Prispôsobenie a integrácia s ďalšími aplikáciami

Všetko, čo v Instant Teamu nájdete, si môžete
prispôsobiť

Funkcie tiež môžete pridávať alebo odstrániť tie, ktoré nepotrebujete. A samozrejme tiež prepojiť Instant Team s ďalšími vašimi firemnými aplikáciami.


Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Nestačia vám zostavy pripravené v aplikácii?

Prispôsobte si ich, alebo si vytvorte vlastné Využívajte filtrovanie, zoskupovanie a podmienené farebné formátovanie. Prispôsobíte si aj zobrazenie štítkov, nastavíte písmo, porovnáte časové rady a doplníte vizualizáciu dát formou tabuliek, zoznamov, kalendárov a stĺpcových, čiarových, hladinových, koláčových, mapových, meradlových a titulkových grafov. Upraviť môžete aj Ganttov diagram vrátane farebného rozlíšenia.

Nepáčia sa vám pripravené formuláre?

Existujúce okná si môžete ľahko prispôsobiť.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Prepájajte a integrujte, čo potrebujete

Dáta môžete exportovať a importovať v rôznych formátoch, vykonávať ich ručne alebo plánovane v potrebných časoch a zasielať ich e-mailom, alebo zdieľať na webe. Medzi podporované formáty patria HTML, Atom, LDIF/LDAP, CSV, SQL, JSON alebo iCalendar. Instant Team je navyše integrovaný s QR kódmi.

Prispôsobte
systém firme, nie firmu systému

V Instant Teame si môžete prispôsobiť skoro všetko. Napríklad prístupové práva, a to vrátane vytvárania nových rolí. Môžete tiež obmedziť prístup k vybraným poliam a zostavám, alebo definovať prístupové práva pomocou filtrov. Ďalej potom pole, vrátane výberových zoznamov, vypočítavaných polí, práce s menami, agregáciou, polí s viacerými hodnotami a polí prepájajúcich jednotlivé databázy. Ale aj databázy, ktoré vám umožní vytvárať úplne nové typy záznamov a prepojiť ich s tými existujúcimi. Môžete prispôsobovať aj pracovné postupy, úlohy alebo iné záznamy, ktoré sú generované v závislosti na stanovených pravidlách.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Integrácia s Active Directory

Do Instant Teamu sa môžete prihlasovať cez štandard Kerberos a centrálne spravované účty, napríklad v službe Active Directory.

Chcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.