Cenník hostované verzie Instant Team

Koľko stojí poriadok v práci a vynikajúca kontrola projektov?


Menej, než by ste čakali. Program Instant Team v hostované verzii využíva cloudové servery, a tak ide vlastne o prenájom. Nestojí vás preto viac, ako je nutné, a pritom ide o plnohodnotnú verziu softvéru s prehľadnými štatistikami i organizáciou práce, akú nájdete aj u ďalších verzií nášho programu.

Cenu hosťovaného Instant Teamu určujeme podľa počtu pomenovaných aktívnych užívateľov a tiež podľa stupňa licencie, ktorú si vyberiete.


Čo sa vám bude páčiť

  • Nepotrebujete vlastné servery ani technické znalosti.
  • Aplikáciu môžete používať rýchlejšie, než by ste čakali. V rádu niekoľkých minút od zaplatenia.
  • Veľké výdaje za perfektný systém pre riadenie projektov pre vás nemusí byť strašiakom. S hostovanou verziou rozložíte výdaje na malé poplatky.
  • Program nikdy nezostarne. Vždy budete mať poslednú verziu.
  • Táto verzia je ideálna pre menší počet užívateľov.
Funkcie / licenčná úroveň Test na 60 dní Professional Architect
Plánovanie a sledovanie úloh
Konverzácia nad úlohami a projektmi a zdieľanie dokumentov
Ganttov diagram
Smerné plány
Kritická cesta a sledovanie rezerv
Finančné riadenie
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Riadenie podpory a údržby
Nastavenie pracovnej doby
Upozornenie na zmeny
Vykazovanie času stráveného na úlohách
Šablóny projektov
Windows, macOS, iOS, Linux
Česky, anglicky, nemecky
Prispôsobovanie zostáv
Prispôsobovanie formulárov
Vytváranie jednoduchých užívateľských polí a prispôsobovanie zoznamu možných hodnôt pre pole typu výber zo zoznamu
Definovanie pracovných tokov (workflow)
Konfigurácia zabudovaných databáz a vytváranie užívateľských databáz
Prispôsobovanie prístupových práv
Import/export dát
Dávkový import/export dát
Cena pri ročnej platbe
za 5 užívateľov a mesiac
0 € 65,90 € 105,90 €
Cena pri mesačnej platbe
za 5 užívateľov a mesiac
0 € 79,90 € 119,90 €
Legenda
Funkcia je k dispozícii
Funkcia nie je k dispozícii
Ak používate skúšobný účet Instant Team a rozhodli ste sa prejsť na hostovanú verziu, nie je problém! Stačí nám napísať cez formulár. Zadajte do neho svoje prístupové meno, ktoré využívate vo svojej skúšobnej verzii.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.Chcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.