📞 271 721 255

Případová studie - CD Profil

CD Profil, s.r.o.
Společnost CD Profil, s.r.o. od svého založení v roce 1994 zaznamenala výrazný rozvoj. Během dosavadního působení na trhu dosáhla významné pozice v oblasti strojírenství a zámečnictví. Od začátku je zaměřena především na válcování tenkostěnných ocelových profilů. V činnosti společnosti jde o nosný pilíř, který nachází široké využití v různých oblastech průmyslu. V roce 2008 rozšířila společnost nabídku o vysoce sofistikovanou výrobu svařovaných profilů.

CD Profil představuje efektivní a flexibilní společnost, která se neustále rozvíjí. Využívá nové technologie a průběžně doplňuje jejich portfolio. Inovativní přístup společnosti dokladuje i fakt, že její vybrané strojní vybavení je projektováno a z části i vyráběno přímo ve firmě.
Co potřebovala společnost CD Profil vyřešit a proč?
S postupným růstem společnosti se zvětšoval objem výroby. Vznikla potřeba dostat pod kontrolu řízení jednotlivých projektů, převážně v souvislosti s výrobou nových produktů. S náběhem nové výroby jsou také většinou spojeny nemalé investice, které je třeba mít pod kontrolou a informace o nich mít soustředěné na jednom místě. Se zvyšováním počtu nových projektů dochází k časovému prolínání úloh jednotlivých projektů. Společnost tedy hledala nástroj na jejich koordinaci a rozhodla se zavést podnikové řízení projektů.

Při výběru softwaru byl kladen důraz na funkcionalitu programu. Důležitým kritériem byla též přizpůsobitelnost softwaru pro specifickou výrobu a možnost jeho implementace do reálného provozu. Nemalou roli samozřejmě hrála cena licencí a možnost nasazení v rámci firemní sítě. Z uvedených parametrů vyšel program Instant Team, v porovnání s konkurenčními aplikacemi, vítězně.

Výhodou před samotným pořízením programu byla i možnost nezávazného otestování. Společnost Heaven Industries, s.r.o. následně zaměstnance společnosti CD Profil zaškolila, ale bylo nutno počítat s jistým překlenovacím obdobím. V době ostrého spuštění programu, než vše začalo probíhat zcela hladce, se jednotliví pracovníci nejdříve museli naučit ovládat nový software. Pokud se objevil problém, který zaměstnanci nezvládli vyřešit na základě vlastních znalostí a zkušeností, velmi jim pomohla podpora vývojářů programu. Ti zaměstnancům několikrát poskytli poradenství a vždy byli schopni vhodně a dostatečně vysvětlit vše potřebné. Používání Instant Teamu si nakonec osvojili všichni, kteří v rámci pracovních činností přichází s tímto programem do kontaktu. Po určité době se práce s Instant Teamem stala každodenní rutinou.
Co společnost CD Profil nejvíce oceňuje a proč?
Software Instant Team umožňuje především lépe plánovat a následně kontrolovat časovou posloupnost jednotlivých kroků v rámci projektu. Každý člen projektového týmu má možnost kdykoli zjistit, v které fázi projektu se momentálně nachází a jaké nejbližší kroky jej čekají.

Program Instant Team umožňuje průběžné sledování jednotlivých fází projektu, což pomáhá zaměřit se na eliminaci případných časových skluzů. Lze přesněji stanovit délku trvání projektu ještě před jeho spuštěním. Zákazníkům lze tedy poskytnout lepší přehled o časových souvislostech v rámci přípravy i samotné realizace. Další přínosy softwaru, který je nyní pevně implementován do firemní procesní struktury, jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány.

logo