Prípadová štúdia

Od založenia v roku 1994 toho spoločnosť CD - profil, s.r.o.
zvládla naozaj veľa.

Obrázok nebol nájdený


Významným rozvojom dosiahla aj toho, že sa dostala na poprednú pozíciu v oblasti strojárstva a zámočníctva. Už od začiatku sa CD - profil zameriava hlavne na valcovanie tenkostenných oceľových profilov, ktoré pomáhajú v rôznych oblastiach priemyslu. V roku 2008 prišlo na rad rozšírenie ponuky o vysoko sofistikovanú výrobu zváraných profilov.

CD - profil stále zaraďuje nové technológie a kladie dôraz na inovácie. Vybrané strojné vybavenie navyše projektujú a vyrábajú priamo vo firme. V spoločnosti, ktorá sa neustále rozvíja a potrebuje maximálnu efektivitu a flexibilitu, narastá aj potreba kontroly riadenia projektov.


Nárast práce si vyžaduje väčšiu kontrolu nad projektmi

Je skvelé, keď sa firmám darí a zvyšuje sa objem výroby. Ďalším efektom je aj viac projektov a zamestnancov. Súvislosti medzi jednotlivými úlohami sa zároveň prelínajú.

Ako sa firme zvyšovala výroba, prichádzali tiež na rad aj nemalé investície. Tie bolo nutné mať pod kontrolou a na jednom mieste, a to vrátane detailných informácií. To všetko dohromady si žiada spoľahlivý a prehľadný program, ktorý sa postará o podnikové riadenie projektov.

Požiadavky firmy boli jasné. Bez prispôsobiteľnosti to nepôjde.

Keď vo firme CD - profil vyberali softvér, ktorý pomôže efektívne riadiť náročnú prácu, kládli dôraz na funkcionalitu. Dôležité bolo, aby šiel softvér prispôsobiť špecifickej výrobe a aby bolo možné ho ľahko implementovať do reálnej prevádzky. Svoju rolu hrala samozrejme tiež cena licencií a možnosť nasadiť softvér v rámci firemnej siete.

Také boli parametre, ktoré riešili zástupcovia firmy. Keď si potom porovnali funkcionality nášho programu s konkurenčnými aplikáciami, stal sa Instant Team jasným víťazom.

Ďalšie výhody rozhodli

Nespornou výhodou, ktorá hovorila v prospech nášho softvéru, bola možnosť nezáväzného otestovania, počas ktorého si mohli vo firme všetky funkcie vyskúšať. Systém sa vedúcim pracovníkom zapáčil a potom sme už mohli zaškoliť všetkých zamestnancov, aby sa každý naučil program ovládať a mohol vo firme plniť svoje úlohy, podieľať sa na projektoch a vedel komunikovať s členmi svojho tímu. Za chvíľu sa s programom všetci naučili a stal sa pre nich každodennou rutinou, ktorá do ich práce vnáša pokoj a poriadok.

Čo spoločnosť CD - profil najviac oceňujú

  • Instant Team umožňuje pracovníkom najmä lepšie plánovanie a kontrolu poradia dôležitých krokov v rámci projektu.
  • Všetci tiež môžu ľahko zistiť, v akej fáze sa projekt nachádza.
  • Pracovníci zároveň vedia, aké činnosti ich čakajú v budúcnosti. To sa hodí napríklad vo chvíli, keď pracovník čaká na dokončenie práce niekoho iného a potrebuje si naplánovať ďalšie čiastkové úlohy.
  • Program Instant Team navyše pracovníkom umožňuje priebežne fázy projektov sledovať, a tak zistiť, či všetko prebieha podľa časového plánu.
  • Keď je niektorý z pracovníkov v časovom sklze, ostatný o tom vedia. Vďaka tomu je tiež možné stanoviť dokončenie projektu ešte pred jeho spustením a zákazníkom tak oznámiť časové súvislosti realizácie.