybrať si môžete z plánovania neprerušene na presnú zadanú kapacitu (typ G a H), plánovanie s možnosťou prerušenia na presne zadanú kapacitu (typ C a E) alebo flexibilné plánovanie maximálne do zadanej kapacity (D a F).

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Plánujte úlohy, na ktorých musí
spolupracovať viac zdrojov

Sú v projekte činnosti, na ktorých musí spolupracovať viac zdrojov naraz, napríklad je potreba pre montáž veľkého stroja viacerých pracovníkov, alebo je na dokončenie úlohy potrebný špecifický stroj a jeho obsluha? Priraďte úlohu viacerým zdrojom a systém skontroluje, či majú dostatočnú kapacitu všetci, alebo ju rovno naplánuje na termín, kedy majú všetci voľno.

Plánujte "nahrubo" na skupinové zdroje

Zdroje nemusia reprezentovať jednotlivých pracovníkov či stroje, ale napríklad aj skupinu pracovníkov s rovnakou kvalifikáciou, oddelenie firmy, sadu zhodných strojov a pod. A plánovanie na skupinové zdroje a konkrétne detailné zdroje môžete s výhodou kombinovať.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Prioritizujte kapacity medzi projektmi a úlohami

Ktoré úlohy budú mať pri vyťažovaní kapacít prednosť určujete vy - pomocou priorít projektov či priorít jednotlivých úloh. Je potrebné niektorý projekt uprednostniť? Nie je problém. Stačí zmeniť prioritu projektu a hneď dôjde k preplánovaniu a vy vidíte, aký vplyv táto zmena bude mať na tento projekt, ale aj na všetky ostatné projekty.

Nástroje pre odvádzanie výroby

Vytlačte si výrobnú sprievodku a odvádzajte vyrobené kusy, nepodarky, čas na prípravu výroby, výrobu aj prestoje ľahko v špeciálnom rázcestníku na odvádzanie výroby. Všetky tieto operácie môžete vykonávať ľahko aj pomocou predpripravených QR kódov.

Obrázok nebol nájdený
Chcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.