Případová studie

Od založení v roce 1994 toho společnost CD - profil, s.r.o.
zvládla opravdu mnoho.

Obrázek nebyl nalezen


Významným rozvojem dosáhla i toho, že se dostala na přední pozici v oblasti strojírenství a zámečnictví. Už od začátku se CD - profil zaměřuje hlavně na válcování tenkostěnných ocelových profilů, které pomáhají v různých oblastech průmyslu. V roce 2008 přišlo na řadu rozšíření nabídky o vysoce sofistikovanou výrobu svařovaných profilů.

CD - profil stále zařazuje nové technologie a klade důraz na inovace. Vybrané strojní vybavení navíc projektují a vyrábějí přímo ve firmě. Ve společnosti, která se neustále rozvíjí a potřebuje maximální efektivitu a flexibilitu, narůstá i potřeba kontroly řízení projektů.


Nárůst práce si žádá vyšší kontrolu nad projekty

Je skvělé, když se firmám daří a zvyšuje se objem výroby. Dalším efektem je i více projektů a zaměstnanců. Souvislosti mezi jednotlivými úkoly se zároveň prolínají.

Jak se firmě zvyšovala výroba, přicházely také na řadu i nemalé investice. Ty bylo nutné mít pod kontrolou a na jednom místě, a to včetně detailních informací. To vše dohromady si žádá spolehlivý a přehledný program, který se postará o podnikové řízení projektů.

Požadavky firmy byly jasné. Bez přizpůsobitelnosti to nepůjde.

Když ve firmě CD - profil vybírali software, který pomůže efektivně řídit náročnou práci, kladli důraz na funkcionalitu. Důležité bylo, aby šel software přizpůsobit specifické výrobě a aby bylo možné jej snadno implementovat do reálného provozu. Svou roli hrála samozřejmě také cena licencí a možnost nasadit software v rámci firemní sítě.

Takové byly parametry, které řešili zástupci firmy. Když si pak porovnali funkcionality našeho programu s konkurenčními aplikacemi, stal se Instant Team jasným vítězem.

Další výhody rozhodly

Nespornou výhodou, která hovořila ve prospěch našeho software, byla možnost nezávazného otestování, během kterého si mohli ve firmě všechny funkce vyzkoušet. Systém se vedoucím pracovníkům zalíbil a pak jsme už mohli zaškolit všechny zaměstnance, aby se každý naučil program ovládat a mohl ve firmě plnit své úkoly, podílet se na projektech a uměl komunikovat se členy svého týmu. Za chvíli se s programem všichni naučili a stal se pro ně každodenní rutinou, která do jejich práce vnáší klid a řád.

Co v CD - profil nejvíce oceňují

  • Instant Team umožňuje pracovníkům zejména lepší plánování a kontrolu pořadí důležitých kroků v rámci projektu.
  • Všichni také mohou snadno zjistit, v jaké fázi se projekt nachází.
  • Pracovníci zároveň vědí, jaké činnosti je čekají v budoucnu. To se hodí například ve chvíli, kdy pracovník čeká na dokončení práce někoho jiného a potřebuje si naplánovat další dílčí úkoly.
  • Program Instant Team navíc pracovníkům umožňuje průběžně fáze projektů sledovat, a tak zjistit, zda vše probíhá podle časového plánu.
  • Když je některý z pracovníků v časovém skluzu, ostatní o tom vědí. Díky tomu je také možné stanovit dokončení projektu ještě před jeho spuštěním a zákazníkům tak říct časové souvislosti realizace.