📞 220 570 270

Používateľská príručka
II  Řízení vztahů se zákazníky

Kapitola 22 - Šablony obchodních procesů

V tejto kapitole:

Práci obchodníků lze zefektivnit vytvořením šablon obchodních procesů, tedy nadefinováním posloupnosti úkolů, kterými obchodníci při konkrétním typu jednání se zákazníkem procházejí. Používáním šablon pro jednotlivé obchodní procesy získáte přehled o tom, ve které fázi se rozpracované obchodní příležitosti nacházejí a snadno dohledáte historii obchodního vztahu se zákazníkem. Vytvořené šablony vám v případě nutnosti umožní i vzájemnou zastupitelnost obchodníků při obchodním jednání.

Vytváření šablon obchodních procesů je vyhrazeno uživatelům s rolí Správce.

Vytvoření šablony obchodního procesu

Pro vytvoření nové šablony je třeba si nejdříve otevřít sestavu Obchodní procesy, kterou naleznete v okně pracovní skupiny (nabídka Nástroje/Pracovní skupina) na záložce Nastavení/Řízení vztahů se zákazníky/Obchodní procesy.


PIC

Obrázek 22.1: Přehled šablon obchodních procesů

TIP
Existující šablony obchodních procesů je možné v sestavě přesouvat a měnit tak pořadí, v jakém jsou zobrazovány. Postup je podrobně popsán v kapitole 4, sekce Číslování projektů.

Zadáním názvu do šedivé buňky Nový obchodní proces a potvrzením zadané hodnoty je nová šablona obchodního procesu vytvořena. Dvojitým kliknutím na daný řádek otevřete okno pro její definici. V něm můžete na podokně Více... doplnit informace, např. metodické pokyny, do pole Poznámka.


PIC

Obrázek 22.2: Definice obchodního procesu

Ve vnořené sestavě Úkoly můžete pomocí šedivé buňky Nová šablona úkolu vytvářet nové šablonové úkoly.

Potřebné údaje pro šablonový úkol je možné vyplňovat přímo v sestavě, případně lze dvojitým kliknutím na vybraný řádek otevřít okno s podrobnostmi šablonového úkolu a údaje zapisovat v něm. Jednotlivá pole pro definici úkolu mají obdobné funkce jako při plánování úkolů v řízení projektů, při jejich vyplňování postupujte způsobem popsaným v kapitole 5, sekce Plán projektu.


PIC

Obrázek 22.3: Nový šablonový úkol

K šablonovým úkolům není třeba zadávat konkrétního vlastníka, automaticky se propíše výchozí zdroj přihlášeného uživatele, který šablonu použije. V případě, že část úkolů bude kromě obchodníka vykonávat další pracovník, uveďte ho do pole Vlastník u úkolů, které mu budou přiřazeny.

Kroky obchodního procesu by na sebe měly postupně navazovat, pro správné fungování šablony je tedy třeba jednotlivé úkoly propojit vztahem předchůdce-následník. V pravé části sestavy s přehledem šablon se nachází Ganttův diagram, který zobrazuje vztahy mezi jednotlivými úkoly a který můžete pro vytvoření těchto vztahů použít. Podrobný popis naleznete v kapitole 5, sekce Předchůdci úkolu. V poli Plánovat se bude zároveň zobrazovat hodnota „P – na co nejdříve automaticky“.

V kolonce Pravděpodobnost můžete odhadnout pravděpodobnost s jakou lze, při plnění daného úkolu, očekávat úspěšné uzavření příležitosti. Tato pravděpodobnost se při použití šablony automaticky propisuje do okna příležitosti a je používána při výpočtech předpovědi finančního zisku v konkrétní fázi příležitosti, viz sekce Předpověď realizace příležitosti v kapitole 20.

Pokud bude šablona obchodního procesu změněna, budou úkoly odpovídající staré šabloně automaticky nahrazeny úkoly novými.

Používání šablon obchodních procesů

Šablony obchodních procesů si mohou obchodníci v sestavě příležitostí vyvolat dvojím způsobem. Je možné použít nabídku Záznam/Nový/Nová příležitost s procesem/výběr konkrétního záznamu. Otevře se okno pro vytvoření nové příležitosti s již nadefinovanými úkoly a přiřazenou pravděpodobností podle vybrané šablony.

Dále si mohou šablonu obchodního procesu doporučenou pro konkrétní typ příležitosti vybrat z rozbalovací nabídky pole Obchodní proces v okně příležitosti (viz obrázek 20.2).