Přinášíme vám nový Instant Team

Verze 6.10.1

Stále pracujeme na tom, aby byla vaše práce v Instant Teamu přehledná, abyste měli termíny vždy po ruce a funkce pro vás byly co nejužitečnější. Proto aplikaci stále vylepšujeme. Nyní přicházíme s novou verzí 6.10.1. Přečtěte si o nejnovější aktualizaci.

Obrázek nebyl nalezen

Vytvoření více záznamů ze schránky najednou

Máte seznam projektových úkolů již napsaný, například v Excelu? Stačí seznam vybrat, zkopírovat do schránky a pak vložit do buňky "Nový úkol" v Instant Teamu. A strukturu projektu si pak snadno upravíte pomocí zkratek Shift+Alt+→ a Shift+Alt+← pro zanoření a vynoření úkolu v hierarchii.

Historie změn pole formou plovoucího popisku

Pokud budete chtít zjistit, kdo a kdy změnil hodnotu libovolného pole, nemusíte ji již hledat v historii změn celého záznamu. Stačí, když posečkáte myší nad názvem pole, a zobrazí se plovoucí popisek s historií změn právě tohoto pole.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Automatické formátování a další vylepšení formátování textu

Psaní pěkně formátovaných textů je opět snazší. Instant Team nově automaticky detekuje text, který vypadá jako webový odkaz a rovnou ho tak zformátuje. Když začnete odstavec číslem 1, přepne se automaticky do číslování odstavců, a když začnete pomlčkou či hvězdičkou, zformátuje automaticky odrážky. A naopak, pokud vám formátování nevyhovuje, máte nově k dispozici zkratku Shift+Ctrl+T pro zrušení formátování a Shift+Ctrl+V pro vložení textu ze schránky bez formátu.

Návrhy úkolů

Zapojte do vytváření plánu projektu všechny členy týmu. Každý má teď možnost navrhnout do projektu nový úkol a vedoucí projektu jej může jedním klikem schválit a tím z něj udělat běžný úkol, nebo jej schválit až po úpravách, či případně odmítnout.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Vytížení zdrojů s barvami podle projektů

Vytížení projektů je teď ještě srozumitelnější, protože u každého zdroje hned podle barvičky poznáte, na kterém projektu má v daném období pracovat. A pokud máte zdrojů hodně, můžete si je rozdělit do složek - kategorií a zobrazit si snadno vytížení jen za vybranou kategorii zdrojů.

Podrobnosti plánu úkolu a prioritní úkoly

V okně úkolu bylo vytvořeno nové podokno, které zobrazuje podrobnosti plánu úkolu, a ve kterém snadno zjistíte, proč je úkol naplánován právě tak, jak je. Ručně naplánované nebo již započaté úkoly zde můžete označit jako prioritní - nedostanete se tak do situace, kdy na dobu ručně naplánovaného úkolu, s jehož termínem nemůžete hýbat, nebo na dobu, kdy již práce na úkolu začala, bude systém vytěžovat zdroje úkoly z jiných projektů.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Rozpisy příležitostí a tisk nabídky

Používáte Instant Team i pro řízení obchodu? Pak jistě oceníte, že teď můžete v programu také vytvářet nabídky a tisknout je pomocí šablony, kterou si můžete případně sami upravit k obrazu svému.

Správa zařízení

Potřebujete v rámci řízení servisu evidovat i zařízení, o které se staráte? Teď již tuto evidenci můžete také dělat v Instant Teamu. Navíc uvidíte, které servisní úkony na jakých zařízeních proběhly a můžete i plánovat údržbu zařízení na roky dopředu.
Obrázek nebyl nalezen
Obrázek nebyl nalezen

Sledování rezerv projektů

Také si pro dokončení projektů vytváříte časové rezervy? To děláte správně a Instant Team vám teď pomůže sledovat, jak se velikost těchto rezerv mění v čase. Stanovte projektu pevný termín nejzazšího ukončení a Instant Team bude sledovat, kolik času zbývá mezi tímto koncovým termínem a plánovaným ukončením projektu. Pokud se tato rezerva procentuálně sníží pod vámi stanovenou úroveň, Instant Team vás na tento potenciální problém automaticky upozorní.