Vyťažovanie kapacít

Naplánovať jeden malý projekt
sa môže zdať jednoduché.

Ale čo keď ich paralelne beží niekoľko desiatok a pracujú v nich rovnakí pracovníci, alebo zdieľajú rovnaké stroje, a tým sa navzájom ovplyvňujú? Instant Team vyťažuje kapacity zdrojov prierezovo cez všetky projekty a zohľadňuje ich priority, pracovnú dobu zdrojov i absencie.


Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Kontrolujte kapacity práce

Po priradení úloh zdrojom začne systém sledovať vyťaženie ich kapacít cez všetky projekty. Máte tak ihneď prehľad, či máte pre plánované projekty dostatočné kapacity, prípadne kde je potrebné zdroje pridať.

Zabráňte preťaženiu zdrojov

Máte tiež možnosť plánovať termíny automaticky tak, aby zdroje neboli preťažené. Systém potom automaticky nájde najbližší voľný termín a naň úlohu naplánuje. Vybrať si môžete z plánovania neprerušene na presnú zadanú kapacitu (typ G a H), plánovanie s možnosťou prerušenia na presne zadanú kapacitu (typ C a E) alebo flexibilné plánovanie maximálne do zadanej kapacity (D a F).

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Plánujte úlohy, na ktorých musí
spolupracovať viac zdrojov

Sú v projekte činnosti, na ktorých musí spolupracovať viac zdrojov naraz, napríklad je potreba pre montáž veľkého stroja viacerých pracovníkov, alebo je na dokončenie úlohy potrebný špecifický stroj a jeho obsluha? Priraďte úlohu viacerým zdrojom a systém skontroluje, či majú dostatočnú kapacitu všetci, alebo ju rovno naplánuje na termín, kedy majú všetci voľno.

Plánujte "nahrubo" na skupinové zdroje

Zdroje nemusia reprezentovať jednotlivých pracovníkov či stroje, ale napríklad aj skupinu pracovníkov s rovnakou kvalifikáciou, oddelenie firmy, sadu zhodných strojov a pod. A plánovanie na skupinové zdroje a konkrétne detailné zdroje môžete s výhodou kombinovať.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Prioritizujte kapacity medzi projektmi a úlohami

Ktoré úlohy budú mať pri vyťažovaní kapacít prednosť určujete vy - pomocou priorít projektov či priorít jednotlivých úloh. Je potrebné niektorý projekt uprednostniť? Nie je problém. Stačí zmeniť prioritu projektu a hneď dôjde k preplánovaniu a vy vidíte, aký vplyv táto zmena bude mať na tento projekt, ale aj na všetky ostatné projekty.

Majte prehľad o dovolenkách aj iných absenciách

Už sa nestane, že budete počítať s kolegom, ktorý má ale zrovna schválenú dovolenku, alebo je na školeniu. Systém počíta s úlohami, dovolenkou alebo so schôdzkami a ukáže vám kolízii. Naviac vám automaticky prepočíta, keď je niektorý z kolegov chorý. Táto funkcia je ďalším krokom k vašej čistej hlave. Pracovníci si vytvárajú žiadosti o dovolenku alebo školenie a vy ich môžete len schvaľovať.

Obrázok nebol nájdený
Chcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.