Plánování termínů

Plánujte skrz všechny projekty
na pár kliknutí

Automatický plánovač vám podle pracnosti a vztahů automaticky navrhne harmonogram. K dispozici je vám i celá škála nastavení, aby vám systém naprosto seděl.


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Zpřehledněte si plán projektu
přes ganttův diagram

Oblíbená funkce všech týmů je pro Instant Team samozřejmostí. Přehledný Ganttův diagram vám zobrazí aktuální plán projektu. Jeho začátek i konec, a to i se vztahy mezi úkoly a toho, ke komu jsou přiřazené. Přímo v diagramu můžete vytvořit vztah mezi úkoly a měnit plánované termíny.

Nepřehlédněte klíčové části úkolů

Je jasné, že chcete klíčové části projektu dokončit včas. Instant Team vás upozorní na volné rezervy a zobrazí vám graficky jeho kritickou cestu. Nepřehlédnete tak příležitost, jak projekt zkrátit a také se můžete soustředit na úkoly, které jsou pro projekt nejdůležitější.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Nastavte pracovní dobu tak, aby vám vycházela v projektech

Plánujte skrz všechny projekty na pár kliknutí. Automatický plánovač vám podle pracnosti a vztahů i podle kapacit automaticky navrhne harmonogram. K dispozici je vám i celá škála nastavení, aby vám systém naprosto seděl.

Podchyťte i složité návaznosti mezi úkoly

Instant Team umí pracovat se všemi možnými typy vazeb mezi úkoly. Nemusí jít jen o úkoly, které začnou až poté, co skončí předchůdce, ale také takové, které začnou, až začne předchůdce, případně neskončí dříve, než skončí či začne předchůdce. Dále je možné pracovat i s prodleními či předstihem, a to i takovým, který je vyjádřen procentem plánované pracnosti předchůdce.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Plánujte
od začátku či od konce

Jestli chcete plánovat od termínu zahájení projektu dopředu nebo od požadovaného ukončení zpět, případně oba přístupy kombinovat, Instant Team vám to umožní.

Plánujte projekty podle norem

Nastavte typ projektu na výrobní a použijte k tomu normy pro výrobu počtu kusů nebo normy za daný čas. Budete tak mít lepší přehled o pracnosti a normách. Využít můžete i kusový plán projektu a normy upravovat průběžně, nebo je porovnávat s reálně odvedenou prací.

Obrázek nebyl nalezen
Chci mít své projekty také aktuální a být v pohodě

60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.