Prinášame vám nový Instant Team

Verzia 6.11.0

Stále pracujeme na tom, aby bola vaša práca v Instant Teamu prehľadná, aby ste mali termíny vždy po ruke a funkcie pre vás boli čo najužitočnejšie. Preto aplikáciu stále vylepšujeme. Teraz prichádzame s novou verziou 6.11.0. Prečítajte si o najnovšej aktualizácii.

Obrázok nebol nájdený

Flexibilné plánovanie do voľnej kapacity a plánovanie bez prerušenia

Máte úlohy, ktoré môžu pracovníci riešiť flexibilne, kedykoľvek majú voľný čas, a aj paralelne s inými úlohami, alebo také, na ktorých môže pracovať jeden alebo aj viac ľudí podľa momentálnej situácie? V tom prípade oceníte nový typ plánovania do akejkoľvek voľnej kapacity zdrojov.

Máte naopak úlohy, ktoré vyžadujú neprerušenú prácu priradených pracovníkov alebo strojov? V tom prípade oceníte nový typ plánovania bez prerušenia.

Zrozumiteľnejší rámec projektov

Nastavenie základného rámca projektu je teraz ešte jednoduchšie. Stačí vyplniť najskoršie začatie a najneskoršie ukončenie projektu a aplikácia Vám tieto termíny nielen zobrazí v Ganttovom diagrame, ale tiež automaticky zaistí, že žiadne úlohy nebudú naplánované pred alebo po tomto časovom rámci.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Prehľadnejšie okno projektu a pracovnej skupiny

Prišlo Vám, že v okne projektu a okne pracovnej skupiny už je tých záložiek a podzáložiek veľa a začínate sa v tom zrátať? Tieto dve okná boli rozdelené na samostatné stránky, ktoré sú v nástrojovej lište reprezentované návodnými ikonkami, aby bola orientácia medzi stránkami jednoduchšia.

Zhrnutie hodnôt

Pre zobrazenie kľúčových hodnôt, súčtov a výpočtov sú k dispozícii novo tzv. "zhrnutia". Orientácia a porozumenie dátam v systéme by tak malo byť ešte lepšie.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Dávkové posúvanie času zdrojov

Pracujete s externými zdrojmi, ktorým ste doteraz museli ručne posúvať plánovací čas? Teraz už nemusíte, stačí si zapnúť automatický denný posun času týchto zdrojov.

Servisný list

K servisnej požiadavke môžete novo zapísať rozpis práce a materiálu, ktorý bol pri servisnej požiadavke použitý. Tento rozpis môžete vytlačiť formou servisného listu alebo na základe tohto rozpisu vystaviť faktúru.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Integrácia s QR kódmi

Instant Team je novo integrovaný s QR kódmi. Na jedné straně je snadno možné QR kódy v Instant Teamu generovat a tisknout. Na druhej strane je možné pomocou QR kódov aplikáciu ovládať.

Podpora formátu JSON

Integrácia s externými aplikáciami je teraz ešte jednoduchšia, pretože Instant Team podporuje ďalší formát na výmenu dát, JSON, ktorý je nepísaným štandardom pre API medzi webovými aplikáciami.
Obrázok nebol nájdený