Řízení výroby

Plánujte jednoduše výrobní projekty

Hledáte dokonalý nástroj pro řízení výroby? Instant Team zvládá i tuto úlohu s lehkostí.


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Plánujte projekty podle norem

Nastavte typ projektu na výrobní a použijte k tomu normy pro výrobu počtu kusů nebo normy za daný čas. Budete tak mít lepší přehled o pracnosti a normách. Využít můžete i kusový plán projektu a normy upravovat průběžně, nebo je porovnávat s reálně odvedenou prací.

Plánování a sledování zmetkovitosti

Plánujte k výrobě vyšší než požadované množství, abyste pokryli předpokládané zmetky. Sledujte skutečnou zmetkovitost a pokud překročí plánovanou úroveň, buďte na to automaticky upozorněni a snadno zadejte dodělávku do výroby.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Snadné plánování a sledování subdodávek

Plánujte snadno subdodávky a kooperace na základě dodacích lhůt dodavatelů a potvrzených termínů. Pomocí evidence vydaných objednávek přenášejte snadno aktuální informace z nákupního oddělení do projektů.

Řízení oběhu materiálu

Plánujte spotřebu materiálu v projektech a termíny vyskladnění pro projekt podle množství na skladě, objednaného množství a termínů dodávek a množsví zadaného do výroby a očekávaných termínů dokončení výroby. Počítejte náklady na materiál v projektu podle skutečných skladových, nákupních a výrobních cen.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Kontrolujte kapacity práce

Po přiřazení úkolů zdrojům začne systém sledovat vytížení jejich kapacit přes všechny projekty. Máte tak ihned přehled, zda máte pro plánované projekty dostatečné kapacity, případně kde je potřeba zdrojů přidat.

Zabraňte přetížení zdrojů

Máte také možnost plánovat termíny automaticky tak, aby zdroje nebyly přetíženy. Systém pak automaticky nalezne nejbližší volný termín a na ten úkol naplánuje. Vybrat si můžete z plánování nepřerušeně na přesnou zadanou kapacitu (typ G a H), plánování s možností přerušení na přesně zadanou kapacitu (typ C a E) nebo flexibilní plánování maximálně do zadané kapacity (D a F).

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Plánujte úkoly, na kterých musí
spolupracovat více zdrojů

Jsou v projektu činnosti, na kterých musí spolupracovat více zdrojů najednou, například je potřeba pro montáž velkého stroje více pracovníků, nebo je k dokončení úkolu potřeba specifický stroj a jeho obsluha? Přířaďte úkol více zdrojům a systém zkontroluje, jestli mají dostatečnou kapacitu všichni, nebo jej rovnou naplánuje na termín, kdy mají všichni volno.

Plánujte "nahrubo" na skupinové zdroje

Zdroje nemusí reprezentovat jednotlivé pracovníky či stroje, ale například i skupinu pracovníků se stejnou kvalifikací, oddělení firmy, sadu shodných strojů apod. A plánovaní na skupinové zdroje a konkrétní detailní zdroje můžete s výhodou kombinovat.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Prioritizujte kapacity mezi projekty a úkoly

Které úkoly budou mít při vytěžování kapacit přednost určujete vy - pomocí priorit projektů či priorit jednotlivých úkolů. Je třeba některý projekt upřednostnit? Není problém. Stačí změnit prioritu projektu a hned dojde k přeplánování a vy vidíte, jaký dopad tato změna bude mít na tento projekt, ale i na všechny ostatní projekty.

Nástroje pro odvádění výroby

Vytiskněte si výrobní průvodku a odvádějte vyrobené kusy, zmetky, čas na přípravu výroby, výrobu i prostoje snadno ve speciálním rozcestníku pro odvádění výroby. Všechny tyto operace můžete provádět snadno i pomocí předpřipravených QR kódů.

Obrázek nebyl nalezen
Chci mít své projekty také aktuální a být v pohodě

60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.