Prinášame vám nový Instant Team

Verzia 6.10.2

Stále pracujeme na tom, aby bola vaša práca v Instant Teamu prehľadná, aby ste mali termíny vždy po ruke a funkcie pre vás boli čo najužitočnejšie. Preto aplikáciu stále vylepšujeme. Teraz prichádzame s novou verziou 6.10.2. Prečítajte si o najnovšej aktualizácii.

Obrázok nebol nájdený

Konverzácia nad úlohami a projektmi

Máte k zadanej úlohe nejakú otázku? Môžete sa naň teraz opýtať priamo v okne úlohy. Zadajte dotaz do poznámky k úlohe a uveďte osobu, ktorej sa chcete opýtať, do kolónky Upozorniť. Adresát bude automaticky na poznámku upozornený, a keď Vám odpovie a opäť Vás uvedie medzi upozorňované, dostanete automaticky upozornenie na túto odpoveď aj Vy.

Importovanie platieb z banky

Nechce sa Vám komplikovane dohľadávať, ktoré faktúry a kedy boli zaplatené? Novo stačí, keď si prepojíte Instant Team s bankou, a platobné transakcie budú potom automaticky importované do Instant Teamu vo formáte GPC. Platby sa automaticky spárujú s faktúrami a potom stačí iba výsledok skontrolovať a potvrdiť. Naopak z Instant Teamu sa dajú novo generovať elektronické hromadné príkazy vo formáte ABO.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Podpora číselných radov

Nestačí Vám číslovanie projektov, príležitostí a pod. jednoduchými číslami od 1? Máte vo zvyku faktúry číslovať každý rok znova od jednej a ako prefix uvádzať rok vystavenia? Chcete ponuky číslovať podľa dňa vystavenia? Toto všetko v novej verzii rieši konfigurovateľné číselné rady.

Vylepšené vystavovanie faktúr

Fakturujte v mene viacerých spoločností. Vystavujte zálohové faktúry a až po ich zaplatení daňový doklad na platbu. Tlačte na faktúre rovno podpis vystaviteľa. To všetko s touto novou verziou.
Obrázok nebol nájdený
Obrázok nebol nájdený

Komplexná inštalácia predaných zariadení

Vyžaduje inštalácia zariadení, ktoré predávate, zložitejšiu inštaláciu? Novo môžete inštalačnú požiadavku, generovanú po úspešnom uzavretí obchodu, založiť na šablóne, v ktorej rozpíšete jednotlivé kroky pre inštaláciu každého predaného zariadenia, a následne sledovať v rámci požiadavky ich plnenia.