Prípadová štúdia

Spoločnosť Plemdat, s.r.o. bola založená
Českomoravskou spoločnosťou chovateľov v roku 1997.

Obrázok nebol nájdený


Hlavnou činnosťou firmy je rutinné spracovanie chovateľských a plemenárskych dát, ktoré využívajú najmä ČMSCH, chovateľské zväzy, chovatelia a Štátna veterinárna správa.

Takto získané dáta pomáhajú predovšetkým pri kontrole úžitkovosti a určovaniu plemenných hodnôt (napr. produkčné znaky, reprodukcie, exteriér, dojitelnost, úžitkovosť atď.) vrátane nadväznosti na medzinárodné genetické hodnotenie dobytka Interbull.


Čo potrebovali v Plemdat vyriešiť a ako?

V súvislosti s rozvojom firmy a príchodom nových zamestnancov sa rozhodlo o zavedení systému pre riadenie projektov. Instant Team bol z ponúkaných riešení vybraný pre široké spektrum ponúkaných funkcií, lokalizáciu a technickú podporu v českom jazyku. Po krátkom úvodnom nastavení a rozšírením medzi všetkých zamestnancov došlo najmä k sprehľadneniu a zefektívneniu chodu spoločnosti. Veľkým prínosom bola tiež eliminácia každodenné neproduktívne činnosti firmy. Instant Team ďalej prispel k lepšiemu plánovaniu kapacít zdrojov, detailnému sledovaniu priebehu projektov pri porovnávaní aktuálnych a smerných plánov a vyhodnocovaniu výsledkov projektov.

S ohľadom na veľkosť spoločnosti bolo dodané riešenie Instant Team Hosted a postupom času by sa mal využiť aj systém na riadenie podpory a údržby. Ďakujeme spoločnosti Plemdat, s.r.o. za priebežné poskytovanie spätnej väzby a pomoci pri vývoji systému.

Čo v Plemdat najviac oceňujú

  • Implementáciu požadovaných nových funkcionalít.
  • Flexibilitu systému.
  • Technickú podporu.