📞 220 570 270

Cenník - samostatná verzia

Samostatný Instant Team inštalujete na váš firemný server, jedná sa o trvalé zakúpenie licencie.
Cena samostatného Instant Teamu sa odvíja od stupňa licenčnej úrovne.
Výhody:
  • Je možné využiť existujúce servery spoločnosti
  • Na upgrade aplikácie je možné využiť ponúkaný maintenance
  • Nevyžaduje trvalé pripojenie na internet
  • Vhodné pre väčší počet používateľov
Funkcie / licenčná úroveň Standard Professional Architect
Plánovanie a sledovanie úloh
Zdieľanie projektových dokumentov
Ganttov diagram
Smerné plány
Kritická cesta
Finančné riadenie
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Riadenie podpory a údržby
Nastavenie pracovnej doby
Upozornenie na zmeny
Vykazovanie času stráveného na úlohách
Šablóny projektov
Windows, macOS, iOS, Linux
Česky, anglicky, nemecky
Prispôsobovanie zostáv
Prispôsobovanie formulárov
Vytváranie jednoduchých užívateľských polí a prispôsobovanie zoznamu možných hodnôt pre pole typu výber zo zoznamu
Definovanie pracovných tokov (workflow)
Konfigurácia zabudovaných databáz a vytváranie užívateľských databáz
Prispôsobovanie prístupových práv
Import/export dát
Dávkový import/export dát
Cena / neobmedzený počet používateľov
3.790 €
5.690 €
10.490 €

Legenda
funkcia je k dispozícii
funkcia nie je k dispozícii


Pre špeciálne cenové programy alebo uzatvorenie zmluvy o redistribúcii Instant Teamu nás kontaktujte na adrese sales@heaven-industries.com.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.