Vytěžování kapacit

Naplánovat jeden malý projekt
se může zdát jednoduché.

Ale co když jich paralelně běží několik desítek a pracují v nich stejní pracovníci, nebo sdílejí stejné stroje, a tím se navzájem ovlivňují? Instant Team vytěžuje kapacity zdrojů průřezově přes všechny projekty a zohledňuje jejich priority, pracovní dobu zdrojů i absence.


Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Kontrolujte kapacity práce

Po přiřazení úkolů zdrojům začne systém sledovat vytížení jejich kapacit přes všechny projekty. Máte tak ihned přehled, zda máte pro plánované projekty dostatečné kapacity, případně kde je potřeba zdrojů přidat.

Zabraňte přetížení zdrojů

Máte také možnost plánovat termíny automaticky tak, aby zdroje nebyly přetíženy. Systém pak automaticky nalezne nejbližší volný termín a na ten úkol naplánuje. Vybrat si můžete z plánování nepřerušeně na přesnou zadanou kapacitu (typ G a H), plánování s možností přerušení na přesně zadanou kapacitu (typ C a E) nebo flexibilní plánování maximálně do zadané kapacity (D a F).

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Plánujte úkoly, na kterých musí
spolupracovat více zdrojů

Jsou v projektu činnosti, na kterých musí spolupracovat více zdrojů najednou, například je potřeba pro montáž velkého stroje více pracovníků, nebo je k dokončení úkolu potřeba specifický stroj a jeho obsluha? Přířaďte úkol více zdrojům a systém zkontroluje, jestli mají dostatečnou kapacitu všichni, nebo jej rovnou naplánuje na termín, kdy mají všichni volno.

Plánujte "nahrubo" na skupinové zdroje

Zdroje nemusí reprezentovat jednotlivé pracovníky či stroje, ale například i skupinu pracovníků se stejnou kvalifikací, oddělení firmy, sadu shodných strojů apod. A plánovaní na skupinové zdroje a konkrétní detailní zdroje můžete s výhodou kombinovat.

Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Prioritizujte kapacity mezi projekty a úkoly

Které úkoly budou mít při vytěžování kapacit přednost určujete vy - pomocí priorit projektů či priorit jednotlivých úkolů. Je třeba některý projekt upřednostnit? Není problém. Stačí změnit prioritu projektu a hned dojde k přeplánování a vy vidíte, jaký dopad tato změna bude mít na tento projekt, ale i na všechny ostatní projekty.

Mějte přehled o dovolených i jiných absencích

Už se nestane, že budete počítat s kolegou, který má ale zrovna schválenou dovolenou, nebo je na školení. Systém počítá s úkoly, dovolenou nebo se schůzkami a ukáže vám kolizi. Navíc vám automaticky přepočítá, když je některý z kolegů nemocný. Tato funkce je dalším krokem k vaší čisté hlavě. Pracovníci si vytvářejí žádosti o dovolenou nebo školení a vy je můžete jen schvalovat.

Obrázek nebyl nalezen
Chci mít své projekty také aktuální a být v pohodě

60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.