Instant Team - Vyskúšajte si

Skúšobná verzia Instant Teamu Vám umožní testovať aplikáciu zdarma po dobu 60 dní, za účasti maximálne 5 používateľov.
K dispozícii budete mať celú funkcionalitu Instant Teamu, budete môcť založiť ľubovoľný počet projektov, zdrojov a ďaľších záznamov. Na testovanie si môžete vybrať ľubovoľnú licenčnú úroveň.

Ak chcete využiť túto službu, musíte sa najprv dole zaregistrovať. Po registrácii si budete musieť stiahnuť klienta Instant Teamu a nainštalovať si ho na váš počítač.*
Vaše celé meno.

*
Na tento e-mail dostanete potvrdenie o úspechu registrácie a inštrukcie, ako službu využívať.

*
Meno, ktoré budete zadávať pre prihlásenie do Instant Teamu. Musí mať najmenej štyri znaky.

*
Heslo, ktoré budete zadávať pre prihlásenie do Instant Teamu. Musí mať najmenej štyri znaky.

*
Zopakujte svoje heslo ešte raz, aby sme mali istotu, že ste sa nepomýlili.

*
Meno Vašej firmy bude použité pre názov pracovnej skupiny, ktorú pre Vás v Instant Teame vytvoríme.

*
Vyberte si licenčnú úroveň, ktorú chcete testovať.

*
Zaškrtnutím súhlasím so spracovaním osobných údajov, a s dodržiavaním podmienok podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (GDPR) o zbere osobných údajov. Porušenie tohto nariadenia môže viesť k okamžitému prerušeniu služby Instant Team Hosted.
SúhlasímPoložky označené
*
je nutné vyplniť.
Sem nám môžete, ale nemusíte, uviesť svoj telefónny kontakt.

Vyberte jednu možnosť.

Vyberte jednu možnosť.

Vyberte jednu, alebo viac možností.
Riadenie projektov, plánovanie a sledovanie úloh
Vyťažovanie zdrojov
Plánovanie výroby
Kontrola časového harmonogramu, Ganttov diagram, kritická cesta
Finančné riadenie, monitorovanie interných a externých nákladov, cash-flow
Zdieľanie projektových dokumentov, e-mailov a schôdzok
CRM systém s nastaviteľným workflow
Integrácia s ostatnými systémami
Ostatné

Vyberte jednu, alebo viac možností.
Chcete dostávať e-mailom informácie o novinkách v Instant Teame?
Máte záujem o bezplatné/nezáväzné predvedenie softvéru vo Vašej firme?
Môžeme Vás kontaktovať telefonicky s ponukou riešení pre Vašu firmu?