Ochrana údajů

Prohlášení společnosti

Vaše právo na soukromí je pro Heaven Industries, s.r.o. velmi důležité. Uvědomujeme si, že pokud se rozhodnete poskytnout nám informace o vás, předpokládáte, že s nimi budeme nakládat zodpovědně. Jsme toho názoru, že takové informace by měly být použity výhradně za účelem poskytnout vám lepší služby. Toto prohlášení jsme sepsali proto, abychom vás seznámili s našimi postupy uplatňovanými při nakládání s informacemi. Doufáme, že vám umožní se kvalifikovaně rozhodnout, jak se zachovat v případě, že na našich stránkách budete požádáni o poskytnutí osobních informací.

Právní předpisy

Informace o zpracování osobních údajů dle § 11 odstavce 1 a § 18 odstavce 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a dle nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) s účinkem od 25.5.2018 a prováděcími předpisy k němu.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Heaven Industries, s.r.o., se sídlem Osadní 324/12A, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, IČO 26151341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74808.

Poskytnuté osobní údaje

Při objednávání produktu či služby od vás potřebujeme údaje, které jsou ve formulářích označeny jako povinné (např. vaše jméno a příjmení, fakturační adresa). Dále pro potvrzení objednávky, služby či zaslání přihlašovacích údajů potřebujeme vaši e-mailovou adresu.

Při objednávání produktu či služby můžete vyplnit i nepovinné údaje (např. telefonní číslo), které nám pomáhá k rychlejší a efektivnější komunikaci. Tyto nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

Automaticky zpracovávané údaje

Při návštěvě naších www stránek o vás můžeme získávat a shromažďovat informace (např. čas přístupu, IP adresu počítače, verzi operačního systému a internetového prohlížeče, navštívené stránky našeho webu). Takto získané informace jsou anonymizované a nelze pomocí nich určit konkrétního uživatele.

K tomuto účelu mohou být využívány cookies. Jsou to malé textové soubory, do kterých se ukládají informace o využívání našich www stránek. Pro tyto účely je využíván skript společnosti Google, Inc. či Seznam, a.s. Získaná data jsou využívána k analýze návštěvnosti našich www stránek nebo pro zobrazování relevantní reklamy na cizích webových stránkách.

Pro zabránění ukládání souborů cookies můžete dočasně využít funkci anonymního prohlížení nebo je můžete trvale zakázat ve vašem internetovém prohlížeči.

Účel a doba zpracovávání osobních údajů

Nákup produktu či služby - osobní údaje zpracováváme z důvodu uzavírání a plnění smluvních vztahů.

Uživatelská podpora a péče o zákazníky - osobní údaje zpracováváme z důvodu identifikace při zodpovídání vašich dotazů.

Ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, kde není třeba souhlas subjektu údajů. Doba uchování osobních údajů je po dobu trvání smluvního vztahu.

Marketingové účely - osobní údaje zpracováváme z důvodu zasílání obchodních sdělení či telefonických nabídek našich produktů a služeb.

Dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Doba uchování osobních údajů je 7 let nebo do odvolání takového souhlasu.

Přístup k osobním údajům

Subjekt osobních údajů má zejména právo: odvolat svůj souhlas se zpracováním, opravit či doplnit své údaje, požadovat omezení jejich zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování, být informován o porušení zabezpečení a za určitých podmínek na výmaz některých osobních údajů.

Dále má právo na přístup k informacím jako: účel zpracování, kategorie dotčených údajů, zdroj údajů, kdo je příjemce údajů a plánovaná doba uchování údajů.

Správce osobních údajů má právo za poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Vysvětlení zpracování a likvidace osobních údajů

Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého života nebo v rozporu se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, opravu, doplnění či likvidaci údajů.

Likvidace osobních údajů se netýká dokumentů, které je nutno dle zákona uchovávat (např. faktura) či pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost Heaven Industries, s.r.o. neposkytuje třetím stranám žádné osobní údaje pro reklamní a marketingové účely.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám v případě ochrany práv společnosti Heaven Industries, s.r.o. či v případě, kdy to vyžaduje zákon nebo orgán státní moci.

Zabezpečení osobních údajů

Všechny údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, ukládáme v zabezpečených databázích. Servery jsou uloženy v zabezpečených datových centrech s omezeným a auditovaným přístupem.

Na koho se mohu obrátit?

Pro případné dotazy, připomínky, vznesení námitky či vysvětlení ohledně ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese privacy@heaven-industries.com.