Prinášame vám nový Instant Team verzii 6.8.2
Vyhľadávanie v textových poliach

Pohodlnejšiu prácu v Instant Teamu prináša vyhľadávanie pri editácii textových polí, ktoré je podobné ako v tabuľkových zostavách.

Thema pictureZvýraznenie cyklov v Ganttovom diagrame

Väčšiu prehľadnosť vám poskytne červené zvýraznenie cyklov v Ganttovom diagrame.

Instant Team zároveň novo vzniku takýchto väzieb medzi rodičom a potomkom úlohy predchádza.

Thema pictureDetailné analýzy odchýlok

Presnejšie sledovanie odchýlok oproti smernému plánu umožňuje rozdelenie analýz do samostatných zostáv podľa jednotlivých sledovaných aspektov plánu.

Thema pictureZvýraznenie preťaženia zdrojov

Jednoduchšiu prácu so zdrojmi prináša upravená zostava “Vytížení”, kde je farebne zvýraznené preťaženie jednotlivých zdrojov.

Thema pictureUpozornenie v iOS

Komfortnejšiu prácu s Instant Teamom Mobile prináša integrácia upozornení priamo do systémového centra upozornení iOS.

Thema pictureChcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.