📞 220 570 270

Používateľská príručka
I  Projektové řízení

Kapitola 9 - Šablony projektů

V tejto kapitole:

Pokud opakovaně řídíte projekty se stejnou nebo podobnou strukturou, můžete si pro ně, resp. z nich vytvořit šablonu. Vytváření šablon je vyhrazeno pouze uživatelům s rolí Správce, používat existující šablony pro zakládání nových projektů mohou také uživatelé, jimž byla přiřazena role Vedoucí.

V přehledu existujících šablon, ve kterém lze nové šablony projektů vytvářet, naleznete také několik ukázkových šablon projektů předpřipravených tvůrci aplikace.

Ukázkové šablony projektů

Pro zobrazení sestavy s přehledem existujících šablon projektů je třeba si nejdříve otevřít okno pracovní skupiny (nabídka Nástroje/Pracovní skupina) a zde zvolit záložky Nastavení/Projektové řízení/Šablony projektů.

V sestavě nazvané Šablony projektů naleznete šest ukázkových šablon projektů. Tyto šablony můžete využít k testování aplikace, k založení svých vlastních šablon a projektů, nebo je můžete zcela odstranit (tlačítkem Odstranit šablonu projektu v nástrojové liště).

Jedná se o následující šablony:

  • Nábor zaměstnance
  • Implementace informačního systému
  • Implementace změn u zákazníka
  • Vybudování sportovního klubu
  • Vývoj webového portálu
  • Implementace nákupního software

Vytvoření šablony projektu

Novou šablonu projektu v sestavě snadno vytvoříte zadáním požadovaného názvu šablony do šedivé buňky Nová šablona projektu a potvrzením zadané hodnoty. K založení nové šablony projektu slouží také tlačítko Nová šablona projektu... v nástrojové liště okna záložky.


PIC

Obrázek 9.1: Přehled šablon projektů

Existující šablony lze v sestavě přesouvat a měnit tak pořadí, v jakém jsou zobrazovány, postup je podrobně popsán v kapitole 4, sekce Číslování projektů.

Okno pro definici šablony otevřete dvojitým kliknutím na řádek s danou šablonu. V horní části okna vyplníte pole Typ projektu, podrobnosti o typech projektů nabízených v Instant Teamu naleznete v kapitole 4, sekce Založení projektu. Na podokně Více... můžete doplnit informace o šabloně do pole Poznámka.


PIC

Obrázek 9.2: Definice šablony projektu

Největší část okna zabírá vnořená sestava Úkoly, ve které můžete pomocí šedivé buňky Nová šablona úkolu zadávat jednotlivé úkoly.

Vytváření struktury projektu funguje obdobně jako práce s opravdovými projekty, viz předcházející kapitoly, ale k dispozici je jen část polí z opravdových úkolů.

Jestliže budete mít přiřazenou roli Finančník, naleznete v okně s podrobnostmi šablonového úkolu navíc pole Nákladová sazba, které můžete použít pro stanovení nákladů na úkol (podrobnosti v kapitole 16, sekce Náklady na úkol).


PIC

Obrázek 9.3: Šablona úkolu

Šablonu můžete vytvořit také přímo z existujícího projektu pomocí volby Nový/Nová šablona z projektu... z místní nabídky nad řádkem s označeným projektem v některé ze sestav zobrazujících projekty.

Aplikace umožňuje vytvářet šablony projektů i z částí existujících projektů, resp. z rodičovských úkolů s podůkoly. Pro vytvoření šablony z existujícího rodičovského úkolu můžete použít nabídku Nový/Nová šablona z úkolu... nad řádkem s označeným úkolem.

Změna šablony neovlivní již existující projekty vytvořené podle původní šablony.

Tlačítko Nastavit jako výchozí v nástrojové liště okna s definicí šablony či okna s přehledem šablon, případně obdobná volba z místní nabídky nad označenou šablonou, umožňuje nastavit vybranou šablonu projektu jako výchozí šablonu pro vytváření nových projektů ve vaší pracovní skupině (možnost výběru výchozí šablony projektů přímo v okně pracovní skupiny viz sekce Konfigurace plánování v kapitole 17). Budete nadále moci vytvářet nové projekty ze šablon projektů, při založení nového projektu způsobem popsaným v kapitole 4 Projekty pak bude automaticky vytvořen projekt s úkoly podle výchozí šablony.

Používání šablon projektů

Když jsou šablony projektů připravené, můžete pomocí akce Nový projekt ze šablony... vytvořit opravdový projekt a Instant Team do něj automaticky doplní úkoly podle vybrané šablony. Ty pak můžete dále upravovat, doplňovat či odstraňovat.

V libovolné sestavě zobrazující projekty je možné pro vytvoření nového projektu ze šablony použít nabídku Záznam/Nový/Nový projekt ze šablony/výběr konkrétního záznamu, případně obdobnou volbu místní nabídky nad sestavou.


PIC

Obrázek 9.4: Místní nabídka pro vytvoření nového projektu ze šablony

Pomocí akce Nový úkol ze šablony... budete moci v již existujícím projektu vytvořit ze šablony projektu nový úkol s již nadefinovanými podůkoly.