📞 220 570 270

Cenník - školenie

Školenie riadenia projektov s Instant Teamom v rozsahu 1 dňa pre max. 10 osôb pokrýva tieto oblasti:
 • základné ovládanie
 • nastavenie projektov
 • pridávanie úloh
 • práca s hierarchiou úloh
 • práca s opakovanými úlohami
 • vkladanie závislostí
 • kritická cesta
 • tlač Ganttovho diagramu
 • porovnanie so smerným plánom
 • zaznamenávanie pokroku
 • priradenie úloh zdrojom
 • vyťažovanie zdrojov
 • kalendár projektu
 • správa mojich úloh
 • schvalovanie úloh
 • vytváranie výkazov práce
 • použitie stopiek
 • absencie
 • kopírovanie úloh
 • nastavenie zdrojov
Cena: 850 €
Školenie prispôsobovania Instant Teamu v rozsahu 1 dňa pre max. 5 osôb pokrýva tieto oblasti:
 • architektúra Instant Teamu
 • nastavenie používateľských účtov
 • prispôsobenie databáz
 • prispôsobenie polí
 • prispôsobenie vzhľadu záznamov
 • prispôsobenie zostáv
 • nastavovanie filtrov
 • prispôsobenie grafov a zostáv s pravou časťou
 • nastavovanie výrazov
 • prispôsobenie farieb
 • prispôsobenie rolí
 • automatické záznamy
 • prispôsobenie operácií
 • použitie máp
 • prispôsobenie možnosti
 • práca s importmi a exportmi
 • práce s historickými poľami
 • lokalizácia textov
 • integrácia s e-mailmi
 • prispôsobenie inštalácie
Cena: 850 €
Rozsah školení je možné ľubovoľne prispôsobovať, neváhajte nás kontaktovať na adrese sales@heaven-industries.com pre zostavenie individuálneho plánu.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a neobsahujú cestovné.