📞 220 570 270

Prinášame vám nový Instant Team verzii 6.8.3
Nový vzhľad

Väčšia prehľadnosť a komfortnejšiu prácu prináša nový vzhľad Instant Teamu, v ktorom sú použité úplne nové ikony a farebné poňatie. Zároveň bola malá tlačidla vedľa posuvníka vo väčšine prípadov nahradená veľkými tlačidlami v nástrojovej lište.

Nové úlohy možno do harmonogramu vkladať jednoduchým vyplnením názvu do bunky Nová úloha.

Thema picturePráca s prílohami

Lepšiu orientáciu v prílohách umožňuje ich rozmiestnenie na viac riadkov a zobrazenie príslušnej ikony podľa typu súboru.

Thema picturePanely v hlavnom okne

Pre rýchlejšiu prácu možno použiť zobrazenie viacerých zostáv naraz vo forme panelov.

Thema picturePozvánky na schôdzky

Pohodlnejšiu prácu prináša rozosielanie pozvánok na schôdzky vrátane zaznamenanie reakcií účastníkov.

Thema pictureVýnosy a fakturácia

Modul “Riadenie vzťahov so zákazníkmi” bol rozšírený o možnosť vystavovanie faktúr a plánovanie a sledovanie výnosov.

Thema pictureTlač

Pri tlači možno skryť ľubovoľný stĺpec, tlačiť stĺpce bez prispôsobenia šírky a pozrieť sa na náhľad aj pri tlači do PDF.

Thema pictureUpozornenie

Rôzne upozornenie na udalosti okolo úloh si novo môžu používatelia konfigurovať aj individuálne.

Thema pictureŠablóny projektov

Pre testovanie či inšpiráciu môžete využiť 6 predpripravených šablón projektov.

Thema picture