Plánovanie termínov

Plánujte skrz všetky projekty.
na pár kliknutí

Automatický plánovač vám podľa prácnosti a vzťahov automaticky navrhne harmonogram. K dispozícii je vám aj celá škála nastavení, aby vám systém úplne sedel.


Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Sprehľadnite si plán projektu
cez Ganttov diagram

Obľúbená funkcia všetkých tímov je pre Instant Team samozrejmosťou. Prehľadný Ganttov diagram vám zobrazí aktuálny plán projektu. Jeho začiatok i koniec, a to aj so vzťahy medzi úlohami a toho, ku komu sú priradené. Priamo v diagrame môžete vytvoriť vzťah medzi úlohami a meniť plánované termíny.

Neprehliadnite kľúčové časti úloh

Je jasné, že chcete kľúčové časti projektu dokončiť včas. Instant Team vás upozorní na voľné rezervy a zobrazí vám graficky jeho kritickú cestu. Neprehliadnete tak príležitosť, ako projekt skrátiť a tiež sa môžete sústrediť na úlohy, ktoré sú pre projekt najdôležitejšie.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Nastavte pracovný čas tak, aby vám vychádzal v projektoch

Plánujte skrz všetky projekty na pár kliknutí. Automatický plánovač vám podľa prácnosti a vzťahov i podľa kapacít automaticky navrhne harmonogram. K dispozícii je vám aj celá škála nastavení, aby vám systém úplne sedel.

Podchyťte aj zložité nadväznosti medzi úlohami

Instant Team vie pracovať so všetkými možnými typmi väzieb medzi úlohami. Nemusí ísť len o úlohy, ktoré začnú až potom, čo skončia predchodca, ale aj také, ktoré začnú, až začne predchodca, prípadne neskončí skôr, než skončí alebo začne predchodca. Ďalej je možné pracovať aj s omeškaniami či predstihom, a to aj takým, ktorý je vyjadrený percentom plánovanej prácnosti predchodcu.

Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Plánujte
od začiatku či od konca

Ak chcete plánovať od termínu zahájenia projektu dopredu alebo od požadovaného ukončenia späť, prípadne oba prístupy kombinovať, Instant Team vám to umožní.

Plánujte projekty podľa noriem

Nastavte typ projektu na výrobný a použite k tomu normy pre výrobu počtu kusov alebo normy za daný čas. Budete tak mať lepší prehľad o prácnosti a normách. Využiť môžete aj kusový plán projektu a normy upravovať priebežne, alebo je porovnávať s reálne odvedenou prácou.

Obrázok nebol nájdený
Chcem mať svoje projekty aj aktuálne a byť v pohode

60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.