Případová studie

Spolehlivé řízení projektů
zajistilo zlepšení efektivity

Obrázek nebyl nalezen


Společnost SEA - Chomutov, s.r.o. se zabývá projektováním, výrobou, modernizací a automatizací jednoúčelových strojů a zařízení. Jde o firmu, která potřebuje spolehlivě a přesně dle plánů realizovat své zakázky a technická řešení.

Cílem společnosti SEA - Chomutov je totiž neustálé zlepšování efektivity a účinnosti provozu. I to je jedním z důvodů, proč se na nás její zástupci obrátili s požadavkem na zavedení systému, který udělá pořádek v jejich projektech.


Vytížené, přetížené nebo naopak nevyužité? S Instant Team ne!

Společnost, pro kterou je klíčová efektivita a návaznost jednotlivých činností v projektech, nesmí zůstat v plánování a řízení pozadu. A to zejména, když se plánování kříží napříč projekty. Pokud plánujeme harmonogram v tabulkách, nebo dokonce z hlavy či na papíře, nebude nikdy flexibilní. To nám bohužel nenabídnou ani některé jiné programy.

V SEA - Chomutov se čím dál častěji stávalo, že projekty probíhaly souběžně a některé termíny vzájemně kolidovaly. Ve firmách se tento problém často projevuje tak, že má stroj zarezervováno více lidí najednou, musíme být na dvou místech současně a v zakázkách začíná být chaos. Nebo se naopak stane, že v určitou chvíli jsou kapacity nevytížené, stroje stojí, a to firmu připravuje o výdělek. V SEA - Chomutov se naštěstí rozhodli tento problém vyřešit včas, a tak oslovili nás s požadavkem na implementaci systému Instant Team.

Díky Instant Team a jeho chytrým funkcím ve firmě dokážou při plánování zakázek odhalit problémy s přidělováním volných kapacit. A to nejen při přetížení, ale také jejich nevytížení. Systém je tak cestou k efektivitě a perfektnímu načasování.


Chci také efektivně přidělovat kapacity v projektech

Plánování jako klíčová funkce Instant Team

Hlavním důvodem, proč se zástupci firmy rozhodli pro Instant Team, byla právě možnost plánovat projekty v rámci volných kapacit a prioritizace projektů. To znamená, že v systému je jasně vidět, kdo má rezervované pracovníky, stroje nebo další potřebné součásti projektu. Podle toho je možné plánovat výrobu nebo zaručit dodací termíny zákazníkům.

Instant Team se v SEA - Chomutov rozhodli používat zejména pro plánování projektů. K našemu systému používají ještě například systém Helios. Pokud bude potřeba, bude v budoucnu možné používat Instant Team i na další části procesů.


"Při výběru software pro plánování projektů a volných kapacit jsme shledali Instant Team jako nejlepší a rozhodně bychom ho doporučili. Zároveň si chválíme naprosto perfektní přístup pana Brože."

Miloš Jirák, Vedoucí výroby strojů

Vztahy mezi projekty jako na dlani

V SEA - Chomutov si nejvíce chválí přehledné vztahy mezi jednotlivými projekty. Při používání staršího systému se totiž každý projekt zobrazoval a plánoval samostatně. Bylo tak těžké dát si pozor na všechny souvislosti. V Instant Team vidí vztahy všech projektů najednou, jak se vzájemně ovlivňují i jak jsou na tom kapacity.