📞 220 570 270

Prípadová štúdia - CD Profil

CD Profil, s.r.o.
Spoločnosť CD Profil, s.r.o. od svojho založenia v roku 1994 zaznamenala výrazný rozvoj. Počas doterajšieho pôsobenia na trhu dosiahla významné pozície v oblasti strojárstva a zámočníctva. Od začiatku je zameraná predovšetkým na valcovanie tenkostenných oceľových profilov. V činnosti spoločnosti ide o nosný pilier, ktorý nachádza široké využitie v rôznych oblastiach priemyslu. V roku 2008 rozšírila spoločnosť ponuku o vysoko sofistikovanú výrobu zváraných profilov.

CD Profil predstavuje efektívnu a flexibílnu spoločnosť, ktorá sa neustále rozvíja. Využíva nové technológie a priebežne dopĺňa ich portfólio. Inovatívny prístup spoločnosti dokladuje aj fakt, že jej vybrané strojné vybavenie je projektované a z časti aj vyrábané priamo vo firme.
Čo potrebovala spoločnosť CD Profil vyriešiť a prečo?
S postupným rastom spoločnosti sa zväčšoval objem výroby. Vznikla potreba dostať pod kontrolu riadenie jednotlivých projektov, prevažne v súvislosti s výrobou nových produktov. S nábehom novej výroby sú tiež väčšinou spojené nemalé investície, ktoré treba mať pod kontrolou a informácie o nich mať sústredené na jednom mieste. So zvyšovaním počtu nových projektov dochádza k časovému prelínaniu úloh jednotlivých projektov. Spoločnosť teda hľadala nástroj na ich koordináciu a rozhodla sa zaviesť podnikové riadenie projektov.

Pri výbere softvéru bol kladený dôraz na funkcionalitu programu. Dôležitým kritériom bola tiež prispôsobiteľnosť softvéru pre špecifickú výrobu a možnosť jeho implementácie do reálnej prevádzky. Ďalej potom samozrejme cena licencií a možnosť nasadenia v rámci firemnej siete. Z uvedených parametrov vyšiel program Instant Team, v porovnaní s konkurenčnými aplikáciami, víťazne.

Výhodou pred samotným obstaraním programu bola aj možnosť nezáväzného otestovanie. Spoločnosť Heaven Industries, s.r.o. následne zamestnancov spoločnosti CD Profil vyškolila, ale bolo nutné počítať s istým preklenovacím obdobím. V čase ostrého spustenie programu, než všetko začalo prebiehať úplne hladko, sa jednotliví pracovníci najskôr museli naučiť ovládať nový softvér. Ak sa objavil problém, ktorý zamestnanci nezvládli vyriešiť na základe vlastných poznatkov a skúseností, veľmi im pomohla podpora vývojárov programu. Tí zamestnancom niekoľkokrát poskytli poradenstvo a vždy boli schopní vhodne a dostatočne vysvetliť všetko potrebné. Používanie Instant Teamu si nakoniec osvojili všetci, ktorí v rámci pracovných činností prichádza s týmto programom do kontaktu. Po určitej dobe sa práca s Instant Teamom stala každodennou rutinou.
Čo spoločnosť CD Profil najviac oceňuje a prečo?
Softvér Instant Team umožňuje predovšetkým lepšie plánovať a následne kontrolovať časovú postupnosť jednotlivých krokov v rámci projektu. Každý člen projektového tímu má možnosť kedykoľvek zistiť, v ktorej fázi projektu sa momentálne nachádza a aké najbližšie kroky ho čakajú.

Program Instant Team umožňuje priebežné sledovanie jednotlivých fáz projektu, čo pomáha zamerať sa na elimináciu prípadných časových sklzov. Možno presnejšie stanoviť dĺžku trvania projektu ešte pred jeho spustením. Zákazníkom možno teda poskytnúť lepší prehľad o časových súvislostiach v rámci prípravy aj samotnej realizácie. Ďalšie prínosy softvéru, ktorý je teraz pevne implementovaný do firemnej procesnej štruktúry, sú priebežne monitorované a vyhodnocované.

logo