Případová studie

Rozvoj společnosti si žádal změny v procesech.
Pomohl Instant Team

Obrázek nebyl nalezen


S každou spoluprací, která se vydaří, přichází skvělý pocit, že jsme dalšímu klientovi pomohli k lepším výsledkům v práci, přehlednějšímu řazení úkolů a systému ve zpracování zakázek. Jednou takovou spoluprací byla i ta se společností VALERON Enviro Consulting.

Společnost VALERON Enviro Consulting se věnuje projektovým studiím pro povolovací řízení v jednotlivých stupních přípravy a realizace stavebních projektů. V rámci projektů tak pro připravované stavby zpracovává imisní studie, akustické studie a další odborné posudky.


S čím potřebovala firma pomoci

S rozvojem firmy se zvyšuje i počet klientů. To je pro všechny pracovníky vždy radostí, ale zároveň s portfoliem roste i složitost procesů. Je tak stále obtížnější vše plánovat tak, aby projekty šly efektivně řídit. A protože je pro VALERON Enviro Consulting jednou z nejdůležitějších hodnot dodržování dohodnutých termínů, rozhodli se zástupci společnosti řešit situaci dříve, než se doopravdy stane problémem.

Ve VALERON Enviro Consulting zkoušeli projekty řídit různými způsoby. Skrze seznamy, to-do listy, excelové tabulky i další varianty pro plánování. Žádný z nich však nebyl pro potřeby takto složitých projektů dostačující a efektivní.

Nastala potřeba změny

V určité chvíli došlo vedení společnosti k závěru, že pokud se má firma dále rozvíjet, a přitom zachovat kvalitu produktů, musí přijít na řadu profesionální a efektivní nástroj na řízení projektů. Proto se rozhodli hledat takový, který splní jejich náročné požadavky a pomůže jim v dodržování termínů.

Hledání mezi nástroji

A jak vypadala představa ideálního produktu? Měl být hlavně vyhovující pro potřeby firmy. Významnou roli hrál i přístup dodavatele. Zástupci firmy chtěli partnerský vztah při řešení potřeb a také mít možnost ovlivnit výslednou podobu programu. A právě v Instant Team je možné upravovat funkcionality podle individuálních požadavků. A tak náš systém vyhrál na plné čáře.

Instant Team se přizpůsobí vaší firmě a usnadní projektové řízení.

Co všechno umí?


Podívejte se

Instant Team do firmy spolehlivě zapadl

Implementace takto důležitého software do firmy je opravdu významným krokem, na kterém si dáváme záležet. Kolektiv VALERON Enviro Consulting je mladý a dynamický. Navíc, termíny nepočkají! Proto ve firmě od nového systému řízení projektů očekávali bezproblémový přechod. A to se víceméně potvrdilo.


"Všichni kolegové se naučili se systémem pracovat, každý na úrovni potřebné pro výkon práce. Řízení projektů jsme svěřili referentovi na obchodním oddělení. V průběhu prvního roku jsme ale identifikovali potřebu otevření nové pozice, a to Projektový manažer. Museli jsme úlohy spojené s řízením projektů v Instant Teamu úplně oddělit od jiné agendy a přijmout specialistu, který se plnohodnotně věnuje řízení projektů."

Mgr. Milan Candrák, jednatel společnosti

S Instant Teamem přišly do firmy změny

A v čem náš software pro řízení projektů klientovi změnil život? Díky němu se ve firmě definitivně rozhodli nejen pro změny v řízení projektů, ale změnili i přístup k řízení společnosti jako celku. Nástroj umožnil klientovi delegovat část řídicích úloh na projektového manažera. Posílila se i pozice vedoucího obchodního oddělení. Další pozitivní změnou bylo to, že se minimalizovalo operativní rozhodování společníků, kteří se tak mohou věnovat efektivnější práci.


"Největší výhody Instant Team vidíme v tom, že jde o lokálního dodavatele, který nám umožnil přímý přístup k technické podpoře a k úpravám systému pro potřeby naší společnosti. Výhodou pro nás byla i cena, která je daleko nižší než u konkurence. Z uživatelského hlediska také považujeme práci v Instant Team za jednodušší. Pro ostatní kolegy jde o mnohem srozumitelnější program, který je navíc v češtině."

Mgr. Milan Candrák, jednatel společnosti

A firma se může rozrůstat dál!

Instant Team pomohl firmě zvládnout rozvoj a pokračovat v zapojení dalších projektů. Současně s tím pomohl nadále plnit termíny, které požadovali zákazníci.

Děkujeme! Těšíme se na další spolupráci a na postupný vývoj systémů dle požadavků. Věříme, že vám i nadále budeme vnášet do práce pořádek a klid.