Vyskúšajte si

Skúšobná verzia Instant Teamu Vám umožní testovať aplikáciu zdarma po dobu 60 dní,
za účasti maximálne 5 používateľov.K dispozícii budete mať celú funkcionalitu Instant Teamu, budete môcť založiť ľubovoľný počet projektov, zdrojov a ďaľších záznamov.

Ak chcete využiť túto službu, musíte sa najprv dole zaregistrovať. Po registrácii si budete musieť stiahnuť klienta Instant Teamu a nainštalovať si ho na váš počítač.
Vaše celé meno.

Na tento e-mail dostanete potvrdenie o úspechu registrácie a inštrukcie, ako službu využívať.

Meno, ktoré budete zadávať pre prihlásenie do Instant Teamu. Musí mať najmenej štyri znaky.

Heslo, ktoré budete zadávať pre prihlásenie do Instant Teamu. Musí mať najmenej štyri znaky.

Zopakujte svoje heslo ešte raz, aby sme mali istotu, že ste sa nepomýlili.

Meno Vašej firmy bude použité pre názov pracovnej skupiny, ktorú pre Vás v Instant Teame vytvoríme.

Sem nám môžete, ale nemusíte, uviesť svoj telefónny kontakt.
Vyberte jednu možnosť.

Vyberte jednu možnosť.

Vyberte jednu, alebo viac možností.
Vyberte jednu, alebo viac možností.
Zaškrtnutím súhlasím so spracovaním osobných údajov, a s dodržiavaním podmienok podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (GDPR) o zbere osobných údajov. Porušenie tohto nariadenia môže viesť k okamžitému prerušeniu služby Instant Team Hosted.


Detailné podmienky ochrany osobných údajov najdete tu.