📞 220 570 270

Používateľská príručka
II  Řízení vztahů se zákazníky

Kapitola 23 - Šablony e-mailů

V tejto kapitole:

Pro zjednodušení e-mailové korespondence můžete u zpráv, které zasíláte pravidelně či ve větším množství, používat šablony e-mailových zpráv. Vytváření šablon pro e-mailové zprávy je vyhrazeno uživatelům s rolí Správce.

Vytvoření šablony e-mailové zprávy

Nejdříve si otevřete sestavu Šablony e-mailů, kterou naleznete v okně pracovní skupiny (nabídka Nástroje/Pracovní skupina) na záložce Nastavení/Řízení vztahů se zákazníky/Šablony e-mailů.


PIC

Obrázek 23.1: Přehled šablon e-mailových zpráv

K vytvoření nové šablony použijte šedivou buňku Nová šablona e-mailu. Po potvrzení zadané hodnoty bude šablona vytvořena a dvojklikem na daný řádek otevřete okno pro její definici.


PIC

Obrázek 23.2: Šablona e-mailové zprávy

Do pole Poznámka můžete zapsat poznámku týkající se např. pravidel pro používání šablony.

Pole Předmět a Tělo e-mailu tvoří samotnou e-mailovou zprávu.

Do těchto polí je možné také vpisovat značky %1 až %9 nahrazující hodnoty vybraných souvisejících polí, obdobně jako při definování vlastní podoby záhlaví a zápatí stránek při tisku. Z nabídky pole Náhrada, které se otevře po zapsání značky, můžete zvolit pole, které bude daná značka zastupovat (podrobnosti naleznete v kapitole 2, sekce Tisk). V textu e-mailové zprávy vytvořené ze šablony se bude zobrazovat konkrétní hodnota vybraného pole.


PIC

Obrázek 23.3: Nahrazování hodnot vybraných souvisejících polí

Do pole Příloha lze tlačítkem Přiložit připojit k šabloně přílohu, která se bude automaticky připojovat ke každé zprávě vytvořené z dané šablony. Práce s přílohami je popsána v kapitole 15, sekce Práce s přílohami.

Používání šablon e-mailových zpráv

Šablonu e-mailu lze vyvolat dvojím způsobem. Pomocí nabídky Záznam/(Více)/Nový/Nový e-mail ze šablony/výběr konkrétního záznamu otevřete dialogové okno pro zadání nové e-mailové zprávy, ve které již budou předvyplněná pole podle vybrané šablony.

Je možné také použít volbu Záznam/Nový/Nový e-mail a šablonu vybrat z rozbalovacího seznamu přímo v okně s podrobnostmi nového e-mailu.

Text zprávy ze šablony můžete dále upravovat a doplňovat do něj např. personalizovaná oslovení.


PIC

Obrázek 23.4: Výběr šablony